69. , : Pluvas . Neghis . Matenighas , . Hodiau sunos . Estos varmege . Al mi shajnas ke ... Estus bone se ... Pri kio temas? ?

70. -EBL- " ...": manghebla (.. ), komprenebla ( ), nekredebla ( ), portebla , , neelcherpebla , nepriskribebla , solvebla kafo . Tio ne eblas! ! (char tio eblas neniam) Memkompreneble! ! Kiel eble plej frue . Ne eblas chiam esti heroo, sed chiam eblas resti homo.(ø)

71. -ID- ", ": hundido , katido , chevalido , kokido , bovido , negrido , carido , tigrido . Ne el chiu ovo eliras kokido.

72. MIS- ",": miskalkuli , misskribo , mispashi , miskompreno , mise-dise -,-.

# fabelo KURACILO.

Antau multaj jaroj estis regho, kiu havis malsanan filon. La junulo suferis pro astmo kaj malforta koro kaj preskau chiam kushis en sia lito. La kortegaj kuracistoj multe klopodis, sed neniu el ili sukcesis resanigi lin. La malfelicha regho sendis kurierojn chien tra la lando por anonci, ke necesas utila kuracilo por la reghido. Dum unu tuta jaro la malsanulo prenadis chiajn bonegajn medikamentojn, sed nenio helpis.

En iu tago en la palacon venis maldika monahho, kiu diris, ke li povos resanigi la reghidon. La regho tre ekghojis kaj demandis lin, kiujn medikamentojn li enskribos en sian recepton. La monahho diris al la regho:

Se pasi kvin kilometrojn orienten de la palaco, oni trovos elfan monton, kiu estas alta tricent metrojn. Longa kaj kruta vojeto zigzage kondukas al ghia supro, tie kreskas magia sangorugha fungo. Se via filo manghos ghin, li tuj resanighos. La esperoplena regho ekvolis sendi siajn servistojn por serchi la fungon, sed la monahho diris: Ho regho, la fungo estas havajho de la elfoj, ghi estas magia, kaj por preni ghin la reghido devos mem iri tien. Neniu alia povos plenumi la laboron anstatau li.

Frumatene de la sekva tago, kun helpo de siaj servistoj, la reghido ekiris sur la elfan monton. Al li estis malfacile spiri dum la suprenirado. Post kelkaj longaj horoj, kiam li finfine ghisvenis tute laca, li rigardis chirkau si, sed ekvidis nenion, krom shtonojn kaj arbustojn. En la kortego la regho kolerege ordonis aresti la monahhon. Ho jes, la monahho klarigis kun la rideto, Mi ankorau ne chion diris. Se la reghido ne trovis la fungon hodiau, li iru duafoje, triafoje... Chiutage li devos serchi la magian fungon. Li devos iri tien kvindekfoje au ech milfoje, ech se blovos vento, ech se pluvos au neghos, varmegos au malvarmegos. Unuvorte, li neniam devos senesperighi por trovi la fungon.

Se li ne trovos ech post du jaroj? dubante demandis la regho.

Dehaku mian kapon!- trankvile respondis la monahho.

Bone. Se mia filo resanighos, mi reghe pridonacos vin.

Do, la reghido chiutage vizitadis la monton en chia vetero. Pasis malpli ol tri monatoj. Li ekhavis bonan apetiton kaj bonan humoron. Post sekvaj monatoj li tute chesis peze spiri, kaj lia koro pli fortighis. La reghido absolute resanighis.

Diru, karaj legantoj, kiun kuracilon li trovis?

<< >>