К.Чуковский

Муха-Цокотуха


нарисовала Вика Гирленко

Муха-Цокотуха

Муха, Муха-Цокотуха,
Позолоченное брюхо!

Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла.

Пошла Муха на базар
И купила самовар:

"Приходите, тараканы,
Я вас чаем угощу!

Тараканы прибегали,
Все стаканы выпивали,
А букашки -
По три чашки
С молоком
И крендельком:
Нынче Муха-Цокотуха
Именинница!

Приходили к Мухе блошки,
Приносили ей сапожки,
А сапожки не простые -
В них застежки золотые.

Приходила к Мухе
Бабушка-пчела,
Мухе-Цокотухе
Мёду принесла...

"Бабочка-красавица,
Кушайте варенье!
Или вам не нравится
Наше угощенье?"

Вдруг какой-то старичок
Паучок
Нашу Муху в уголок
Поволок, -
Хочет бедную убить,
Цокотуху погубить!

"Дорогие гости, помогите!
Паука-злодея зарубите!
И кормила я вас,
И поила я вас,
Не покиньте меня
В мой последний час!"

Но жуки-червяки
Испугалися,
По углам, по щелям
Разбежалися:

Тараканы
Под диваны,
А козявочки
Под лавочки
А букашки под кровать -
Не желают воевать!
И никто даже с места
Не сдвинется:
Пропадай-погибай.
Именинница!

А кузнечик, а кузнечик!
Ну совсем как человечек,
Скок, скок, скок, скок!
За кусток,
Под мосток
И молчок!

А злодей-то не шутит,
Руки-ноги он Мухе верёвками крутит,
Зубы острые в самое сердце вонзает
И кровь у нее выпивает.

Муха криком кричит,
Надрывается,
А злодей молчит,
Ухмыляется.

Вдруг откуда-то летит
Маленький Комарик,
И в руке его горит
Маленький фонарик.

"Где убийца? Где злодей?
Не боюсь его когтей!"

Подлетает к Пауку,
Саблю вынимает
И ему на всем скаку
Голову срубает!

Муху за руку берёт
И к окошечку ведет:

"Я злодея зарубил,
Я тебя освободил
И теперь, душа-девица,
На тебе хочу жениться!"

Тут букашки и козявки
Выползают из-под лавки:
"Слава, слава Комару -
Победителю!"

Прибегали светляки,
Зажигали огоньки -
То-то стало весело,
То-то хорошо!

Эй, сороконожки,
Бегите по дорожке,
Зовите музыкантов,
Будем танцевать!

Музыканты прибежали,
В барабаны застучали.
Бом! бом! бом! бом!
Пляшет Муха с Комаром.
А за нею Клоп, Клоп
Сапогами топ, топ!
Козявочки с червяками,
Букашечки с мотыльками.
А жуки рогатые,
Мужики богатые,
Шапочками машут,
С бабочками пляшут.

Тара-ра, тара-ра,
Заплясала мошкара.

Веселится народ -
Муха замуж идёт
За лихого, удалого,
Молодого Комара!

Муравей, Муравей
Не жалеет лаптей, -
С Муравьихою попрыгивает
И букашечкам подмигивает:

"Вы букашечки,
Вы милашечки,
Тара-тара-тара-тара-таракашечки!"

Сапоги скрипят,
Каблуки стучат, -
Будет, будет мошкара
Веселиться до утра:
Нынче Муха-Цокотуха
Именинница!

K.Chukovskij

MUSHO-COKOTUSHO

Musho - musho - Cokotusho,
Orumita ventra plusho!

Tra la kampo shi sin movis,
Kaj moneron Musho trovis.

Iris Musho en bazaron
Kaj achetis samovaron.

"Venu, blatoj, min vizitu,
Mi regalos vin per te'!"

Kaj la blatoj en amasoj
Kuris por eltrinki glasojn,

Sed mushetoj - po tri tasoj
Kun lakteto kaj kringeto.

Nun la Musho-Cokotusho
Estas nomfestulin'!

Venis Mushon la puletoj
Kun donaco - la botetoj,
La botetoj - vera gloro,
Kun la bukoj el la oro.

Venis al la Musho
La abel-avino,
Festis Cokotushon
Per miela vino.

"Papilio, dia,
Manghu konfitajhon,
Au vi trovas fia
Nian regalajhon?"

Sed subite - kia ve' - Arane'!
Trenas Mushon la oldul' al angul'.

Volas povran vundi li,
Cokotushon murdi li.

"Karaj, karaj gastoj, mia savo!
Araneon haku per la glavo!

Mi manghigis vin,
Mi trinkigis vin,
Min ne lasu for
Dum malbona hor'!"

Sed la blata tachmento
Tuj ektimis lin.
Al anguloj kaj al fendoj
Tuj fortiris sin.

Chiuj blatoj - sub la matoj,
La vermetoj - sub benketoj.

La mushetoj - sub la lito, -
Ne inklinas al milito!

Kaj neniu ech iom movetas sin:
Do, pereu kaj mortu la festulin'!

Lokusteto, lokusteto,
Tutsimila al hometo,
Salt, salt, sur asfalt',
Sub pontet', tie - halt'!

Sed la monstro ne shercas,
La brakoj-kruroj de Musho
sangvershas,
Araneo la dentojn en Mushon
enpikas
Kaj la sangon el shi li eltrinkas.

Musho krie kriegas,
Krishiras sin,
Sed la monstro plu segas,
Rikanas shin.

Sed subite eta Kulo
Flugas al la reto.
Kaj en mano - hela brulo
El la lanterneto.

"Kie estas kruelulo?
Mi ne timas!" - diras Kulo.

Li atakas Araneon
Per la sabra frapo,
Kaj rulighas en pereon
L' aranea kapo.

Kulo mushan manon prenas
Al fenestro kun shi venas:

"Mi la monstron pereigis,
Vin mi, Musho, liberigis,
Kaj de nun, animo-ino,
Estu mia fianchino!"

Nun la blatoj kaj mushetoj
Rampas el sub la benketoj:

"Glora, glora estu Kulo -
La venkinto ja!"

Hej, milpieduloj,
Hastu trans vojbuloj,
Alvoku muzikistojn,
Nune dancos ni!

La lampiroj alkuregis,
La lanternojn sperte flegis -
Jen farighis gaje nun,
Jen bonege do!

Muzikistoj alkuregis,
La tamburojn ekbategis,
Tru-lu, tru-lu, tru-lu, tru-lo,
Dancas Musho kun la Kulo!

Kaj post ili Cimo-Cim
Per la botoj plim kaj plim!

Blatoj dancas kun vermetoj,
Papilioj kun mushetoj.

Kaj skarabaj uloj,
Kornaj richeguloj,
Chapojn svingbalancas,
Kun elfinoj dancas.

Tra-ra-ra-ro, tra-ra-rar,
Dancas, dancas insektar'.

La popolo distras sin -
Musho ighas nun edzin'
De la brava, de l' kuragha
De belega juna Kul'!

La formiko, la formiko,
Shiras shuojn el dreliko, -
Kun edzino sia dancas drashe,
Skarabinojn okulsignas kashe:

"Insektinoj vi, karulinoj vi,
Skara-skara-skara-
Skara-skarabinoj vi!"

Kaj la botoj knaras,
Kalkanumoj aras.

Insektaro do senghene
Gajos, gajos ghismatene:

Nun la Musho-Cokotusho
Estas nomfestulin'!


Esperantigis V.Zlotnikova