М.Светлов


Гренада

Мы ехали шагом,
мы мчались в боях,
И "Яблочко" песню
держали в зубах.

И песенку эту
поныне хранит
Трава молодая,
степной малахит.

Но песню иную
о дальней земле
Возил мой приятель
с собою в седле.

Он пел, озирая
родные края:
Гренада, Гренада,
Гренада моя.

Он песенку эту
твердил наизусть.
Откуда у парня
испанская грусть.

Ответь Александровск,
и Харьков ответь -
Давно ль по испански
мы начали петь.

Я хату покинул,
пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
крестьянам отдать.

Прощайте, родные,
прощайте, друзья -
Гренада, Гренада,
Гренада моя.

Мы мчались, мечтая
постичь поскорей
Грамматику боя,
язык батарей.

Восход поднимался
и падал опять,
И лошадь устала
степями скакать.

Но яблочко песню
играл эскадрон
Смычками страданий
на скрипках времен.

Где же приятель
песня твоя -
Гренада, Гренада,
Гренада моя?

Пробитое тело
наземь сползло.
Товарищ впервые
покинул седло.

Я видел, над трупом
склонилась луна,
И мертвые губы
шепнули: Грена...

Да, в дальнюю область,
заоблачный плес
Ушел мой приятель,
и песню унес.

С тех пор не слыхали
родные края
Гренада, Гренада,
Гренада моя.

Отряд не заметил
потери бойца,
И яблочко песню
допел до конца,

Лишь по небу тихо
сползла погодя
На бархат заката
слезинка дождя.

Новые песни
придумала жизнь,
Не надо, товарищ,
о песне тужить.

Не надо, не надо,
не надо, друзья.
Гренада, Гренада,
Гренада моя!

(здесь не хватает
4 куплета)

Mihhail Svetlov

G R A N A D O

Ni trotis, galopis
Tra kugloj kaj ventoj,
La kanton "Pometo"
Tenante en dentoj.

Ghis nun ne forgesis
Pri l' kanto milita
La juna herbaro,
La step' malakita.

Sed kanton pri lando
Lontana kaj bela
La juna amiko
Portadis en selo.

Li kantis, rajdante
Tra stepo patria:
"Granado, Granado,
Granado mia..."

De kie do prenis
La knabo kampara
La fremdan kanzonon
Kun tristo hispana?

Mi vin, Aleksandrovsk
Kaj Hharjkov, demandas:
En lingvo hispana
De kiam vi kantas?

Vi audis, Ukrajno,
Shevchenko Tarason,
Sekal' via gardas
La chapon kaukazan.

Do kial, amiko,
Kanzono chi tia:
"Granado, Granado,
Granado mia"?

La juna revulo
Ne tuj diri povis.
- Granadon, frateto,
En libro mi trovis.

La nomo tre bela,
Honoro tre granda.
Granada provinco
Sur ter' hispanlanda.

Mi hejmon forlasis,
Militi mi devos,
Ghis teron hispanaj
Kampuloj ricevos.

Adiau, parencoj,
Kaj dom' familia!
"Granado, Granado,
Granado mia!"

Ni rajdis, revante
Ekmajstri imponan
Batalgramatikon,
La lingvon kanonan.

Ni vidis auroron
Levighi kaj fali,
Kaj stepa kurego
Lacigis chevalojn.

Do kie, amiko,
Kanzono via:
"Granado, Granado,
Granado mia"?

La korpo truita
Deglitis en valon,
Li unuafoje
Forlasis chevalon.

La morton priploris
Nur luna tremad'.
La lipoj senvivaj
Flustretis: "Granad..."

Do foran provincon
Trans nubo rivera
Foriris la knabo
Kun kanto sincera.

Kaj plu jam ne audis
La stepo patria:
"Granado, Granado,
Granado mia!"

La perdon rimarkis
Nenies atento,
Kaj kantis "Pometon"
Ghis fin' la tachmento.

Nur poste deglitis
La pluva larmero
Sur rughan veluron
De l' suda vespero.

Novajn kanzonojn
La vivo inventas.
Do kial pri l' kanto
Sopiron ni sentas?

Nenia ghemado
Kaj tristo nenia!
Granado, Granado,
Granado mia!tradukis I.Hhoves (1977)