-

Aleksandr Sharov

PIZERHOMO KAJ SIMPLULO

Fabela novelo


/ ENHAVO

.
Chapitro unua. AL CHIUJ KVAR DIREKTOJ

/ En foran vojon
/ La mirakla saketo
/ La Princino kaj Kolombo
/ Granda Maestro

.
Chapitro dua. MI FARIGHAS DISCHIPLO DE FABELISTO

/ Majstro Ganzelius
/ Lunaj hometoj
/ Mi studas ecojn de rosguto kaj ekscias historion de la regho Buf' la Naua
/ Mia sakramenta revo

. ,
Chapitro tria. LA MAGISTRO, TONDILO KAJ LUNO

, / Mi ekscias, ke amo estas pli forta ol timo
/ En la mistera urbo
/ Mi rekonas la sorchiston Turroputo
/ Mi konatighas kun Ahhumdus Ahhum
/ Ahhumdus klerigas la racion
/ La Princino renkontighas kun la Shtona Junulo
/ La horlogho iras malantauen

.
Chapitro kvara. URBO DE SAMAJ HOMETOJ

/ Glacia prizono
! / Eksteren!
/ La magia shlosileto

. - !
Chapitro kvina. SE VI AMAS, LA REV' PLENUMIGHOS!

/ Sub la kashtanarboj
/ Fino de la rakonto pri la Princino kaj Junulo
/ La lasta batalo kontrau Turroputo

.
Chapitro sesa. LA REVENO AL LA INSTRUISTO KAJ ADIAUO

/ La antimizerino
/ La Instruisto

.. . ( .) / V.Sharov. Patro. (Pri Aleksandr Sharov