LEPORO, VULPINO KAJ KOKO
bildoj far Je.Didkovskaja

Vivis-estis vulpino kaj leporo. Vulpino havis glacian dometon, kaj leporo - lignan.

Venis bela printempo. La dometo de vulpino degelis, kaj la dometo de leporo - staras kiel antaue. Do vulpino petis lian permeson tranokti en ghi, kaj forpelis lin mem.

Iras leporo lau vojo kaj ploras. Renkonte al li iras hundoj:
- Boj, boj, boj! Kial vi, leporeto, ploras?
- Kiel do mi ne ploru? Mi havis lignan dometon, kaj vulpino havis glacian. Shi petis tranokti che mi kaj min mem forpelis.
- Ne ploru, leporeto! Ni shin forpelos.

Venis ili al la dometo. Hundoj ekbojis:
- Boj, boj, boj! Iru, vulpino, for!
Kaj vulpino respondas de sur forno:
- Tuj mi elkuros, tuj mi elsaltos, ekflugos flokoj tra stratetoj!
Hundoj ektimis kaj forkuris.

Ree leporeto iras lau vojo, ploras. Renkonte al li - urso:
- Pri kio vi, leporeto, ploras?
- Kiel do mi ne ploru? Mi havis lignan dometon, kaj vulpino havis glacian. Shi petis tranokti che mi kaj min mem forpelis.
- Ne ploru, mi helpos kontrau via malfelicho.
- Ne, vi ne helpos. Hundoj pelis shin - ne forpelis, kaj vi ne forpelos.
- Ne, mi forpelos!

Venis ili al la dometo. Urso ekmughegis:
- Iru, vulpino, for!
Kaj vulpino respondas de sur forno:
- Tuj mi elkuros, tuj mi elsaltos, ekflugos flokoj tra stratetoj!
Urso ektimis kaj forkuris.

Ree iras leporeto lau vojo, ploras ankorau pli amare. Renkonte al li - koko kun falchilo:
- Ko-ke-ri-ku! Pri kio vi, leporeto, ploras?
- Kiel do mi ne ploru? Mi havis lignan dometon, kaj vulpino havis glacian. Shi petis tranokti che mi kaj min mem forpelis.
- Ne ploru, mi helpos kontrau via malfelicho.
- Ne, koko, vi ne helpos. Hundoj pelis shin - ne forpelis, urso pelis - ne forpelis, kaj vi ne forpelos.
- Ne, mi forpelos!

Venis ili al la dometo. Koko ekfrapadis per piedoj, ekbatadis per flugiloj:
- Ko-ke-ri-ku! Mi iras sur kruroj, portas falchilon sur shultroj, volas vulpinon haki. Grimpu, vulpino, de sur forno, iru, vulpino, for!
Vulpino ektimis kaj diras:
- Mi piedvestas min...
Koko ree:
- Ko-ke-ri-ku! Mi iras sur kruroj, portas falchilon sur shultroj, volas vulpinon haki. Grimpu, vulpino, de sur forno, iru, vulpino, for!

Vulpino ree diras:
- Mi vestas min...
Koko la trian fojon:
- Ko-ke-ri-ku! Mi iras sur kruroj, portas falchilon sur shultroj, volas vulpinon haki. Grimpu, vulpino, de sur forno, iru, vulpino, for!
Vulpino senkonscie elkuris, kaj oni ne plu vidis shin.
Kaj komencis koko kun leporeto bonvivi en la ligna dometo.


Зайка, лиса и петух.

Жили-были лиса и заяц. У лисы была избушка ледяная, а у зайца - лубяная.
Пришла весна-красна - у лисы избушка растаяла, а у зайца стоит по-старому. Вот лиса и попросилась у него переночевать, да его и выгнала.
Идёт дорогой зайчик. плачет. Ему навстречу собаки:
- Тяф. тяф, тяф! Что зайчик плачешь?
- Как мне не плакать? Была у меня избёнка лубяная, а у лисы ледяная. Попросилась она ко мне переночевать, да меня и выгнала.
- Не плачь, зайчик!Мы её выгоним.
Подошли они к избушке. Собаки забрехали:
- Тяф, тяф, тяф! Поди лиса вон!
А лиса с печи:
- Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!
Собаки испугались и убежали.
Зайчик опять идет дорогой, плачет. Ему навстречу медведь:
- О чем; зайчик, плачешь?
- Как мне не плакать? Была у меня избёнка лубяная, а у лисы ледяная. Попросилась она ночевать, да меня и выгнала.
- Не плачь, я твоему горю помогу.
- Нет, не поможешь. Собака гнала - не выгнала, и тебе не выгнать!
- Нет, выгоню!
Подошли они к избёнке. Медведь как зарычит:
- Поди, лиса, вон!
А лиса им с печи:
- Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!
Медведь испугался и убежал.
Идет опять зайчик дорогой, плачет пуще прежнего. Ему навстречу петух с косой:
- Ку-ка-ре-ку! О чём, зайчик, плачешь?
- Как мне не плакать? Была у меня избёнка лубяная, а у лисы ледяная. Попросилась она ночевать, да меня и выгнала.
- Пойдем, я твоему горю помогу.
- Нет, петух, не поможешь. Собака гнала - не выгнала, медведь гнал - не выгнал и тебе не выгнать.
- Нет, выгоню!
Подошли они к избёнке. Петух лапами затопал, крыльями забил:
- Ку-ка-ре-ку! Иду на пятах, несу косу на плечах, хочу лису посечи. Слезай, лиса, с печи, поди, лиса, вон!
Лиса испугалась и говорит:
- Обуваюсь....
Петух опять:
- Ку-ка-ре-ку! Иду на пятах, несу косу на плечах, хочу лису посечи. Слезай, лиса, с печи, поди, лиса, вон!
Лиса опять говорит:
- Одеваюсь...
Петух в третий раз:
- Ку-ка-ре-ку! Иду на пятах, несу косу на плечах, хочу лису посечи. Слезай, лиса, с печи, поди, лиса, вон!
Лиса без памяти выбежала, только её и видели.
И стали они с зайчиком жить-поживать в любяной избушке.

alia varianto estas chi tie