СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ


Precize je la tagmezo Petja eniris malgrandan skvareton kaj sidighis sur benketo por ripozi.

Subite li saltlevighis.

Li ekvidis - maljunulino sidas sur alia benketo kaj ploras.

Petja volis alkuri shin, sed ne kuraghis.

- Mi atendu! - li diris al si mem. - Mi rigardos, kion shi faros plu.

La maljunulino subite chesis plori, shi sidas kaj svingas la krurojn. Poste shi eltiris el unu posho gazeton kaj el alia - pecon da blanka pano kun rosinoj. La maljunulino disvolvis la gazeton - Petja ahhis pro ghojo: "Pionira vero"! - kaj komencis legi kaj manghi. Shi elfingrumas rosinojn, sed la panon mem shi ne manghas.

La maljunulino finlegis, enposhigis la gazeton kaj panon kaj subite ekvidis ion sur negho. Shi klinis sin kaj kaptis pilketon. Vershajne iu el infanoj, ludintaj en la skvaro, perdis la pilketon en negho.

La maljunulino chirkaurigardis la pilketon de chiuflanke, diligente vishis ghin per tuketo, levighis, senhaste aliris arbon kaj ekludis "triojn".

Petja jhetis sin al shi tra negho, arbustoj. Li kuras kaj krias:

- Avinjo! Vi ekzakte estas lernejanino!

La maljunulino saltetis pro ghojo, ekkaptis Petja je la manoj kaj respondas:

- Ghuste, ghuste! Mi estas lernantino de tria klaso Marusja Pospelova. Kaj kio vi estas?

Petja rakontis al Marusja, kio li estas. Ili reciproke prenis la manojn kaj ekkuris serchi la aliajn kunulojn. Ili serchis horon, alian, trian. Fine ili eniris la duan korton de grandega domo kaj vidas: post brulligna shedo saltas maljunulino. Shi desegnis sur asfalto "klasojn" kaj saltas sur unu kruro, pelas shtoneton.

Petja kaj Marusja jhetis sin al shi:

- Avinjo! Chu vi estas lernejanino?

- Lernejanino, - la maljunulino respondas. - Lernantino de tria klaso Nadinjo Sokolova. Kaj kio vi estas?

Petja kaj Marusja rakontis al shi, kio ili estas. Chiuj tri reciproke prenis la manojn kaj ekkuris serchi sian lastan kunulon.

Sed li kvazau falis tra la teron.

Kien ajn la maljunuloj venas - en kortojn, en ghardenojn, en infanajn teatrojn kaj infanajn kinejojn, kaj en la Domon de Amuza Scienco, - la knabo simple malaperis.

Sed tempo pasas. Jam vesperighas. Jam elektrolumas en la subaj etaghoj de domoj. La tago finighas. Kion fari? Chu chio pereis?

Subite Marusja kriis:

- Rigardu! Rigardu!

Pechjo kaj Nadinjo ekrigardis kaj jen kion ekvidis: tramo rapidas, numero nau. Kaj sur la "kolbaso" pendas maljunulo. La chapo estas brave shovita sur la orelon, la barbo svingighas de vento. La maljunulo veturas kaj fajfetas. La kunuloj lin serchas, ech la piedoj doloras, sed li veturadas tra la tuta urbo kaj zorgas pri nenio!

La infanoj jhetis sin post la tramon. Feliche en krucighejo eklumis rugha lumo, la tramo haltis.

La infanoj ekkaptis la "kolbasulon" je la baskojn kaj forshiris lin de la "kolbaso".

- Chu vi estas lernejano? - ili demandas.

- Kiel ne? - li respondas. - Lernanto de dua klaso Vasja Zajcev. Do kion vi volas?

La infanoj rakontis al li, kio ili estas.

Por ne perdi tempon senutile ili chiuj kvarope ektramis el la urbo, al la arbaro.

Iuj lernejanoj estis veturantaj per la sama tramo.

Ili levighis kaj cedas la lokojn al niaj maljunuloj.

- Bonvolu sidighi, avchoj kaj avinjoj.

La maljunuloj konfuzighis, rughighis kaj rifuzis.

Sed la lernejanoj, kiel speziale, estis ghentilaj, edukitaj, ili petas la maljunulojn kaj admonas:

- Do sidighu! Vi dum via longa vivo satlaboris, lacighis. Nun sidu, ripozu.

Feliche la tramo alveturis la arbaron, niaj maljunuloj elsaltis - kaj kure al densejo.

Sed nova malfelicho atendis ilin. Ili vojeraris en la arbaro.

Falis malhele-malhela nokto. La maljunuloj vagadas lau la arbaro, faladas, stumbladas, sed ne trovas la vojon.

- Ahh, tempo, tempo! - Petja diras. - Ghi ja kuras. Mi hierau ne ekmemoris la vojon returne al la dometo - mi timis perdi tempon. Sed nun mi vidas, ke iufoje pli bone konsumi iomete da tempo, por ke poste shpari ghin.

Chiuj fortoj forlasis la maljunulojn. Sed por ilia felicho ekblovis vento, la chielo purighis de nubegoj, kaj la plena luno estis ekbrilanta.

Petja Zubov ekgrimpis sur betulon kaj ekvidis - jen ghi estas, la dometo, ghiaj blankaj muroj vidighas en distanco da du pashoj, la fenestroj lumas inter abia densejo.

Petja descendis de sur la betulo kaj flustris al la kunuloj:

- Silenton! Neniun vorton! Post min!

La infanoj ekrampis lau negho al la dometo kaj singarde enrigardis la fenestron.

La horlogho montras kvin minutojn antau la dekdua. La sorchistoj kushas sur la fojno kaj gardas perditan tempon.

- Ili dormas! - Marusja diris.

- Silenton! - Petja flustris.

La infanoj softe-softe malfermis la pordon kaj ekrampis al la horlogho. Je unu minuto antau la dekdua ili levighis che la horlogho. Ekzakte je la dekdua Petja etendis la manon al la nadloj kaj - unu, du, tri - estis ekturnanta ilin returnen, el dekstre maldekstren.

La sorchistoj kriante saltlevighis sed ne povis movighi sur loko. Ili staras kaj kreskas, kreskas. Jen ili transformighis en adoltulojn, jen sur iliaj tempioj ekbrilis grizaj haroj, sur la vangoj aperis faltoj.

- Levu min, - Petja kriis. - Mi farighas malgranda, mi ne atingas la nadlojn! Tridek unu, tridek du, tridek tri!

La kunuloj levis Petja sur manoj. Dum la kvardeka turno de la nadloj la sorchistoj farighis kadukaj, kurbighintaj olduletoj. Ili pli kaj pli klinighis altere kaj farighis pli kaj pli malaltaj. Kaj dum la sepdeksepa, la lasta turno de la nadloj, la sorchistoj ekkrietis kaj malaperis, kvazau ili ne ekzistis en la mondo.

La kunuloj ekrigardis unu al la alia kaj ekridis pro ghojo. Ili denove farighis infanoj. Ili demilitis kaj mirakle reprenis tempon, perditan senutile.

Ili savighis, sed vi memoru: homo, kiu perdas tempon senutile, ne rimarkas mem, kiel li maljunighas.

   Ровно в полдень зашел Петя в маленький скверик и сел на скамеечку отдохнуть.
   И вдруг вскочил.
   Увидел он - сидит недалеко на другой скамеечке старушка и плачет.
   Хотел подбежать к ней Петя, но не посмел.
   - Подожду! - сказал он сам себе. - Посмотрю, что  она  дальше  делать будет.
   А старушка перестала плакать, сидит, ногами болтает. Потом достала из
одного кармана газету, а из другого кусок ситного с  изюмом.  Развернула старушка газету, - Петя ахнул от радости:  ""Пионерская  правда"!"  -  и принялась старушка читать и есть. Изюм выковыривает, а самый  ситный  не трогает.
   Кончила старушка читать, спрятала газету и ситный и вдруг что-то увидала в снегу. Наклонилась она и схватила мячик. Наверное, кто-нибудь  из детей, игравших в сквере, потерял этот мячик в снегу.
   Оглядела старушка мячик со всех сторон, обтерла его старательно  платочком, встала, подошла не спеша к дереву и давай играть в "трешки".
   Бросился к ней Петя через снег, через кусты. Бежит и кричит:
   - Бабушка! Честное слово, вы школьница!
   Старушка подпрыгнула от радости, схватила Петю за руки и отвечает:
   - Верно, верно! Я ученица третьего класса Маруся Поспелова. А вы  кто такой?
   Рассказал Петя Марусе, кто он такой. Взялись они  за  руки,  побежали искать остальных товарищей. Искали час, другой, третий. Наконец зашли во второй двор огромного дома. И видят: за дровяным сараем прыгает  старушка. Нарисовала мелом на асфальте классы и скачет на одной ножке,  гоняет
камешек.
   Бросились Петя и Маруся к ней.
   - Бабушка! Вы школьница?
   - Школьница, - отвечает старушка. - Ученица третьего класса  Наденька Соколова. А вы кто такие?
   Рассказали ей Петя и Маруся, кто они такие. Взялись все трое за руки, побежали искать последнего своего товарища.
   Но он как сквозь землю провалился. Куда только ни заходили старики  - и во дворы, и в сады, и в детские театры, и в детское кино, и в Дом  Занимательной Науки, - пропал мальчик, да и только.
   А время идет. Уже стало темнеть. Уже в нижних  этажах  домов  зажегся свет. Кончается день. Что делать? Неужели все пропало?
   Вдруг Маруся закричала:
   - Смотрите! Смотрите!
   Посмотрели Петя и Наденька и вот что увидели: летит трамвай,  девятый номер. А на "колбасе" висит старичок. Шапка лихо надвинута на ухо,  борода развевается по ветру. Едет старик и посвистывает. Товарищи его  ищут,  с ног сбились, а он катается себе по всему городу и в ус не дует!
   Бросились ребята за трамваем вдогонку. На их счастье, зажегся на  перекрестке красный огонь, остановился трамвай.
   Схватили ребята "колбасника" за полы, оторвали от "колбасы".
   - Ты школьник? - спрашивают.
   - А как же? - отвечает он. - Ученик второго класса Зайцев Вася. А вам чего?
   Рассказали ему ребята, кто они такие.
   Чтобы не терять времени даром, сели они все четверо в трамвай и  поехали за город к лесу.
   Какие-то школьники ехали в этом же трамвае. Встали они, уступают  нашим старикам место:
   - Садитесь, пожалуйста, дедушки, бабушки.
   Смутились старики, покраснели и отказались.
   А школьники, как нарочно, попались вежливые, воспитанные, просят стариков, уговаривают:
   - Да садитесь же! Вы за свою долгую жизнь наработались, устали. Сидите теперь, отдыхайте.
   Тут, к счастью, подошел трамвай к лесу, соскочили наши старики - и  в чащу бегом.
   Но тут ждала их новая беда. Заблудились они в лесу.
   Наступила ночь, темная-темная. Бродят старики по лесу, падают, спотыкаются, а дороги не находят.
   - Ах время, время! - говорит Петя. - Бежит оно, бежит. Я вчера не заметил дороги обратно к домику - боялся время потерять.  А  теперь  вижу, что иногда лучше потратить немножко времени, чтобы потом его сберечь.
   Совсем выбились из сил старички. Но,  на  их  счастье,  подул  ветер, очистилось небо от туч, и засияла на небе полная луна.
   Влез Петя Зубов на березу и увидел - вон он, домик, в двух шагах  белеют его стены, светятся окна среди густых елок.
   Спустился Петя вниз и шепнул товарищам:
   - Тише! Ни слова! За мной!
   Поползли ребята по снегу к домику. Заглянули осторожно в окно.
   Ходики показывают без пяти минут двенадцать. Волшебники лежат на  сене, берегут украденное время.
   - Они спят! - сказала Маруся.
   - Тише! - прошептал Петя.
   Тихо-тихо открыли ребята дверь и поползли к ходикам. Без одной минуты двенадцать встали они у часов. Ровно в  полночь  протянул  Петя  руку  к стрелкам и - раз, два, три - закрутил их обратно, справа налево.
   С криком вскочили волшебники, но не смогли двинуться с места. Стоят и растут, растут. Вот превратились они во взрослых людей, вот седые волосы заблестели у них на висках, покрылись морщинами щеки.
   - Поднимите меня, - закричал Петя. - Я делаюсь маленьким, я не достаю до стрелок! Тридцать один, тридцать два, тридцать три!
   Подняли товарищи Петю на руки. На сороковом обороте стрелок волшебники стали дряхлыми, сгорблеимыми старичками. Все  ближе  пригибало  их  к земле, все ниже становились они. И вот на семьдесят седьмом и  последнем обороте стрелок вскрикнули злые волшебники и пропали, как будто их и  не
было на свете.
   Посмотрели ребята друг на друга и засмеялись от  радости.  Они  снова стали детьми. С бою взяли, чудом вернули они потерянное напрасно время.
   Они-то спаслись, но ты помни: человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет.

<<