Antonij Pogorelskij. Nigra kokino (11)


Kun klinita kapo Aljosha ekiris en la suban etaghon, en la dormochambrojn. Li estis kvazau murdita… Honto kaj pento plenigis lian animon. Kiam post kelkaj horoj li iomete trankvilighis kaj metis la manon en la poshon… la kanaba semeto en ghi ne estis! Aljosha ekploris amare, sentante, ke li perdis ghin senrevene.

Vespere, kiam aliaj infanoj venis por dormi, ankau li enlitighis, sed neniel povis dormighi. Kiel li pentis pri sia malbona konduto! Li decide ekintencis korektighi, kvankam li sentis, ke ne eblas revenigi la kanaban semeton.

Che meznokto la littuko che la apuda lito ree movighis…

Aljosha, kiu tiel ghojis pri tio antautage, nun fermis la okulojn: li timis ekvidi Nigrulinon! La konscienco turmentis lin. Ankorau hierau li tiel insiste diris al Nigrulino, ke li nepre korektighos, sed anstatau tio… Kion li nun diru al ghi?

Kelktempe li kushis kun fermitaj okuloj. Al li audighis susuro de la levighanta littuko… Iu venis al lia lito, kaj vocho, la konata vocho, vokis lin launome:

- Aljosha, Aljosha!

Sed li hontis malfermi la okulojn, kaj larmoj rulighis kaj fluis lau liaj vangoj…

Subite iu ektiris lian litkovrilon. Aljosha nevole ekrigardis: antau li staris Nigrulino - ne en la aspekto de kokino, sed en la nigra vesto, karmezina chapo kun randdentoj kaj blanka amelita koltuko, same, kiel li vidis ghin en la subtera halo.

- Aljosha! - la ministro diris. - Mi vidas, vi ne dormas… Adiau! Mi venis por adiaui al vi, ni ne plu renkontighos!

Aljosha laute ekploregis.

- Adiau! - li ekklamis. - Adiau! Kaj se vi povas, pardonu min! Mi scias, ke mi estas kulpa kontrau vi; sed mi estas severe punita pro tio.

- Aljosha! - la ministro diris tra larmoj. - Mi pardonas vin; mi ne povas forgesi, ke vi savis mian vivon, do mi amas vin, kvankam vi faris min malfelicha, eble por chiam!.. Adiau! Al mi estas permesite paroli kun vi nur plej mallongan tempon. Ankorau dum la venonta nokto la regho kun la tuta popolo devas migri forforen de chi-tiea loko. Chiuj estas malesperaj, chiuj vershas larmojn. Ni kelkajn jarcentojn loghis chi tie tiom feliche, tiom trankvile!

Aljosha jhetis sin kisi la malgrandajn manojn de la ministro. Kaptinte lin je la mano, li ekvidis sur ghi ion brilantan, samtempe ia neordinara sono afekciis lian audon.

- Kio estas? - li demandis kun mirego.

La ministro levis ambau manojn supren, kaj Aljosha ekvidis, ke ili estis katenitaj per ora cheno. Li ekhororis.

- Via maldiskreteco estas kauzo por tio, ke mi estas kondamnita porti chi tiun chenon, - la ministro diris kun profunda suspiro, - sed ne ploru, Aljosha! Viaj larmoj ne povas helpi min. Nur per tio vi povas konsoli min en mia malfelicho: penu korektighi kaj ree estu la sama bona knabo, kiel antaue. Adiau lastfoje!

La ministro premis Aljoshan manon kaj malaperis sub la apudan liton.

- Nigrulino, Nigrulino! - Aljosha kriis post li, sed Nigrulino ne respondis.

Dum la tuta nokto li povis fermi la okulojn por neniu minuto. Antau unu horo ghis tagigho al li ekaudighis, ke io bruas sub la planko. Li ellitighis, almetis la orelon al la planko kaj longe audis frapadon de malgrandaj radoj kaj bruon, kvazau sube pasadis multo da malgrandaj homoj. Tra la bruo estis audeblaj ploro de virinoj kaj infanoj kaj vocho de la ministro Nigrulino, kiu kriis al li:

- Adiau, Aljosha! Adiau por chiam!

Matene la infanoj vekighinte ekvidis Aljosha kushi sur la planko senkonscie. Oni levis lin, enlitigis kaj venigis kuraciston, kiu deklaris, ke li havas fortan febron.

Post proksimume ses semajnoj Aljosha helpe de Dio resanighis, kaj chio okazinta al li antau la malsano shajnis al li pezan songhon. Nek la instruisto, nek kunuloj memorigis lin per iu vorto pri la nigra kokino au la puno, per kiu li estis punita. Aljosha mem hontis paroli pri tio kaj penis esti obeema, bonkora, modesta kaj diligenta. Chiuj denove ekamis kaj ekkaresis lin, kaj li farighis ekzemplo por siaj kunuloj, kvankam li jam ne povis ellerni parkere dudek paghojn samtempe, kiujn tamen al li oni ne plu taskis.

1829


С поникшею головою, с растерзанным сердцем Алеша пошел в нижний этаж, в спальные комнаты. Он был как убитый... стыд и раскаяние наполняли его душу!

Когда через несколько часов он немного успокоился и положил руку в карман... конопляного зернышка в нем не было! Алеша горько заплакал, чувствуя, что потерял его невозвратно!

Ввечеру, когда другие дети пришли спать, он также лег в постель, но заснуть никак не мог! Как раскаивался он в дурном поведении своем! Он решительно принял намерение исправиться, хотя чувствовал, что конопляное зернышко возвратить невозможно!

Около полуночи пошевелилась опять простыня у соседней кровати... Алеша, который накануне этому радовался, теперь закрыл глаза... он боялся увидеть Чернушку! Совесть его мучила. Он вспомнил, что еще вчера ввечеру так уверительно говорил Чернушке, что непременно исправится, - и вместо того...

Что он ей теперь скажет?

Несколько времени лежал он с закрытыми глазами. Ему слышался шорох от поднимающейся простыни... Кто-то подошел к его кровати - и голос, знакомый голос, назвал его по имени:

- Алеша, Алеша!

Но он стыдился открыть глаза, а между тем слезы из них катились и текли по его щекам...

Вдруг кто-то дернул за одеяло. Алеша невольно проглянул: перед ним стояла Чернушка - не в виде курицы, а в черном платье, в малиновой шапочке с зубчиками и в белом накрахмаленном шейном платке, точно, как он видел ее в подземной зале.

- Алеша! - сказал министр. - Я вижу, что ты не спишь... Прощай! Я пришел с тобою проститься, более мы не увидимся!

Алеша громко зарыдал.

- Прощай! - воскликнул он. - Прощай! И, если можешь, прости меня! Я знаю, что виноват перед тобою; но я жестоко за то наказан!

- Алеша! - сказал сквозь слезы министр. - Я тебя прощаю; не могу забыть, что ты спас жизнь мою, и все тебя люблю, хотя ты сделал меня несчастным, может быть, навеки!.. Прощай! Мне позволено видеться с тобою на самое короткое время. Еще в течение нынешней ночи король с целым народом своим должен переселиться далеко-далеко от здешних мест! Все в отчаянии, все проливают слезы. Мы несколько столетий жили здесь так счастливо, так покойно!

Алеша бросился целовать маленькие ручки министра. Схватив его за руку, он увидел на ней что-то блестящее, и в то же самое время какой-то необыкновенный звук поразил его слух.

- Что это такое? - спросил он с изумлением. Министр поднял обе руки кверху, и Алеша увидел, что они были скованы золотой цепью. Он ужаснулся!..

- Твоя нескромность причиною, что я осужден носить эти цепи, - сказал министр с глубоким вздохом, - но не плачь, Алеша! Твои слезы помочь мне не могут. Одним только ты можешь меня утешить в моем несчастии: старайся исправиться и будь опять таким же добрым мальчиком, как был прежде. Прощай в последний раз!

Министр пожал Алеше руку и скрылся под соседнюю кровать.

- Чернушка, Чернушка! - кричал ему вслед Алеша, но Чернушка не отвечала.

Всю ночь он не мог сомкнуть глаз ни на минуту. За час перед рассветом послышалось ему, что под полом что-то шумит. Он встал с постели, приложил к полу ухо и долго слышал стук маленьких колес и шум, как будто множество маленьких людей проходило. Между шумом этим слышен был также плач женщин и детей и голос министра Чернушки, который кричал ему:

- Прощай, Алеша! Прощай навеки!

На другой день поутру дети, проснувшись, увидели Алешу, лежащего на полу без памяти. Его подняли, положили в постель и послали за доктором, который объявил, что у него сильная горячка.

Недель через шесть Алеша, с помощью Божиею, выздоровел, и все происходившее с ним перед болезнию казалось ему тяжелым сном. Ни учитель, ни товарищи не напоминали ему ни слова ни о черной курице, ни о наказании, которому он подвергся. Алеша же сам стыдился об этом говорить и старался быть послушным, добрым, скромным и прилежным. Все его снова полюбили и стали ласкать, и он сделался примером для своих товарищей, хотя уже и не мог выучить наизусть двадцать печатных страниц вдруг, которых, впрочем, ему и не задавали.

1829

<<