МАМИН-СИБИРЯК
АЛЕНУШКИНЫ СКАЗКИ
MAMIN-SIBIRJAK
FABELOJ AL HELENJO
Tradukis N.Kabanov (1909)

Д.Н.Мамин-Сибиряк
с дочерью Аленушкой.

D.N.Mamin-Sibirjak
kun filino Helenjo

Mamin-Sibirjak

Li estis unu el la plej fame konataj rusaj verkistoj kaj naskighis en jaro 1852. Li skribis multajn rakontojn kaj romanojn, en kelkaj el ili estas bonege priskribita la vivo en mineja regiono de Uralaj montoj kun ghiaj rabavidaj serchantoj, kun ghia severa militista regionestraro, ghiaj ekspluatantoj, furioza malshpareco kaj nelongedaura richeco. Chiuj liaj verkoj spiras vivecan veron kaj altan artecon; krom tio en ili estas multe da ago, malsimpla kaj interesa intrigo kaj malsameco de karakteroj kaj personoj. Alia amata temo de Mamin-Sibirjak estas la mondo de infanoj; li skribas ne nur pri infanoj, sed ankau por infanoj, estante agema kunlaboranto de multaj infanaj jhurnaloj. Liaj fame konataj kaj belegaj rakontoj kaj fabeloj prezentas per sia arteco, sincera bonkoreco kaj spriteco rimarkindan chefverkon de nuntempa literaturo. La plej grandan famon ghuas liaj Fabeloj al Helenjo, kiuj estas jam multfoje reeldonitaj kaj estas plej shatata infana legajho.

Moskvo, Marto 1909.
N.Kabanov

Присказка / Antaufabelo
Сказка про храброго зайца / Fabelo pri la kuragha leporo
Сказка про козявочку /
Fabelo pri kulineto 1 2 3
Как жила-была последняя муха /
Kiel vivis la lasta musho 1 2 3
О молочке, овсяной кашке и сером котишке Мурке / Lakteto, avena kacheto kaj griza kato Murko
Пора спать / Estas tempo por dormi 1 2 3 4 5