LA MALJUNULINO KAJ LA MORTO

Chu estis, chu ne estis, eble trans la Fabeloceano, vivis maljunulino, pli maljuna ol la landvojo, sed morti shi ne volis. Forte shi amis la vivon. Infanojn shi ne havis, neniun shi havis, malgrau tio shi chiam iris-venis, laboris, kolektis la sonorajn talerojn. La tulipa kesto jam plenighis de oro kaj arghento. Doloris ege shia koro, se shi pensis pri tio, ke iam venos la Morto kaj ne demandos: chu vi venos au ne, nur prenos shin kaj forportos.

Kaj vere, bone shi pensis, char subite alvenis la Morto kaj diris al shi:

- Preparighu, maljunulino, char mi forportos vin.

Petis, petegis lin la maljunulino:

- Ankorau dek jarojn.

- Ne, ne eblas, mi forportos vin.

- Ankorau nur kvin.

- Ne, ne eblas, preparu vin; mi jam skribis vian nomon en mia granda libro, mi ne povas forstreki ghin.

Sed la maljunulino tiel ploris, tiel petegis, ke la Morto donacis al shi tri horojn.

- Donu pli da tempo - petis la maljunulino -, lasu min ankorau vivi iom. Venu morgau!

- Je Dio - diris la Morto -, do estu tiel! - kaj li ekiris, sed ankorau aldonis:

- Sed morgau mi fakte venos!

- Bone, nur venu - diris la maljunulino -, sed sciu, estos pli bone, se vi skribos sur la pordofosto "morgau", por ke mi ne forgesu.

La Morto prenis el sia posho kreton kaj skribis sur la pordofosto "morgau" - kaj foriris.

La sekvan tagon frumatene venas la Morto kaj la maljunulino ankorau kushas en la lito.

- Ek, maljunulino, jam forpasis via tempo.

- Tute ne forpasis - diras la maljunulino - rigardu la pordofoston, kio estas surskribita? Hodiau vi ne rajtas forporti min, nur morgau.

Tio dauris unu semajnon, du semajnojn, la Morto chiutage venis por la maljunulino. Sed la maljunulino chiam akurate montris la pordofoston, kaj la Morto chiam foriris kun granda kolero. Sed fine li trovis suficha la multan vanan iradon, forvishis la skribon de sur la fosto kaj minacis la maljunulinon:

- Nu, atendu, morgau mi vere forportos vin, mi ne indulgos.

Hej, Dio mia, ektimis la maljunulino, shia tuta korpo tremis, kiel la poplofolio, shi deziris kashi sin ie, kie la Morto ne trovos shin.

- Hop, jen - shi pensis. Shi havis kuvon plenan per mielo kaj shi kashis sin en ghi.

- Nu, chi tie certe li ne trovos min.

Sed ankau tie shi ne trovis trankvilon, char shi timis, ke tamen la Morto trovos shin. Elshovighis el la kuvo, fendis la kusenegon kaj kashis sin en la plumflokoj de la kusenego.

Tie shi restadis kelktempe, sed ankau tie shi ne havis trankvilon. Elshovis sin el la kusenego por trovi pli bonan lokon.

Ghuste shi elshovis sin, enpashis la Morto. Li rigardas, rigardadas, kio povas esti tiu blanka, plumhava monstro. Li terure ektimis, kaj tiel li forrapidis, ke ech per mielkuko oni ne povus relogi lin.

La maljunulino ech nun vivas ankorau.

Morgau shi estu via gasto.

<< >>