ELEK BENEDEK

HUNGARAJ
FABELOJ

HUNGARA ESPERANTO-ASOCIO,
BUDAPEST, 1979.

ENHAVO

La lupo kaj la vulpo
Jochjo la chioscia
La soldato kaj la tajloro
La maljunulino kaj la morto
La brava peltisto
La filino de la bovpashtisto
La ora bastono
La reghidino de Sunsubirlando
La rano
La ora sago