ДВА БРАТА


С ключами в руках бросился он к сорок девятому залу. Друзья его летели, прыгали, бежали следом.
Вот и дубовая дверь.
Мальчик нашёл ключ с цифрой "49". Но где замочная скважина? Он искал, искал, искал... но напрасно.
Тогда поползень подлетел к двери. Цепляясь лапками за дубовую кору, поползень принялся ползать по двери вниз головою. И вот он нашёл что-то. И чирикнул негромко. И семь дятлов слетелись к тому месту двери, на которое указал поползень.
И дятлы терпеливо застучали своими твёрдыми клювами по льду. Они стучали, стучали, стучали, и вдруг четырёхугольная ледяная дощечка сорвалась с двери, упала на пол и разбилась.
А за дощечкой мальчик увидел большую замочную скважину. И он вставил ключ и  повернул его, и замок щёлкнул, и упрямая дверь открылась наконец со звоном.
И мальчик, дрожа, вошёл в последний зал ледяного дворца. На полу грудами лежали прозрачные ледяные птицы и ледяные звери.
А на ледяном столе посреди комнаты стоял бедный младший брат. Он был очень грустный и глядел прямо перед собой, и слезы блестели у него на щеках, и прядь волос на затылке, как всегда, стояла дыбом. Но он был весь прозрачный, как стеклянный, и лицо его, и руки, и курточка, и прядь волос на затылке, и слезы на щеках - всё было ледяное. И он не дышал и молчал, ни слова не отвечая брату. А Старший шептал:
- Бежим, прошу тебя, бежим! Мама ждёт! Скорее бежим домой!
Не дождавшись ответа, Старший схватил своего ледяного брата на руки и побежал осторожно по ледяным залам к выходу из дворца, а друзья его летели, прыгали, мчались следом.
Прадедушка Мороз по-прежнему крепко спал. И они благополучно выбрались из дворца.
Солнце только что встало. Ледяные деревья сверкали так, что больно было смотреть. Старший побежал к живому лесу осторожно, боясь споткнуться и уронить Младшего. И вдруг громкий крик раздался позади.
Прадедушка Мороз кричал тонким голосом так громко, что дрожали ледяные деревья:
- Мальчик! Мальчик! Мальчик!
Сразу стало страшно холодно. Старший почувствовал, что у него холодеют ноги, леденеют и отнимаются руки. А Младший печально глядел прямо перед собой, и застывшие слезы его блестели на солнце.
- Остановись! - приказал старик. Старший остановился.
И вдруг все птицы прижались к мальчику близко-близко, как будто покрыли его живой тёплой шубой.
И Старший ожил и побежал вперёд, осторожно глядя под ноги, изо всех сил оберегая младшего брата.
Kun shlosiloj en la manoj li jhetis sin al la kvardek naua halo . Liaj amikoj flugis, saltadis, kuris post li.
Jen estas la kverka pordo.
La knabo trovis la shlosilon, sur kiu estis skribita numero "49". Sed kie estas la shlosilingo? Li serchis, serchis, serchis, sed vane.
Tiam al la pordo alflugis sito. Alkrochighante per siaj ungoj sur la kverka shelo, ghi komencis kap-al-malsupre rampi sur la pordo. Jen la sito trovis ion kaj mallaute pepis. Tuj sep pegoj flugis al tiu loko sur la pordo,
kiun la sito montris.
Kaj la pegoj pacience ekbatis la glacion per siaj firmaj bekoj. Ili batis, batadis, kaj subite kvarangula glacia tabuleto falis sur plankon kaj disrompighis.
Anstatau la tabuleto la knabo ekvidis grandan shlosilingon. Li enmetis la shlosilon kaj turnis ghin, seruro klakis, kaj la obstina pordo finfine malfermighis kun tinto.
La knabo, tremante, eniris en la lastan halon de la glacia palaco. Amasoj da diafanaj glaciaj birdoj kaj bestoj kushis sur la planko.
Kaj sur glacia tablo meze de la chambro staris la kompatinda plijuna frato. Li estis tre malgaja kaj rigardis rekte antauen. Larmoj brilis sur liaj vangoj, kaj, kiel chiam, sur lia nuko elstaris hartufo. Sed li tute estis diafana, kiel vitrajho; kaj lia vizagho, kaj liaj manoj, kaj lia jako, kaj la hartufo sur lia nuko, kaj la larmoj en liaj okuloj – chio estis glacia.
Li ne spiras kaj silentas, ne respondante ech unu vorton al la frato. La Pliaghulo flustris:
– Kuru kun mi, mi petas vin, kuru! La panjo atendas! Ni tuj kuru hejmen!
Ne ricevinte respondon, Pliaghulo prenis sian glacian fraton sur la brakojn kaj ekkuris trans la glaciaj haloj al elirejo de la palaco, atente rigardante sub piedojn. Liaj amikoj flugis, saltadis, kuris post li.
Ghis nun Praavo Frosto profunde dormis, do ili senprobleme eliris ekster la palacon.
La suno jhus levighis. Glaciaj arboj brilis tiel, ke estis dolore rigardi. Pliaghulo kuris al la viva arbaro, atentante, ke li ne mispashu kaj ne faligu Malpliaghulon. Kaj subite lauta krio eksonis malantaue.
Praavo Frosto kriis per akuta vocho tiel laute, ke tremis glaciaj arboj.
– Knabo! Knabo! Knabo!
Tuj ighis terure malvarme. Pliaghulo sentis, ke liaj kruroj frostadas, la brakoj glaciighas kaj paralizighas. Kaj Malpliaghulo malgaje rigardis rekte antauen, kaj liaj glaciaj larmoj brilis sub la suno.
– Haltu! – ordonis la maljunulo. Pliaghulo haltis.
Kaj subite chiuj birdoj forte alpremighis al la knabo, kvazau kovris lin per viva varma peltajho.
La Pliaghulo revivighis kaj kuris antauen, atente rigardante sub la piedojn, per siaj tutaj fortoj evitante faligi la plijunan fraton.

<< >>