Алексей Толстой
Золотой ключик, или приключения Буратино

Aleksej Tolstoj
Ora shlosileto, au Aventuroj de Buratino

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда я был маленький, - очень, очень давно, - я читал одну книжку: она называлась "Пиноккио, или Похождения деревянной куклы" (деревянная кукла по-итальянски - буратино).

Я часто рассказывал моим товарищам, девочкам и мальчикам, занимательные приключения Буратино. Но так как книжка потерялась, то я рассказывал каждый раз по-разному, выдумывал такие похождения, каких в книге совсем и не было.

Теперь, через много-много лет, я припомнил моего старого друга Буратино и надумал рассказать вам, девочки и мальчики, необычайную историю про этого деревянного человечка.

Алексей Толстой

ANTAUPAROLO

Kiam mi estis malgranda, - antau tre, tre longe, - mi legis unu libron: ghi titolis "Pinokkio, au Aventuroj de ligna pupo" (ligna pupo en itala lingvo nomighas "buratino").

Mi ofte rakontadis al miaj kamaradoj, knabinoj kaj knaboj, la amuzajn aventurojn de Buratino. Sed, char la libro perdighis, mi chiufoje rakontadis alimaniere, elpensadis tiajn aventurojn, kiuj en la libro tute ne estis.

Nun, post multaj-multaj jaroj, mi rememoris mian malnovan amikon Buratino kaj decidis rakonti al vi, knabinoj kaj knaboj, neordinaran historion pri tiu ligna hometo.

Aleksej Tolstoj

 1. Столяру Джузеппе попалось под руку полено, которое пищало человеческим голосом
  Charpenisto Ghuzeppe trovas shtipon, kiu pepas per homa vocho
 2. Джузеппе дарит говорящее полено своему другу Карло
  Ghuzeppe donacas la parolantan shtipon al sia amiko Karlo
 3. Карло мастерит деревяную куклу и называет ее Буратино
  Karlo faras lignan pupon kaj nomas ghin Buratino
 4. Говорящий сверчок дает Буратино мудрый совет
  Parolanta grilo donas al Buratino saghan konsilon
 5. Буратино едва не погибает по собственному легкомыслию. Папа Карло клеит ему одежду из цветной бумаги и покупает азбуку
  Buratino apenau ne pereas pro propra facilanimeco. Pachjo Karlo faras al li veston el kolora papero kaj achetas abocolibron
 6. Буратино продает азбуку и покупает билет в кукольный театр
  Buratino vendas la abocolibron kaj achetas bileton por pup-teatro
 7. Во время представления комедии куклы узнают Буратино
  Dum komedia teatrajho pupoj rekonas Buratinon
 8. Синьор Карабас Барабас вместо того, чтобы сжечь Буратино, дает ему пять золотых монет и отпускает домой
  Sinjoro Karabaso-Barabaso, anstatau forbruligi Buratinon, donas al li kvin orajn monerojn kaj forlasas hejmen
 9. По дороге домой Буратино встречает двух нищих - кота Базилио и лису Алису
  Survoje al hejmo Buratino renkontas du almozulojn - katon Bazilio kaj vulpinon Alisa
 10. В харчевне "Трех пескарей"
  En taverno "Tri gobioj"
 11. На Буратино нападают разбойники
  Buratino estas atakata de rabistoj
 12. Разбойники вешают Буратино на дерево
  Rabistoj pendigas Buratinon sur arbon
 13. Девочка с голубыми волосами возвращает Буратино к жизни
  Knabino kun bluaj haroj savas Buratinon
 14. Девочка с голубыми волосами хочет воспитывать Буратино
  La knabino kun bluaj haroj volas eduki Buratinon
 15. Буратино попадает в страну дураков
  Buratino trafas en Stultul-landon
 16. Полицейские хватают Буратино и не дают ему сказать ни одного слова в свое оправдание
  Politistoj kaptas Buratinon kaj ne lasas al li diri ech unu vorton por pravigi sin
 17. Буратино знакомится с обитателями пруда, узнает о пропаже четырех золотых монет и получает от черепахи Тортилы золотой ключик
  Buratino konatighas kun loghantoj de la lago, ekscias pri perdigho de kvar oraj moneroj kaj ricevas de testudo Tortila oran shlosileton
 18. Буратино бежит из страны дураков и встречает товарища по несчастью
  Buratinon eskapas el Stultul-lando kaj renkontas sam-malbonshanculon
 19. Пьеро рассказывает, каким образом он, верхом на зайце попал в страну дураков
  Piero rakontas, kiel li, rajdante leporon, trafis en Stultul-landon
 20. Буратино и Пьеро приходят к Мальвине, но им сейчас же приходится бежать вместе с Мальвиной и пуделем Артемоном
  Buratino kaj Piero venas al Malvina, sed ili tuj estas devigataj fughi kune kun Malvina kaj shia pudelo Artemono
 21. Страшный бой на опушке леса
  Terura batalo che rando de la arbaro
 22. В пещере
  En kaverno
 23. Несмотря ни на что, Буратино решает выведать у Карабаса Барабаса тайну золотого ключика
  Spite al chio, Buratino decidas ekscii de Karabaso-Barabaso sekreton de la ora shlosileto
 24. Буратино узнает тайну золотого ключика
  Buratino ekscias la sekreton de la ora shlosileto
 25. Буратино первый раз в жизни приходит в отчаяние, но все кончается благополучно
  Buratino unuafoje dum sia vivo malesperighas, sed chio finighas bone
 26. Буратино наконец возвращается домой вместе с папой Карло, Мальвиной, Пьеро и Артемоном
  Buratino fine revenas hejmen kune kun pachjo Karlo, Malvina, Piero kaj Artemono
 27. Карабас Барабас врывается в каморку под лестницей
  Karabaso-Barabaso enshirighas en la subshtuparan chambreton
 28. Что они нашли за потайной дверью
  Kion ili trovis malantau la sekreta pordo
 29. Новый кукольный театр дает первое представление
  Nova pup-teatro donas unuan spektaklon