Nikolaj Nosov

Viva chapelo

La chapelo kushis sur komodo, kadido Vasjko sidis sur planko apud la komodo, kaj Vovko kaj Vadiko estis sidantaj che tablo kaj kolorigantaj bildojn. Subite malantau ili io shmace falis surplanken. Ili ekrigardis malantauen kaj ekvidis sur planko apud la komodo la chapelon.

Vovko aliris la komodon, klinighis, volis levi la chapelon - kaj subite ekkriis:

- Aj-aj-aj! - kaj kure flanken.

- Kial vi krias? - demandis Vadiko.

- Gh-gh-ghi estas viva!

- Kio estas viva?

- Cha-cha-chapelo.

- Kion vi diras! Chu ekzistas vivaj chapeloj?

- Ek-ek-rigardu mem!

Vadiko aliris pli proksimen kaj komencis rigardi al la chapelo. Subite la chapelo ekrampis rekte al li. Li ekkriis:

- Aj! - kaj saltis sur divanon. Vovko sekvis lin.

La chapelo elrampis mezen de la chambro kaj haltis. La knaboj rigardis al ghi kaj tremis pro timo. Tuj la chapelo turnis sin kaj ekrampis al la divano.

- Aj! Oj! - ekkriis la knaboj.

Ili saltis de sur la divano kaj - kure for el la chambro. Alkuris en kuirejon kaj la pordon malantau si fermis.

- Mi fo-fo-foriras! - diras Vovko.

- Kien?

- Mi iros al hejmen.

- Kial?

- Mi ti-timas la chapelon! Mi unuafoje vidas, ke chapelo promenas tra chambro.

- Sed povas esti, iu tiras ghin per shnureto?

- Nu iru kaj rigardu.

- Ni iru kune. Mi prenos hokeilon. Se ghi ekrampos al ni, mi bategos ghin per la hokeilo.

- Atendu, ankau mi prenu hokeilon.

- Sed ni ne havas alian hokeilon.

- Do, mi premos skian bastonon.

Ili prenis la hokeilon kaj skian bastonon, malfermetis la pordon kaj enrigardis en la chambron.

- Kie do ghi estas? - demandas Vadiko.

- Jen tie, apud la tablo.

- Tuj mi bategos ghin per la hokeilo! - diras Vadiko. - Nur ke ghi alrampu pli proksimen, vagulacho!

Sed la chapelo kushis apud la tablo kaj ne movighis.

- Aha, ghi ektimis! - ekghojis la knaboj. - Timas rampi al ni.

- Tuj mi fortimigos, - diris Vadiko.

Li komencis frapadi per la hokeilo kontrau la plankon kaj krii:

- Hej, ci, chapelo!

Sed la chapelo ne movighis.

- Ni prenu terpomojn kaj komencu jhetadi ilin al ghi, - proponis Vovko.

Ili revenis en la kuirejon, kolektis terpomojn el korbo kaj komencis jhetadi ilin en la chapelon. Jhetadis, jhetadis, fine Vadik trafis. La chapelo kiel eksaltis supren!

- Miau! - ekkriis iu. Kaj jen, el sub la chapelo elshovighis griza vosto, poste kruro, kaj poste la tuta katido elsaltis.

- Vasjko! - ekghojis la knaboj.

- Vershajne, ghi sidis sur planko, kaj la chapelo falis sur ghin de sur la komodo, - divenis Vovko.

Vadiko kaptis Vasjkon kaj komencis ghin chirkaubrakadi.

- Vasjko, kara, kiel do vi estighis sub la chapelo?

Sed Vasjko nenion respondis. Ghi nur snufis kaj fermadis siajn okulojn pro lumo.


Николай Носов

Живая шляпа

Шляпа лежала на комоде, котенок Васька сидел на полу возле комода, а Вовка и Вадик сидели за столом и раскрашивали картинки. Вдруг позади них что-то плюхнулось - упало на пол. Они обернулись и увидели на полу возле комода шляпу.

Вовка подошел к комоду, нагнулся, хотел поднять шляпу - и вдруг как закричит:

- Ай-ай-ай! - и бегом в сторону.

- Чего ты? - спрашивает Вадик.

- Она жи-жи-живая!

- Кто живая?

- Шля-шля-шля-па.

- Что ты! Разве шляпы бывают живые?

- По-посмотри сам!

Вадик подошел поближе и стал смотреть на шляпу. Вдруг шляпа поползла прямо к нему. Он как закричит:

- Ай! - и прыг на диван. Вовка за ним.

Шляпа вылезла на середину комнаты и остановилась. Ребята смотрят на нее и трясутся от страха. Тут шляпа повернулась и поползла к дивану.

- Ай! Ой! - закричали ребята.

Соскочили с дивана - и бегом из комнаты. Прибежали на кухню и дверь за собой закрыли.

- Я у-у-хо-хо-жу! - говорит Вовка.

- Куда?

- Пойду к себе домой.

- Почему?

- Шляпы бо-боюсь! Я первый раз вижу, чтоб шляпа по комнате ходила.

- А может быть, ее кто-нибудь за веревочку дергает?

- Ну, пойди посмотри.

- Пойдем вместе. Я возьму клюшку. Если она к нам полезет, я ее клюшкой тресну.

- Постой, я тоже клюшку возьму.

- Да у нас другой клюшки нет.

- Ну, я возьму лыжную палку.

Они взяли клюшку и лыжную палку, приоткрыли дверь и заглянули в комнату.

- Где же она? - спрашивает Вадик.

- Вон там, возле стола.

- Сейчас я ее как тресну клюшкой! - говорит Вадик. - Пусть только подлезет ближе, бродяга такая!

Но шляпа лежала возле стола и не двигалась.

- Ага, испугалась! - обрадовались ребята. - Боится лезть к нам.

- Сейчас я ее спугну, - сказал Вадик.

Он стал стучать по полу клюшкой и кричать:

- Эй ты, шляпа!

Но шляпа не двигалась.

- Давай наберем картошки и будем в нее картошкой стрелять, - предложил Вовка.

Они вернулись на кухню, набрали из корзины картошки и стали швырять ее в шляпу" Швыряли, швыряли, наконец Вадик попал. Шляпа как подскочит кверху!

- Мяу! - закричало что-то. Глядь, из-под шляпы высунулся серый хвост, потом лапа, а потом и сам котенок выскочил.

- Васька! - обрадовались ребята.

- Наверно, он сидел на полу, а шляпа на него с комода упала, - догадался Вовка.

Вадик схватил Ваську и давай его обнимать!

- Васька, миленький, как же ты под шляпу попал?

Но Васька ничего не ответил, Он только фыркал и жмурился от света.