Fotoalbumoj de klubo "Konkordo"

Fotoalbumoj (1987-1990) de Tutsovetia koresponda klubo de invalidoj-esperantistoj "Konkordo"