Перевод трудных фраз из романа Николая Островского "Как закалялась сталь" (1)

Ostrovskij, Nikolaj Aleksejevich

Kiel shtalo estis hardata: Romano

Traduko el la rusa, antauparolo, postparolo de Solomon Cins

Jekaterinburg: Sezonoj, 1997. -- 368 paghoj.

Как закалялась сталь Kiel shtalo estis hardata
Обрюзглый человек в рясе Shvelgrasa homo en sutano
Идите-ка сюда, голубчики! Nu, venu chi tien, kolombetoj miaj!
Не курите, мерзавцы, а, махорку кто в тесто насыпал?
Vi ne fumas, kanajloj, sed kiu el vi enshutis tigtabakon en la paston?
Выверните  карманы! Ну, живо! Elturnu viajn poshojn! Nu, vigle!
Поп внимательно просматривал швы, ища следы табака
La popo atenteme kontrolis la flankajn kudrliniojn, serchante postsignojn de
tabako

в серенькой рубашке и синих штанах с заплатами на коленях
en grizeta chemizo kaj blua pantalono kun flikajhoj sur la genuoj
А ты что, как истукан, стоишь? Kaj vi? Kial vi staras kvazau idolo?
Нет, голубчик, это тебе даром не пройдет
Ne, kolombeto mia, nun vi ne evitos la punon
Класс затих, съежился La gelernantoj tute silentighis, kuntirighis
насыпал попу в пасхальное тесто горсть махры
enshutis en la paskan paston de la popo plenmanon da tabako
Сережка подбил. "Давай, говорит, насыплем гадюке вредному"
Sergho min instigis: "Enshutu, - li diris, - al tiu viperacho abomeninda"
По закону божию поп всегда ставил Павке пять
Pro bona kono de la religia instruo la popo chiam notis al Pauchjo la kvinon
В открытое окно учительской высунулась голова заведующего школой
Tra malfermita fenestro de instruistejo elshovighis kapo de la lernejestro
отведи мальчика в судомойню konduku la knabon al la vazlavejo
Судомойня была наполнена паром из большой лохани с кипятком, где мылась
посуда La lavejo estis plena de vaporo pro la granda tino kun bolanta akvo,
kie estis lavataj manghiloj

Косоглазый ясно сказал, что если не послушаешь - в морду
La strabulo klare diris: se vi ne obeos, vi ricevos baton en la muzelon
Разлетались искры из толстопузых четырехведерных самоваров, когда Павка
раздувал их, натянув снятый сапог на трубу
Disflugadis fajreroj el la dikventraj kvarsitelaj samovaroj, kiam Pauchjo
balgumis iliajn tubojn per sia boto

Хватаясь за ведра с помоями, летел к сливной яме
Preninte sitelojn kun postlavajho, li flugis al kloako
Завтра приходи в шесть часов на смену
Morgau venu je la sesa matene por min anstataui
А будешь много гавкать, то сразу поставлю тебе блямбу на фотографию
Se tamen vi multe bojos, mi tuje makulos vian foton
Ты потише, не налетай, а то обожжешься
Estu pli kvieta, ne atakachu, aliel vi brogos vin
Утреннее солнце лениво подымалось из-за громады лесопильного завода
La matena suno estis malrapide levighanta el post blokego de la segejo
А тому, белобрысому, обязательно набью морду
sed al tiu blondharulo mi nepre batos la muzelon
уставился глазами в потрескавшуюся половицу, внимательно изучая
высунувшуюся шляпку гвоздика
fiksis sian rigardon al fendighinta tabulo de la planko, atente esplorante
elighintan najlokapon

И в кого он такой уродился? Kies karakteron li heredis?
Но теперь уж шабаш Sed nun jam estu fino
Железнодорожный узел соединял пять линий
La fervoja nodo kunigis kvin vojliniojn
Много мытарств прошел он за это время
Multajn turmentojn li eltenis dum tiu tempo
того и жди, что пырнет ножом за зуботычину
jen-jen atendu ke li pikos per tranchilo responde al iu vangofrapo
бесшабашная азартная игра: в "очко", в "девятку"
riska, hazarda kartludo je "dudek unu" au je la "nauo"
и затхлой плесенью, болотной сыростью пахнуло на него
kaj fetoro de mucida shimo, de marcha humido, ekblovis sur lin
подкладывая в топку дрова jhetante lignon en hejtujon
видел вздрагивающую и бьющуюся о поленья головой Фросю
vidis Frosjan, tremantan kaj batantan sian kapon kontrau lignoshtipojn
Огоньки в печке вспыхивали и гасли, дрожали их красные языки, сплетаясь в
длинный голубоватый виток Fajretoj en la forno flagris kaj estingighis,
tremadis iliaj rughaj fajrolangoj, kunplektighante en longan bluetan
volvajhon

Поваренок забрался на сложенные поленья
La helpkuiristo suprengrimpis la stakon de shtipoj
Что это на тебя сегодня нашло? Kio okazis al vi hodiau?
жулик на жулике сидит fripono friponon superregas
Набирают беженок, бесприютных, голодающих
Oni dungas militrifughintinojn, senhejmajn, malsatajn
Испуганные посудницы шарахнулись в сторону
Timigitaj laboristinoj sin jhetis flanken
Артем из депо вечером не вернулся
Vespere Artjom ne revenis el la lokomotivejo

дальше