Перевод трудных фраз из комедии "Ревизор" (2)

Второе действие начинается с монолога Осипа, речь которого отличается
некоторой кучерявостью. Вот как это объясняет сам переводчик в своих
"Lingvaj respondoj":
"En mia traduko de "La Revizoro" trovighas iafoje frazoj ne tuj
kompreneblaj; precipe ofte vi trovos tiajn frazojn en la paroloj de Osip.
Tamen ne ghusta estas via supozo, ke tiuj frazoj estas lauvorta traduko de
la rusa stilo. Osip parolas ne per stilo tute logika kaj literatura, sed per
stilo de malklera rusa servisto, kaj mi devis almenau iom konservi tiun
stilon, por ne forpreni de liaj paroloj ilian tutan karakterecon. Li ofte
simple kripligas la vortojn. Mi penis tion chi eviti, char, se por la
leganto oni povus doni klarigojn en la malsupro de la pago, al la audanto en
la teatro oni tion chi ne povas fari. Nur en unu loko mi devis uzi
registreto anstatau kolegia registratoro (malalta ofica rango en Rusujo),
kaj, anstatau doni enuigajn klarigojn, mi simple donis al la vorto signetojn
de citado, por montri, ke la vorto estas ne normala. En aliaj lokoj mi uzis
esprimojn ne ghustajn, tamen ne kripligitajn (ekzemple, mi intence uzis
"kartetoj" anstatau "kartoj" (ludaj), "publikajho" anstatau "publikeco"
k.t.p.) . Mi esperas, ke la leganto au audanto facile komprenos, ke tio chi
estas ne stilo de bona Esperanto, sed stilo de malklera homo, au speciala
stilo de tiu au alia prezentata persono..."


Чёрт побери, так есть хочется и в животе трескотня такая, как будто бы целый
полк затрубил в трубы - Diablo prenu, mi tiel volas manghi, kaj en la ventro
estas tia krakado, kvazau tuta regimento ekblovus trumpetojn

Профинтил дорогою денежки, голубчик, теперь сидит и хвост подвернул и не
горячится - Li tradandis en la vojo la monon, mia kara; nun li sidas kaj
subtiris la voston kaj ne flamighas

Добро бы было в самом деле что-нибудь путное, а то ведь елистратишка
простой - Nu, se li almenau estus io valora, sed li ja estas simpla
"registreto"!
(елистратишка - искажённое "регистратор")
С проезжающим знакомится, а потом в картишки - вот тебе и доигрался - Faras
konatecon kun traveturanto, poste tuj venas kartetoj. - Nu, jen li atingis!

Эх, надоела такая жизнь! - Ha, tedis tia vivo!
Право, на деревне лучше: оно хоть нет публичности, да и заботности меньше;
возьмёшь себе бабу, да и лежи весь век на полатях да ешь пироги - Mi
certigas vin, en la vilagho estas pli bone: almenau publikajho ne ekzistas,
kaj ankau da zorgajho ne tiom multe: prenu al vi virinon kaj kushu la tutan
vivon apud la forno kaj manghu kukojn
(полати - помост от печи до
противоположной стены)

Разговаривает всё на тонкой деликатности, что разве только дворянству
уступит - Chiu parolas en artifika delikateco, preskau tute kiel nobeloj
Старуха офицерша забредёт; горничная иной раз заглянет такая... -
Maljunulino-oficiredzino entrafas, iafoje chambristino enmontrighas tia...
Галантерейное, чёрт возьми, обхождение! - Galanteria kondutado, diablo
prenu!

у каждого дома есть сквозные ворота, и ты так шмыгнёшь, что тебя никакой
дьявол не сыщет - chiu domo havas trapasan pordegon, kaj vi tiel enflugas,
ke nenia diablo vin trovos

Батюшка пришлёт денежки - чем бы их попридержать - и куды!.. пошёл кутить, а
там через неделю глядь - и посылает на толкучий продавать новый фрак - La
patreto alsendas monon, li anstatau ghin teni iom pli forte - li, atendu, li
komencas tuj dibochi, kaj poste - apenau pasis semajno - jen li jam sendas
al la bazaro de malnovajhoj vendi novan frakon

И сукно такое важное, аглицкое, рублёв полтораста ему один фрак станет, а на
рынке спустит рублей за двадцать; а о брюках и говорить нечего - нипочём
идут - Kaj la drapo estas tiel grava, angla, chirkau cent-kvindek rublojn la
sola frako kostas, kaj en la bazaro li ghin forblovas por dudeko da rubloj;
kaj pri la pantalonoj ech ne parolu - ili iras por nenio

Он не посмотрел бы, что ты чиновник, а, поднявши рубашонку, таких бы засыпал
тебе, что дня б четыре почёсывался - Li ne atentus, ke vi estas oficisto,
sed, levinte la chemizeton, li tiel enshutus al vi, ke vi kvar tagojn gratus
la hauton

Ах, боже ты мой, хоть бы какие-нибудь щи! - Ha, mia Dio, almenau ian simplan
brasikajhon!
(щи лучше обозвать brasika supo, так как brasikajho - это
вообще любое блюдо из капусты)

Врёшь, валялся; видишь, вся склочена [речь о кровати]- Vi mensogas, vi
rulighadis; vi vidas, ghi tuta estas malordigita!
(rulighi - это катиться;
валяться -
sternachi sin; склочена - ещё можно сказать (dis)tauzita)
Посмотри, там в картузе табака нету? - Rigardu, chu tie en la saketo ne
trovighas iom da tabako?
("картуз" здесь - мешок из плотной бумаги)
Да где ж ему быть, табаку? вы четвёртого дня последнее выкурили - Nu, de kie
do povus trovighi tabako? Antau tri tagoj vi la lastan elfumis

Как ты смеешь, дурак? - Kiel vi kuraghas, malsaghulo?
Да так; всё равно, хоть и пойду, ничего из этого не будет. Хозяин сказал,
что больше не даст обедать - Nu tiel; tute egale, se mi ech iros, nenio el
tio chi estos. La mastro diris, ke li plu ne donos tagmanghi
(хе-хе,
Заменгоф, похоже, попался :) правильно, вроде бы, не
plu ne donos, а ne plu
donos)

Вы-де с барином, говорит, мошенники, и барин твой плут. Мы-де, говорит,
этаких шаромыжников и подлецов видали - Vi, li diras, kun via sinjoro, estas
friponoj, kaj via sinjoro estas trompisto. Ni, li diras, ni vidis tiajn
vagistojn kaj malnoblulojn

А ты уж и рад, скотина, сейчас пересказывать мне всё это - Kaj vi, bruto,
jam ghojas, ke vi povas chion tion chi ripeti al mi

Я, говорит, шутить не буду, я прямо с жалобою, чтоб на съезжую да в тюрьму -
Mi, - li diras, - shercojn ne faros, mi rekte iros kun plendo, por ke oni
prenu lin en la policejon kaj tuj en la malliberejon
(съезжая - помещение
для арестантов в полицеском участке, аналог современной КПЗ :))

Ну, ну, дурак, полно! Такое грубое животное - Nu, nu, malsaghulo, chesu! Tia
kruda besto!

Да, если б в Пензе я не покутил - Jes, se en Penzo mi ne estus dibochinta
Пехотный капитан сильно поддел меня, штосы удивительно, бестия, срезывает -
La infanteria kapitano forte min forkis: mirinde lerte li, kanajlo, manovras
la kartojn (штосы срезывать - выигрывать)
Всего каких-нибудь четверть часа посидел - и всё обобрал - Ne pli ol
kvaronon da horo li sidis - kaj li faris min tute nuda

В овощенных лавках ничего не дают в долг - En la fruktaj butikoj oni nenion
donas kredite

мне сейчас после обеда нужно кое-чем заняться - mi tuj post la tagmangho
devas min okupi per io
(сейчас чаще говорят не okupi sin, а okupighi; с этим
глаголом употребляется предлог не
per, а pri)
Да ты урезонь, уговори его - Sed vi prudentigu lin, konvinku lin
Он думает, что как ему, мужику, ничего, если не поесть день, так и другим
тоже. Вот новости! - Li pensas, ke se por li, malklerulo, ne estas
malfelicho, se li unu tagon ne manghos, tial ankau por aliaj tio sama. Jen
interese!

Разве из платья что-нибудь пустить в оборот? - Eble el la vestoj ion
forkomerci?

подкатить этаким чертом к какому-нибудь соседу-помещику под крыльцо -
alrulighi tiel en diabla maniero al ia najbaro-bienhavanto rekte al la
perono

Как бы, я воображаю, все переполошились - Nu, mi prezentas al mi, kiel chiuj
ektumultus!
("представлять себе", "воображать" сейчас может переводиться и
одним глаголом
imagi)
Они, пентюхи, даже не знают, что такое значит "прикажете принять" - Ili,
kampaj simpluloj, ech ne scias, kion signifas "vi ordonas akcepti"

К ним если приедет какой-нибудь гусь-помещик, так и валит, медведь, приямо в
гостиную - Che ili, se alveturas ia dika bienhavanto, li simple sin pushas,
la urso, rekte en la salonon...

Я плевать на твоего хозяина! - Mi ridas pri via mastro!
Суп и жаркое - Supo kaj rostajho
Вот вздор какой! - Jen kia absurdo!
Да оно-то есть, пожалуй, да нет - Nu, cetere, ni havas kaj tamen ne havas
А семга, а рыба, а котлеты? - Да это для тех, которые почище-с - Kaj salmo,
kaj fisho, kaj kotletoj? - Nu, ili estas por personoj pli gravaj.

Мошенники, канальи, чем они кормят! - Friponoj, kanajloj, per kio ili
nutras?

И челюсти заболят, если съешь один такой кусок - Ech la makzeloj ekdoloros,
kiam vi manghos unu tian pecon

Подлецы! Совершенно как деревянная кора, ничем вытащить нельзя; и зубы
почернеют после таких блюд - Malnobluloj! Tute kiel ligna shelo - per nenio
oni ghin povas eltiri; ech la dentoj nigrighos post tiuj chi manghoj.

Бездельники! дерут только с проезжающих - Sentauguloj! Ili nur prirabas la
vojaghantojn.

Право, как будто и не ел; только что разохотился - Vere, kvazau mi tute ne
manghus, mi nur ricevis pli grandan apetiton.

Там зачем-то городничий приехал, осведомляется и спрашивает о вас - Tie
alveturis ial la urbestro, li informighas kaj demandas pri vi.

Вот тебе на! Эка бестия трактирщик, успел уже пожаловаться! - Jen vi havas!
Kia kanajlo estas la mastro, jam li plendis!
(лучше поставать jam позади li,
а то у Заменгофа получается, что на Хлестакова успели пожаловаться уже все,
а тут ещё и трактирщик...)

Что если в самом деле он потащит меня в тюрьму? - Kio estos, se li efektive
fortrenos min en la malliberejon?

Там в городе таскаются офицеры и народ, а я, как нарочно, задал тону и
перемигнулся с одной купеческой дочкой - Tie en la urbo sin trenas oficiroj
kaj popolamaso, kaj mi ghuste tie faris al mi gravan mienon kaj palpebrumis
kun ia filino de komercisto
(по-нашему, или palpebrumis al ia filino или
interpalpebrumis kun ia filino. Заменгоф был либералом - выбрал ни то, ни сё
:-))

Да что он, как он смеет, в самом деле? - Kaj kion li pensas? Kiel li
kuraghas, efektive?

Что я ему, разве купец или ремесленник? - Kio mi estas por li, chu
komercisto au metiisto?

Желаю здравствовать! - Mi havas la honoron saluti! (здесь это не просто
пожелание здоровья -
estu sana! - а почтительное приветствие)
Обязанность моя как градоначальника здешнего города заботиться о том, чтобы
проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений... - Kiel urbestro
de la chi-tiea urbo mi havas la devon zorgi pri tio, ke al la traveturantoj
kaj al chiuj noblaj homoj estu nenia premado.

Он больше виноват: говядину мне подаёт такую твёрдую, как бревно - Li pli
estas kulpa: viandon li donas al mi tiel malmolan kiel trabo

Он морил меня голодом по целым дням - Li turmentas min per malsato tutajn
tagojn

Привозят [говядину] холмогорские купцы, люди трезвые и поведения хорошего -
Alveturigas ghin hholmogoraj komercistoj, homoj sobraj kaj de bona konduto
А если что не так, то... - Kaj se io ne estas en ordo, tiam...
О господи ты боже, какой сердитый! Всё узнал, всё рассказали проклятые
купцы - Ho, sankta mia Dio, kia kolero! Li chion eksciis, chion rakontis la
malbenitaj komercistoj!

Помилуйте, не погубите! - Indulgu min, ne pereigu!
Нет, благодарю покорно, не хочу - Ne, mi humile vin dankas, mi ne volas.
Что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которую я будто
бы высек, то это клевета, ей богу, клевета - Kaj koncerne la suboficiran
vidvinon, kiu okupas sin per komercado, kaj pri kiu oni diras, ke mi sin
vergis, tio ci estas kalumnio, per Dio, kalumnio
("занимающейся
купечеством" - мы бы сказали
okupighanta pri komercado)
О, тонкая штука! Эк куда метнул! какого туману напустил! разбери, кто
хочет - Ho, rafinita peco! Jen, kien li jhetis! Kian nebulon li ellasis!
Orientighu, kiu volas!

Не знаешь, с какой стороны и приняться - Oni ne scias ech de kia flanko
aliri

Ну, да уж попробовать не куды пошло! что будет, то будет, попробую на
авось - Nu, sed mi jam provos, kiel ajn ghi iros! Kio estos, tio estos, mi
provos trafe-maltrafe

Я сейчас же расплачусь с трактирщиком - Mi tuj kvitighos kun la mastro de la
restoracio

Дело, кажется, пойдёт теперь на лад - Shajnas al mi, ke la afero nun iros en
ordo

Я-таки ему вместо двухсот четыреста ввернул - Kaj mi lerte, anstatau ducent
rubloj, enshovis al li kvarcent
(мы бы без колебаний употребили ducent
rubloj
с аккузативом - ducent rublojn)
Я теперь вижу совершенно откровенность вашего нрава и радушие - Mi vidas nun
perfekte la senkashecon de via karaktero kaj vian bonkorecon

Он хочет, чтобы считали его инкогнитом. Хорошо, подпустим и мы турусы - Li
volas, ke oni vidu en li inkogniton. Bone, ni ankau shajnigu nin malsaghaj

(ankau мы бы вынесли перед ni)
Мы, прохаживаясь по делам должности, вот с Петром Ивановичем Добчинским,
здешним помещиком, зашли нарочно в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли
содержатся проезжающие, потому что я не так, как иной городничий, которому
ни до чего дела нет; но я, я, кроме должности, ещё по христианскому
человеколюбию хочу, чтоб всякому смертному оказывался хороший приём, - и
вот, как будто в награду, случай доставил такое приятное знакомство - Ni,
promenante pro oficaj aferoj jen kun Pjotr Ivanovich Dobchinskij, chi-tiea
bienhavanto, eniris intence en la hotelon, por rigardi, chu la traveturantoj
estas bone zorgataj, char mi estas ne tia, kiel alia urbestro, kiun nenio
interesas; sed mi, krom la ofica devo, ankorau pro kristana homamo volas, ke
al chiu mortemulo estu farata bona akcepto, - kaj jen, kvazau rekompence, la
okazo alportis al mi tian agrablan konatighon
(перевод слова "смертный" как
mortemulo - неудачная шутка Заменгофа :-). Запросто подошло бы просто homo
или, на худой конец,
mortonto)
Осмелюсь ли спросить: куда и в какие места ехать изволите? - Chu mi povas
kuraghi demandi vin: kien kaj al kiaj lokoj vi havas la afablecon veturi?

О, да с ним нужно ухо востро - Ho, kun li oni devas esti singarda!
Благое дело изволили предпринять - Bonan aferon vi afable entreprenis (или
bonvolis entrepreni)
Рассердился старик, что до сих пор ничего не выслужил в Петербурге - La
maljunulo ekkoleris, ke mi ghis nun nenion atingis per mia servado en
Peterburgo.

Он думает, что так вот приехал, да сейчас тебе Владимира в петлицу и дадут -
Li pensas, ke jen apenau vi alveturis, oni tuj donas al vi la Vladimiran
ordenon en la butontruon

Прошу посмотреть, какие пули отливает! и старика отца приплёл!- Mi petas
rigardi, kiajn kuglojn li fandas! Ech la maljunan patron altrenis!

Ведь мой отец упрям и глуп, старый хрен, как бревно - Mia patro, la maljuna
tedulo, estas ja obstina kaj malsagha, kiel trabo.

Славно завязал узелок! Врёт, врёт, и нигде не оборвётся! - Bravege li ligis
la fadenon! Mensogas, mensogas - kaj nenie ghi shirighas!

А ведь какой невзрачный, низенький, кажется - ногтем придавил бы его. Ну, да
постой, ты у меня проговоришься - Kaj ja tia seneksterajha, malalta,
shajnas, ke per la ungo oni povus lin dispremi. Tamen atendu! Vi elbabilos.

Что можно сделать в глуши? - Kion oni povas fari en dezerta loko?
Хозяин завёл обыкновение не отпускать свечей - La mastro faris al si la
kutimon ne doni kandelojn

Мне очень нравится ваша откровенность и радушие, и я бы, признаться, больше
бы ничего и не требовал, как только оказывай мне преданность и уваженье,
уваженье и преданность - Al mi tre plachas via senkasheco kaj bonkoreco, kaj
mi, mi konfesas, nenion pli postulus, krom ke oni montru al mi sindonecon
kaj estimon, estimon kaj sindonecon.

дальше