ИЗ КАРТОТЕКИ Л.ОБУХОВОЙ

Заболтался я с вами. Mi longe detenis (okupis) vin per mia babilado
Не было печали, так черти накачали. Ne estis chagreno, do venis diabla
entrepreno

Заведомая лгунья. Renoma mensogulino
Ври, да не завирайся. Mensogu, sed ne devojighu de versimilo
Завиток (волос; почерка; у колонны). Buklo. Parafo. Voluto
Загладить вину. Senkulpigi sin

Заговаривать зубы кому-л. Kuraci dentojn per sorchaj vortoj (изначальное
значение). Forturni atenton per vorta sorchado
В нем заговорила совесть. En li ekparolis la konscienco
Ей загорелось это сделать. Shi ekflamighis per deziro fari tion
Из-за этого весь сыр-бор загорелся. Pro tiu cirkonstanco ekbrulis humida
pinaro (komencighis granda rumoro, tumulto)

Задаться мыслью. Esti ekposedita de ideo
Он задним умом крепок. Forta intelekto (sagho) postfakte
Иметь задолженность по чему-л. Havi shuldon pri io
Без сучка, без задоринки. Senborne-sendorne. Senaspre-senfajle.
Задрать платье; нос. Robo suprenighis. Orgojle (fanfarone, degne) levi nazon
Он задыхался от ярости. Anhelis pro furiozo (kolerego). Perdis spiron pro
kolero

Зажим критики. Tenajlado de kritiko
Он и не заикнулся об этом. Pri tio li ech pretere ne menciis
Заискивать перед кем-л. Kajholi (alflatighi) al iu
Спор зашел слишком далеко. La disputo iris (evoluis) tro malproksimen
Пускать зайчиков (световых). Ludi per spegulaj rebriloj
Человек старого закала. Homo de malnova formacio
На закате дней; закат жизни. Deklivo de tagoj (de vivo)
Я закаялся говорить об этом. Mi tabuis parolon pri tio
Закинь за меня словечко... Diru vorteton je mia favoro
Заключить пари. Veti
Заколдованный круг. Sorcha rondo, ensorchita ringo (neelirebla rondo)
Закрыть глаза на что-л. Fermi okulojn je io
Заладить одно и то же. Ekgurdi la saman (tamburi la samon, pisti akvon)
Заливной луг. Заливная рыба. Cherivera herbejo. Fisha jheleo
Залиться смехом; слезами. Droni en ridado. Torentigi larmojn
Отдавать в залог. Doni (fordoni) je kaucio (kaucie)
Заложить здание; новый город. Meti fundamenton por nova domo. Plani novan
urbon

Заломить шапку. Dande chifi la chapelon
С замиранием сердца. Kun ekhalto de koro (kun cheso de korbato)
Заморить червячка. Pranzi
Он воды не замутит. Lia karaktero estas softa kaj milda (li ech ne osciligas
akvon)

У него дух занялся. Haltigis (chesigis) spiron
Его слова запали мне глубоко в душу. Liaj vortoj falis profunden en la
animon

Запахнуть шубу. Kunbaskigi (superbaskigi) pelton
Запекшийся (о губах, крови). Lipoj shelighis, sango koagulighis
Записать на пленку. Surbendigi
У него язык заплетается. Lia lango tordighas (plektighas)
Заплывшие глаза. Shvelintaj okuloj, shvelaj okuloj, shvelsakoj sub okuloj
Заполнить пробел. Plenigi nichon (mankon)
Заруби себе на носу! Fiksu en via memoro! Chizu surnaze por memoro!
Девочка зарылась лицом в подушку. La knabino sinkigis (dronigis, mergis,
plonghigis) vizaghon en kusenon

Зарыться в книги. Droni (mergi sin, enfosighi) en librojn
Зарядил дождь. Komencighis daura pluvo
Засидеться до поздней ночи. Dumi gaste ghis malfrua nokto
У нее в голове заскок. Shi havas mison en cerbo
Это тебе по заслугам. Tio estas al vi lau meritoj. Tio estas meritita de vi
Ставить себе что-л. в заслугу. Konsideri ion sia merito. Atribui ion kiel
sian meriton
На него нашло затмение. Lin trafis nebuligo de cerbo (senkonsciigho)
Затор (уличного движения, напр.). Shtopbaro, shtophalto, obstrukco
Его самолюбие затронуто. Lia memamo (digno, memfido) estas tushita
Он в каждой бочке затычка. Li estas universala shtopilo por chiu truo. Oni
lin uzas kiel majstron por chiuj metioj. Li servas kiel plenumanto de ajnaj
urghaj bezonoj. Li estas ne homo sed dirko por chion malshlosi

(dirko - отмычка)
Затяжка (при курении; во времени). Enspiro de fumo; prokrasto, prokrastigo,
tempolongigo

Захлебываться (в речи; от восторга, от слез). Ekzalti en oratorado,
ghojekzalti ghis larmoj, admiri ghis larmoekzalto

Захлестнуть (петлю; о волнах). Fintiri la mashon. Superflui (per ondoj)
Дождь зачастил. Ekfrekventis pluvo, ekoftis pluvo, ekkribrighis fajna pluvo
Это ему зачтется. Tiu merito estos atentita (prikonsiderita)
У нее сердце защемило. Shia koro kunpremighis
Заявить патент. Prezenti deklaron por patento, pretendi patenton
Заяц (в транспорте). Senbileta pasaghero, senbiletulo
За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Chaskuro post du leporoj
estas fiaska laboro. La hundo, gardanta du pordojn, restas malsata

Званый обед (вечер). Rauto. Tagmangho kun vasta gastinvito
Звездный пробег (спорт.). Stela vetkuro
У меня звенит в ушах. Sonoras en oreloj
Командир звена. Estro (komandanto) de avia subgrupo
Слышал звон, да не знает, где он. Audis rumoran venon, sed ne konas ghian
devenon

Звонить во все колокола о чем-л. Kariljoni pri io
Звонкая монета. Metalaj moneroj
Для него всё - пустой звук. Chiu parolo por li estas nur vibro de aero
Не видно ни зги. Nebulo super tero - ne videblas ech viziero
(viziero - козырек)
За здорово живешь. Fraude alproprigis. Akiris kontrau nenio
Зеленый театр. Subchiela teatro. Spektejo lau Roma amfiteatro
Зеленка (которой мажут царапины). Brilianta verdo
Зелень (для супа). Legomoj kaj verdajho (por supo)
Хранить как зеницу ока. Gardi kiel pupilon
Злачное место. Shtelistejo. Dibocha koteriejo
Злоба дня. Aktualajho. Urgho de l' tago
Злорадство. Malica ghojo
Злоупотреблять чьим-л. гостеприимством. Misuzi ies gastamon
Отогреть змею на своей груди. Prikaresi serpenton che la brusto
Он говорил со знанием дела. Li parolis kompetente
Знать меру. Koni limon, koni mezuron (havi senton de mezuro)
Он с тобой и знаться не хочет. Li volas havi kun vi nenion komunan (neniun
kontakton)

В значительной мере (степени). Certagrade, certamezure, gravagrade,
gravamezure

Золотой фонд. Ora fonduso
Золотое дно. Ora fundo
Сулить кому-л. золотые горы. Promesi orajn montojn al iu
У меня зуб против него. Mi havas personan antipation (internan kontrauon,
internan malamon, malamikecon) kontrau li

Класть зубы на полку. Veni (atingi, ghisi) la staton de mizero
У него зуб на зуб не попадает. Tremas ghis dentoklako
Зубчатая передача. Dentrada transmisio
Зяблевая вспашка. Autuna plugado (plugajho)
Подъем зяби. Autuna plugado de kampo (agro)
Плакучая ива. Plorsaliko
Иван-да-марья (цветок). Melampiro
Мы сидели как на иголках. Ni sidis kvazau sur pikiloj (pingloj)
Пальто с иголочки. La palto jhuse de tajloro (jhus-de-tajlora palto)
Игольное ушко. Trueto en kudrilo
Игра не стоит свеч. La ludo ne valoras kandelojn
Играть кому-л. на руку. Ludi je favoro de iu
Что это еще за шутки? Jen shercojn inventis (elpensis)?!
Идти на посадку. Eki alterighon
Идти под парусами. Navigi per (chiuj, plenaj) veloj
Идти на веслах. Boati per remiloj
Идти в летчики. Anighi al avia lernejo
Идти в армию. Militservi. Soldatighi
Ей идет это платье. Al shi (bele, bone) konvenas tiu robo
Сегодня идет "Пиковая дама". Hodiau estas prezentata "Pika damo"
Идти (в играх; в картах; в шахматах; об осадках). Movo (en ludo), meto (en
kartludo), shakmovo; falo de precipitajhoj

Идти войной на кого-л. Komenci (eki) militon kontrau iu
Это не идет в счет. Tio ne estas konsiderebla (tion oni ne kalkulas, ne
atentas, preterlasas, neglektas)

Не идти в сравнение с чем-л. Ne esti komparebla kun io
Это еще куда ни шло! Tion oni ankorau povas akcepti (konsenti, konsideri)
Быть в избытке. Esti en superfluo
Как известно... Kiel konate
Известное число. Certa nombro
В известных случаях. En certaj okazoj
Он извивается от боли. Li tordighas (tordas sin) pro doloro
Скрипач извлекал чудесные звуки из своей скрипки. La violonisto eligis
miraklajn sonojn el sia violono

Извлечение корня (в математике). Elradikaligo
Извлечь пользу из чего-либо. Ekstrakti (eligi, eltiri) utilon el io
Изгладиться из памяти. Malaperi el memoro (elmemorighi, forgesighi)
Я изголодался по хорошей музыке. Mi spertas (sentas) soifon (malsaton) pri
bona muziko
Начать издалека. Komenci defore (de malproksime)
Нервы издергались. Nervoj foruzighis (forfrotighis)
Он совершенно издержался. Li elspezis chiujn siajn rimedojn
Издержки производства. Elspezoj de produktado
Изливаться в похвалах кому-л. Disflui en elokvento laudante iun
Излить всю желчь. Elvershi la tutan galon
Излить душу. Konfesi al iu intimojn de sia animo
Сердечные излияния. Koraj konfesoj
Счастье мне изменило. Felicho (fortuno) forturnis sin de mi
Голос ей изменил. Shia vocho perfidis shin (ekraukis)
Измениться в лице. Aliighi vizaghe
Если мне память не изменяет. Se la memoro min ne perfidas
Взять измором. Konkeri per elturmento
Измотать нервы. Eltordi nervojn
Я изнемогаю от нетерпения. Mi estas sen fortoj (spiro, povo) pro senpacienco
Изнемогать под тяжестью чего-л. Senfortighi (konsumighi) sub pezo de io
Этому платью износа нет. La robo estas neforfrotebla (netrivebla,
neerodebla)

Работать на износ. Labori je erodo
Автор изображает рабочую семью. La autoro bildigas laboristan familion
Изойти кровью. Perdi multe (abundon) da sango
Изощряться в чем-л. Sin rafini en io
Бутылка из-под молока. Botelo de lakto
Украсть из-под носу. Shteli el-sub nazo
Заниматься из-под палки. Okupighi subknute (subvipe, subskurghe)
Изрытый оспой. Variolita
С изюминкой (о человеке). Kun fajrero
Метать икру. Fraji
Икра (свежая; обработанная). Frajo; kaviaro
Икра зернистая; паюсная. Grajna kaviaro, presita (kompakta) kaviaro
Икры ног. Tibikarno (karno de tibio)
Сегодня ты именинник. Hodiau estas via nomfesto
Ты будешь иметь дело со мной. Vi havos aferon kun mi
Имущественные отношения. Rilatoj pri proprieto (interproprietaj rilatoj)
Ахейцы (народ в др.Греции). Ahhajanoj
Он инертный человек. Li estas inerta homo
Тонкая; едкая ирония. Fajna; koroda ironio
Искаженное гневом лицо. Kripligita de kolero vizagho
В виде исключения. Kiel escepto
Исключительно трудная задача. Ekstreme (ekskluzive) malfacila tasko
Не исключена возможность. Ne estas ekskludita ebleco
У него искры посыпались из глаз. Fajreroj shprucis el liaj okuloj
Искристое вино, шипучка. Shauma vino
Искупление вины, грехов. Senpekigo (absolvo de pekoj). Elacheto de kulpo.
Senkulpigo (senigo, liberigo de kulpo)

Искусственное дыхание. Artefarita spirado
Поддаться искушению сделать что-л. Cedi al tento fari ion
У него выступила испарина. Shvito aperis sur lia hauto (frunto, dorso)
Смотреть изподлобья. Rigardi el-sub faltita frunto
Испокон веку. De antikveco (de antikvaj tempoj, antikva dumo)
Песня в исполнении... Kanto, plenumata de...
Исполнительный лист. Charto de jugha decido
Мое сердце исполнилось жалостью. Mia koro plenighis je kompato
Отсек космического корабля. Kajuto (kupeo) de la kosma shipo
Оборудование взорвать! Instalajhon (ekipon) eksplodigi!
Доложите обстановку! Raportu pri la situacio!
График работы остается тот же. La programo de laboro restas sama
И в кого я, такой слон, уродилась? Kies nur ecojn mi, tia elefanto, heredis?
Снять с себя легкие одежды. Depreni facilan veston de si
Рыболовный крючок. Fishhoko, fishkaptila hoko
У тебя клюет? Chu che vi mordetas fisho?
Сорвалось! (о рыбе) Malkaptighis (fisho)!
Потом же, придя в себя, он простонал... Poste, rekonsciighinte, li elghemis
Скрываться под псевдонимом. Sin kashi sub pseudonomo (pseudonimo)
Нежно целовать его в спину. Tenere kisi lian dorson
Этот поцелуй имел самые гибельные последствия: карась заразил поэта
пессимизмом. La kiso havis plej fatalan postsekvon: la karaso infektis la
poeton per pesimismo

Дико хохотать. Sovaghe (freneze) ridegi
Писать мрачные, унылые стихи. Verki mornajn, malgajajn versajhojn (versojn)
Принять за кого-л. (ошибочно). Preni por iu, erare imagi iun iu (alia)
Застигнуть врасплох. Kapti, trafi iun neatendite, surprize, subite
Застрочить из пулемета. Ekstebi per mashinpafilo (mitralo)
Слова застряли у него в горле. Vortoj haltis (enbarighis) en lia gorgho
У меня кровь застыла в жилах. Sango glaciighis en miaj vejnoj
Засучить рукава. Kuspi manikojn
Она тебя за пояс заткнет! Shia majstreco estas pli fajna (rafinita) ol la
via. Shi superperfektos vin
А он уже тут как тут. Apenau oni rememoris lin, kaj li jam estas chi tie
По голубому небу неслись белые облака. Tra la blua chielo naghis (flugis,
movighis, sin portis) blankaj nuboj

Он начал жадно целовать ее ручки. Li komencis pasie (avide) kisi shiajn
manetojn

Выкупавшись, дачницы уходили домой. Sin baninte, la somerdomulinoj iris
hejmen

Он не отрывал глаз от любимой девушки. Li ne deturnis rigardon de l' amata
junulino

Заметив же, что у него недостает нижней челюсти, карась побледнел.
Rimarkinte, ke al li mankas malsupra makzelo, la karaso palighis
Я умру от ее руки! Mi mortos de shia mano
Он подплыл к крючку Сони и взял его в рот. Ghi (li) alnaghis la hokon de
Sonjo kaj enbushigis ghin

Не нужно было так сильно дергать (крючок). Ne necesis tiel forte shirtiri la
hokon
Он, проходя мимо пруда, вздумал выкупаться и полез в пруд. Preterirante la
lageton, li estis ekposedita de ideo sin bani, kaj li rampis en la lageton