Любовь Лукина и Евгений Лукин: "Миссионеры" (2)
Перевел Юрий Финкель.

Радостно оскалясь, она стояла - коренастая, малорослая, изукрашенная
татуировкой от лодыжек до огромной пружинистой шапки мелкокурчавых волос
Ghoje montrante la dentojn, shi staris - shultrolargha, malalta, beligita
per tatuo de la maleoloj ghis la grandega risorta chapo de krispaj haroj

В разрез под нижней губой вправлен акулий зуб
En la tranchajhon sub la malsupra lipo estis enmetita sharka dento
Она сделала этот надрез десятилетней девчонкой, нарушив тем самым четыре
табу родного острова
Shi faris tiun tranchajhon, estante dekjara knabineto, rompinte per tio kvar
tabuojn de sia gepatra insulo

выпотрошили Птицу Войны и осадили миссию
sentripigis Birdon de Milito kaj sieghis la misiejon
он подкупил вождя и поклялся перед племенем
li subachetis la tribestron kaj jhuris antau la tribo
посмотрел на колдуна как на слабоумного и язвительно спросил
rigardis al la sorchisto kiel al demenculo kaj sarkasme demandis
в двух десятках миль отсюда догорали заросли
je du dekoj da mejloj de chi tie estis finbrulanta palmaro
в безлюдных скалистых бухточках кто-то терпеливо подстерегал противника
en senhomaj rokaj golfetoj iu pacience insidis kontrauulon
Над близкой цепочкой атоллов парил дельтаплан
Super proksima atolcheno shvebis deltaplano
Поднять в воздух белый летательный аппарат - самоубийство
Levi en aeron blankan flugmashinon signifas memmortigon
такие они вдруг стали все неприступно гордые: снисходительно поглядывали
tiaj ili subite ighis neatingeble fieraj: degne rigardis
важно говорил, указывая на горизонт: - А ну-ка определи!
gravmiene diris, montrante al la horizonto: - Jen, determinu!
Оснащен: четыре девятиствольные установки!
Ekipita: kvar nautubaj raketinstalajhoj!
Две кормовые турбины экстренного хода!
Du poupaj turbinoj de eksterodinara marsho!
пройти с обугленными мачтами, отстреливаясь из всех тридцати шести стволов
pasi kun karbumigintaj mastoj, pafante el chiuj tridek ses tuboj
на самом-то судне - ни царапины sur la shipo mem ne estas ech gratajho
для поднятия боевого духа мурлыкал вполголоса:
por altigi batalan spiriton, murmuris duonvoche:

...вставь обойму,
услышь щелчок,
отведи затвор,
нажми курок -
убей вечернего!..
...enmetu shargilon,
audu klakon,
deshovu la kulason,
premu la chanon -
mortigu vesperulon!...

абордажная команда shturma teamo
Сехеи медленно скомкал и сжал шнур в кулаке
Sehei malrapide chifis kaj kunpremis la shnuron en la pugno
Циновки с палубы были сорваны La matoj estis forshiritaj de sur la ferdeko
вся в лишаях от концентрированного соляного раствора
tute kovrita per favo pro koncentrita sala diluajho
Идет на нас без отклонений!.. Iras al ni sen devioj!..
На боку его чуть пониже ребер и совсем рядом с ожогом красовалась свежая,
еще кровоточащая татуировка - знак отличия за сегодняшнюю разведку
Sur lia flanko sub la ripoj kaj tute apud la brulvundo videblis fresha,
ankorau sanganta tatuo - honorsigno pro la hodiaua skoltado

Поплавки коснулись воды, и замок разжался. Затем - гулкий всплеск, иљ волны
вокруг аппарата волшебно сгладились, заблистали маслянисто...
La flosiletoj tushis akvon, kaj la fiksilo malpremighis. Poste audighis
sonora plaudo, kaj ondoj chirkau la mashino sorche glatighis, ekbrilis
oleece...

отгоревший пороховой ускоритель forbrulinta pulva akcelilo
Относимое течением маслянистое пятно занялось и горело теперь красным
коптящим пламенем
Formovata de fluo, la oleeca makulo ekbrulis kaj nun estis brulanta per
rugha fulganta flamo

посмотрим, как он будет выкручиваться ni rigardu, kiel li penos elturnighi
Хромой всмотрелся и неопределенно повел темным лоснящимся от мази плечом
Lamulo fiksrigardis kaj nedifinite movis la malhelan, brilantan pro la
shmirajho, shultron

Перехватчики зависли над целью без выстрела
La interkaptiloj ekpendis super la celo sen pafi
Ладно, начнем переворачивать ракушки - посмотрим, под какой из них спрятан
камушек... Bone, ni komencu renversi konkojn - ni rigardu, sub kiu el ili
estas kashita shtoneto...

засекреченная "стальная чайка" sekreta "shtala mevo"
угнать из-под носа вечерних засекреченный истребитель
shteli el sub la nazo de vesperuloj la sekretan chasavion
прицепив к нему для отвода глаз белый лоскут
alkrocinte al ghi por kamuflo la blankan chifonon
Красивая машина. По центру тонкой, как лезвие, несущей плоскости хищно
выдается вперед горбатый клюв кабины
Bela mashino. En centro de maldika, kiel klingo, flugila surfaco rabobirde
elstaras antauen ghiba beko de stirejo

Два коротких фюзеляжа с высокими килями соединены поверху еще одной
плоскостью Du mallongaj fuzelaghoj kun altaj kiloj estas kunigitaj supre per
ankorau unu flugilo

Поплавков нет вообще. Как же он будет садиться?
Flosiletoj tute mankas. Kiel do ghi surakvighos?
Велико милосердие Божие Granda estas mizerikordo de Dio
я вознес молитву благодарности mi sendis al chieloj dankan preghon
исполненными гордыни словами поклялся, что теперь тысяча дьяволов не
заставят его отступить per plenaj je fierego vortoj jhuris, ke nun ech mil
diabloj ne igos lin retirighi

дорогой ларец искусной работы multekosta fajna tenujo
продолговатый отшлифованный прибоем камушек
oblonga shtoneto, polurita de tajdo
Зная вспыльчивый нрав адмирала Konante kolereman karakteron de la admiralo
я не дерзнул указать ему mi ne audacis noti al li
кадильница дьявола incensilo de la diablo
каменный краб, выставивший из-под горбатого панциря атакующую клешню
shtona krabo, elstariginta el sub ghiba karapaco atakantan pinchilon
среди радужных пятен сивушныхљ масел
inter irizaj makuloj de empireuma oleo
Мерзко пахло бардой и дохлойљ рыбой
Ache odoris rekremento kaj mortintaj fishoj
У решеток сточных канав вздымались серые шапки зловонной пены
Apud kradoj de defluiloj levighis grizaj chapoj de odoracha shaumo
на верфях без приказа ускорили сборку
en la shipkonstruejoj oni sen ordono plirapidigis konstruadon
Штрафники на тростниковых полях Punlaboruloj sur kanaj kampoj
было ясно, что в самом скором времени острову гореть
estis klare, ke tre baldau la insulo brulos
И пойдут взрываться слепящие электрические разряды
Kaj komencos eksplodi blindigaj elektraj sparkoj
Первый шквал обрушился на побережье с мощью ракетного залпа
La unua blovego falis sur la bordon kun forto de raketa salvo
Ломая свайные постройки Rompante palisegajn konstruajhojn
Он оборвал канат подвесной дороги Ghi shiris shnuregon de telfero
черным смерчем крутнулся над рудником
per nigra kirlovento turnighis super minejo
На юго-восточном склоне было относительно тихо
Sur la sudorienta deklivo estis relative mallaute
этот кто-то немедленно исчезает, а потом его находят на решетках стока...
tiu tuj malaperas, kaj poste oni trovas lin sur kradoj de defluilo...
Слышно было, как ветер треплет кроны пальмовых деревьев на гребне Высокого
мыса Audeblis, kiel vento tauzas brancharojn de palmarboj sur la kresto de
la Alta Kabo

Как и все выходцы с Ана-Тарау, Таини выговаривала слова, заменяя отдельные
согласные придыханием
Same kiel chiuj devenantoj de Ana-Tarau, Taini elparoladis vortojn,
anstatauigante kelkajn konsonantojn per elspiro

лицо, надменное, как маски, которые предки вырезали на каменных столбах
vizagho, fiera, kiel maskoj, kiujn la antauuloj chizadis sur shtonaj fostoj
Сквозь шум дождя послышался тяжелый тупой удар
Tra bruo de la pluvo audighis obtuza bato
эта девчонка, командуя соединением легких авианосцев
tiu knabino, estrante grupon de malpezaj aviportaj shipoj
бесстрашие приговоренного sentimo de mortkondamnito
Свирепо, дикарски блеснули зубы и белки глаз
Kruele, sovaghe ekbrilis la dentoj kaj la okulblankoj
Я не женщина! - огрызнулась она. Mi ne estas virino! - rebatis shi
Я отстраненная от командования Левая рука стратега
Mi estas suspendita Maldekstra Mano de stratego!
ошеломленно глядел на ее щеку perpleksite rigardis al shia vango
Давным-давно Tre, tre antaulonge
(в одной из книг был такой вариант "давным-давно": delonge-delongege)
угрюмо вслушиваясь morne fiksauskultante
Вмешательство третьей силы Interveno de tria forto
Инсценировать Пришествие Imiti la Alvenon
Вечерние обнаружат подделку La vesperuloj malkovros la imitajhon
Впрочем, у них было еще одно имя - оборотни.
Tamen, ili krome havis ankorau unu nomon - fantomoj
А как по-другому назвать человека без татуировки?
Ja kiel alie oni nomu homon sen tatuo?
прием им оказывался самый радушный
ili estas akceptataj tre kore
о вооруженных стычках pri armitaj interbataloj
(вряд ли interbataloj могут быть armitaj; вероятно, лучше armilaj)
Шла проверка на выживание Estis testo pri elvivado
Как звали мальчишку? Kian nomon havis la knabo?
единственный шанс оттянуть войну la sola shanco prokrasti militon
Под началом у опального стратега было четверо таких же, как он, штрафников
La punita stratego estris kvar samajn punitojn
сообразительные карапузы с замашками лидеров
inteligentaj etuloj kun trajtoj de gvidantoj
сидел ссутулившись sidis, ghibetiginte
И дрейфуют на окраинах архипелага легкие суденышки миссионеров
Kaj drivas sur periferioj de la arkipelago malpezaj shipetoj de la misiistoj
взялся кончиками пальцев заљ правоељ веко,љ потянул...
prenis per la fingropintoj la dekstran palpebron, ektiris...
Ресница выдернулась легко, без сопротивления
La okulharo eltirighis facile, sen rezisto
Сухощав, пропорционально сложен, в движениях быстр
Maldika, kun proporcia figuro kaj rapidaj movoj
сегодня ты командуешь флотом, завтра отбываешь срок "на тростнике",
послезавтра тобой затыкают прорыв, а там, глядишь, после совершенного тобой
и твоими смертниками чуда снова принимаешь командование
hodiau vi estras floton, morgau punlaboras en la "kano", postmorgau oni
shtopas per vi brechon de fronto, kaj tiam, post glorago, farita de vi kaj
viaj punsoldatoj, vi denove ighas flotestro

дальше