Станислав Лем "Осмотр на месте" (перевел Юрий Финкель) (1)

Осмотр на месте Surloka esploro
для хорошего отдыха мало красивых видов
por bona ripozo ne sufichas belaj vidajhoj
Пересекать магнитные поля Галактики - это не фунт изюму
Trairi magnetajn kampojn de la Galaksio - tio ne estas bagatelo
слоеный пирог plurtavola kuko
подземная автостоянка subtera parkejo
мне засунули в рот кляп oni shovis shtopilon en mian bushon
погрузили на большой прицеп shargis sur grandan kromcharon
отличаюсь незаурядной красотой mi estas neordinare bela
Стерегли меня двое верзил Gardadis min du altulachoj
Со смуглым усачом я играл в шашки - для шахмат он был туповат
Kun la brunhauta lipharulo mi damludis - por shakludo li estis
malinteligenta

имел несносную привычку называть меня антрекотом
havis neelteneblan kutimon nomi min bifsteko
они в таких делах доки ili bone scias tiajn aferojn
никто не давал за меня даже ломаного гроша
neniu pagis por mi ech rompitan groshon
церковь,как известно, милосердствует профессионально
la eklezio, kiel sciate, karitatas profesie
они облизывали пальчики после макарон на оливковом масле, а меня от этого
мутило
ili lekis siajn fingrojn post makaronioj kun oliva oleo, sed min tio nauzis
так называемые граффити tiel nomataj surmuraj grafikajhoj
что люди изображают на стенахљ клозетов
kion homoj desegnas sur muroj de siaj necesejoj
издали это напоминает мозаику, а вблизи просто спирает дыханье
malproksime tio similas mozaikon, kaj proksime simple haltigas spiron
публичные писсуары publikaj pisejoj
солидные чаевые solida trinkmono
по фарфору даже шимпанзе не заберется так высоко
lau porcelano ech chimpanzo ne povos rampi tiel alte
в тонком фарфоре дымится швейцарскийљ шоколад
en maldika porcelano fumas svisa chokolado
швейцарский сыр услужливо сверкает росинками
svisa fromagho serveme brilas per rosgutoj
гренкиљ хрустят, мед пахнет альпийскими травами
toastoj kraketas, mielo odoras je alpaj herboj
фуникулеры, которые затаскивают толпы туристов на ледник
kablotramoj, kiuj trenas amasojn da turistoj al glacirivero
в Европе говорят не "джеты", а "авиалайнеры"
en Europo oni diras ne "jetoj", sed "avioj"
на каждомљ столе поблескивало серебро столовых приборов
sur chiu tablo briletis arghento de manghilaro
ложечка сияла, как вымытая, хотя я ел яйцо всмятку
la kulereto brilis, kiel lavita, kvankam mi manghis molan ovon
Яљ не люблю ночных бабочек и решил ее прихлопнуть
Mi malshatas noktajn papiliojn, tial mi decidis ghin dispremi
в знак уважения и признательности kiel signon de respekto kaj danko
огромную книжищу в кожаном переплете gigantan libregon en leda bindajho
сплошной антиквариат, бесценные произведения искусства, оружейная палата и
даже каретный двор
nuraj antikvajhoj, valoregaj artajhoj, armila chambro kaj ech veturilejo
подписать дарственную subskribi la donacan akton
сундуки в рыцарском зале kofroj en la kavalira halo
передача их в собственность иностранцу
transdono de ili en proprecon de alilandano
Документ приобрел юридическую силу La dokumento ricevis juran validon
концерн по производству продовольственных концентратов
konzerno, kiu produktas nutrajn koncentrajhojn
шофер с фуражкой под мышкой shoforo kun kasketo subaksele
замок оказался нежилым la kastelo evidentighis neloghebla
там лопнули трубы центрального отопления tie krevis hejtotuboj
Специалист по интерьеру fakulo pri dominternajho
облицовку ванной и стиль дверных ручек (кто-то поотворачивал их)
tegajhon de banchambro kaj stilon de pordoansoj (iu malshraubis ilin)
распевая и колотя в бубен kantante kaj frapante tamburinon
пожилой мужчина в позолоченном старомодном пенсне на черной тесемке
maljuna viro en orizita eksmoda nazumo sur nigra lacho (лучше kun nazumo)
Поля (книги) сверху донизу были испещрены номерами
La marghenoj de supre ghis malsupre estis kovritaj per numeroj
Роже Гнусс заведовал университетской кафедрой
Roger Kull (kulo - комар) estris universitatan katedron
протоячейка, которая разовьется prachelo, kiu evoluos
удел первооткрывателей sorto de pioniroj
естественники - астрономы, физики, математики, биологи
natursciencistoj - astronomoj, fizikistoj, matematikistoj, biologoj
нигде никого нет nenie estas iu ajn (другие варианты:
chie estas neniu, chie ne estas iu ajn, neniu estas ie ajn)
Период личиночный, стадия куколки, длится долго
La larva periodo, la stadio de krizalido, dauras longe
в космосе мы одиноки как перст en la kosmo ni estas tute solecaj
один в поле не воин solulo ne povas kontraustari plurajn
на текущем счету sur kuranta konto
гравитационная постоянная Земли gravita konstanto de la Tero
поезд уже стучал на развилках пути
la trajno jam estis frapanta lau vojforkoj
за прозрачной перегородкой malantau diafana vando
шило вылезло из мешка la sekreto malkovrighis
с задней мыслью kun kroma intenco
у меня словно шоры упали с глаз de miaj okuloj kvazau defalis shirmilo
Дареному коню в зубы не смотрят, но этот конь был троянский!
Al chevalo donacita oni bushon ne esploras, sed tiu chevalo estis Troja!
сколотить состояние akiri kapitalon
выйдет сухим из воды elkachighos seka
(лучше elkachighos sendifekta или elakvighos seka :))
Вендетта? Жаждем крови? "вот и пришла, злодей, пора расплаты"?
Vengho? Vi soifas sangon, chu? "jen venis temp' de rekompenco, ho fiulo"?
Он нечист на руку, а вы - его пособник
Li estas fripono, kaj vi estas lia helpanto
Швейцарцы, в общем-то, тугодумы Svisoj, ghenerale, pensas malrapide
Будем упираться или на мировую? Chu ni rezistu au pacighu?
За оградой в форме копий с позолоченными остриями грелись на солнце
подстриженные ряды кустарника
Malantau la barilo en formo de lancoj kun orizitaj pintoj varmighis sub la
suno tonditaj vicoj de arbustoj

припарковался под большими каштанами
parkis la auton sub grandaj kashtanarboj
Холл института напоминал собор из-заљ тишины и мраморных плит; отраженные в
них перекрытия наводили на мысль о церковных сводах
La halo de la instituto similis katedralon pro silento kaj marmoraj platoj;
linteloj, spegulitaj en ili, pensigis pri preghejaj volboj

бесшумно катившихся электрокаров de senbrue rulighantaj elektrocharoj
уважительно, но без подобострастия respekte, sed sen servileco
выкопалистика, или углубление ямок в структуре пространства-времени
fosistiko, au profundigo de kavetoj en la strukturo de la spaco-tempo
первый попавшийся псих ajna renkontita alienulo
У меня на голени и теперь еще виден след от зубов доктора Друсса
Sur mia tibio ghis nun videblas spuro de la dentoj de doktoro Druss
он укусил меня отнюдь не в припадкељ бешенства
li mordis min tute ne en paroksismo de frenezo
а для того, чтобы мне лучше врезалась в память его теория спинов (иначе,
закрутов) sed por tio, ke mi pli bone enmemorigu lian teorion de spinoj
(alivorte, turnighoj)

лаборатория промышленной сексуалистики laboratorio de Industria Seksistiko
мастерская блудных машин metiejo de putinaj mashinoj
их поршни беззвучно сновали в отливающих маслом цилиндрах
iliaj pistoj sensone movighis en brilantaj pro lubriko cilindroj
На стенах висели цветные графики эрекции и дизэрекции
Sur la muroj pendis koloraj grafikajhoj de erekto kaj malerekto
а также кривые оргиастического и экстатического насыщения
kaj ankau kurboj de orgasma kaj ekstaza saturigho
создатель теории постоянно возрастающего зазора между актами любви и
деторождения kreinto de la teorio de konstante kreskanta intervalo inter
agoj de amoro kaj nasko

подсчитал параметры этого расхождения для всех биологических популяций
Галактики вместе с Магеллановым Облаком
kalkulis parametrojn de tiu divergho por chiuj biologiaj populacioj de la
Galaksio kune kun la Magelana Nebulozo

дотации снова урезали subvenciojn oni denove reduktis
посвящение меня в секреты mia inico en sekretojn
космопроходец kosmopioniro
Чаще они попадают пальцем в небо Plej ofte ili tute mistrafas
На каждую галактику приходится до девятисот цивилизаций
En chiu galaksio estas ghis naucent civilizoj
принимал порошки от головной боли glutadis pulvorojn kontrau kapdoloro
Сперва мы вычисляем постоянные пузыря
Unue ni kalkulas konstantojn de veziko
Каково поверхностное натяжение? Kia estas la surfactensio?
артиллеристу незачемљ знать, как протекает сгорание каждого зернышка пороха
artileriisto ne bezonas scii, kiel okazas brulado de chiu pulva grajno
Снаряд должен попасть в цель, вот и все
La obuso devas trafi la celon, jen chio

дальше