РУССКО-ЭСПЕРАНТСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ (5)

Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. La mauro faris sian devon, li
povas foriri. Pano estas alportita, korpo estu forjhetita. Farita via faro,
nun adiau, mia kara! Plenumita via ofico, nun pasis via vico.

Не подмажешь - не поедешь. Kiu bone shmiras, bone veturas.
Мала птичка, да востр коготок. Malgranda birdeto, sed akra ungeto.
Мал золотник, да дорог. Malgranda pezo, sed granda prezo.
Малого пожалеешь - большое потеряешь. Kiu domaghas groshon, perdas la tutan
poshon.

Подливать масла в огонь. Vershi oleon sur la fajron.
Как по маслу. Iras glate kaj glite. Iras kiel oleite / shmirite. Iras kiel
sur butero.

Всякой матери свое дитя мило. Por patrino ne ekzistas infano malbela.
На языке медок, а на сердце ледок. Che tro ghentila ekstero mankas ofte
sincero. Mielo sur lango kaj glacio en koro.

Твоими бы устами да мед пить. Se vi nur pruvighus bona profeto / auguristo.
Делить шкуру неубитого медведя. Antau mortigo de urso ne vendu ghian felon.
Ne senplumigu birdon antau ol ghin kapti.

Медвежий угол. Vilagho post la dorso de Dio.
Медвежья услуга. Ursa helpo.
Два медведя в одной берлоге не уживутся. Ne taugas du ursoj por unu nesto.
Du kokoj en unu korto ne pacas. Du mastrinoj en unu kuirejo estas multa bruo
kaj veo.

Все хорошо в меру. Memoru pri plezuro en laboro kaj plezuro.
Смерить с ног до головы. Rigardmezuri iun de la piedoj ghis la verto.
Поможет как мертвому припарки. Al fish' kuirita jam akvo ne helpos.
Мертвый час. Ripozhoro.
Новая метла чисто метет. Nova balailo bone balaas.
Взявшие меч - от меча и погибнут. Kiu kaptas glavon, tiu pereos per glavo.
Перековать мечи на орала. Forghi el glavo plugilon.
С милым рай и в шалаше. Por paro amanta chiu loketo sufichas.
Насильно мил не будешь. Per forto placho ne venas.
Не красивый любим, а любимый красив. Ne bela estas amata, sed amata estas
bela.

Пустить по миру кого-л. Almozuligi / ekmizerigi iun.
Худой мир лучше доброй ссоры. Pli valoras paco malbona, ol malpaco plej
bona. Pli valoras interkonsento, ol jugha dokumento. Pli valoras konkorda
ovo, ol malkonkorda bovo. Pli bone cedi havon, ol procese serchi pravon.

Молодец против овец, а против молодца и сам овца. Kontrau musoj bravulo,
kontrau homoj timulo.

Не первой молодости. Shi / li estas jam trans siaj junaj jaroj.
Молодо-зелено (погулять велено). Mosto bolas, juneco petolas. Chiu estis
junulo, chiu estis pekulo.

Если бы молодость знала, если бы старость могла! Se juneco estus sperta, se
maljuneco estus lerta!

Молоко на губах не обсохло. Li havas ankorau la lakton sur la lipoj.
Молочные реки и кисельные берега. Lando, kie fluas lakto kaj mielo.
Молчать как рыба. Silenti kiel fisho (rostita en plado). Silenti kiel tombo.
Молчание - знак согласия. Silento estas konsento.
В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Alia urbo, aliaj moroj.
За морем телушка полушка, да рубль перевоз. En landoj transmaraj estas oraj
arbaroj. Chio transmara estas charma kaj kara.

Муж и жена - одна сатана. Se geedzoj sin batas, fremdulo restu flanke.
Не мылься, бриться не будешь. Vane vi tentas, mi ne konsentos.
Сидеть тихо, как мышь под веником. Sidi kiel muso sub balalilo.
Худа та мышь, которая одну лазейку знает. Se muso havas nur unu truon,
baldau ghi pereos.
Назвался груздем, полезай в кузов. Se vi nomis vin fungo, shovu vin en
korbon. Kiu sin enjungis, devas tiri.

Не на того напал. Trafis hakilo al ligno malmola. Li volis haki arbon tro
grandan por sia hakilo.

Глас народа - глас божий. Popolo diras, Dio diras.
Хорошее начало полдела откачало. Komenco bona - laboro duona.
На нет и суда нет. Kontrau nehavo ech jugho silentas. Kontrau neesto ne
helpas protesto.

Промокнуть до нитки. Malsekighi / tramalsekighi ghishaute / ghisoste.
С миру по нитке - голому рубашка. Se gut' al guto alighas, maro farighas.
Проходить красной нитью. Iri kiel rugha fadeno tra io.
Поставить с ног на голову. Renversi funde / ghis fundo de fundamento.
Вооруженный с ног до головы. Armita de la kapo ghis la piedoj. Armita ghis
la dentoj.

Спит без задних ног. Dormas kiel urso vintre / kiel marmoto / kiel
akademiano.

Бежать со всех ног. Peli siajn piedojn.
Одна нога здесь, другая там. Tien vente, reen momente.
Жить на широкую ногу. Vivi larghe kaj lukse / malshpare / prodige /
grandsinjore.

Стоять одной ногой в гробу. Stari per unu piedo en tombo.
Дать подножку. Krurfalchi iun. Faligi iun per sia piedo.
Заруби себе на носу! Enskribu en vian memoron!
Не поднимай носа: споткнешься. De rigardo tro alta malsanighas la okulo. Kiu
rigardas chielon, maltrafas sian celon.

Ночью все кошки серы. Kiam nokto vualas, chiuj koloroj egalas.
Спокойной ночи! Bonan nokton! Bonan dormon! Bonajn songhojn!
Обещаниями вымощена дорога в ад. Per promesoj estas pavimita la infero.
Обещаниями сыт не будешь. Promeso ne satigas.
Обещанного три года ждут. Promeso estas largha, plenumo estas shargha. Plej
facile promeso rimighas kun forgeso. Ofte mano forgesas, kion busho
promesas.

Не обманешь - не продашь. Por vendisto mensogo estas necesa apogo. Sen
mensoga rekomendo ne iros la vendo.

Заблудшая овца. Perdighinta shafido.
С паршивой овцы хоть шерсти клок. De shafo senlana ech lanero taugas.
Паршивая овца все стадо портит. Unu fava shafo tutan shafaron infektas.
Молодец против овец, а против молодца и сам овца. Humila kun superuloj kaj
fiera kun subuloj. Superulojn flatas, subulojn piedbatas. Bravulo kontrau
musho, sed musho kontrau bravulo.
Из огня да в полымя. Fali el sub pluvo en riveron. El flamo sin eltiris, en
fajron eniris. Salti el la bolanta poto en la fajron. Fali el sitelo en
barelon. Trafi de Scilo al Hharobdo.

Быть между двух огней. Esti inter du fajroj / inter martelo kaj amboso.
Огнем и мечом. Per fajro kaj glavo / fero.
Он прошел огонь, воду и медные трубы. Li pasis akvon kaj fajron kaj marchojn
kaj marojn. Ne unu fajron li pasis, ne unu hundo lin chasis. Ne unu hundo
lin mordis, ne unu vento lin tordis.

Бежать как от огня. Timi iun / ion kiel fajron.
Встречают по одежке, а провожают по уму. Oni akceptas lau vizagho, oni
forlasas lau sagho.

Один за всех, все за одного. Unu por chiuj, chiuj por unu.
Видит око, да зуб неймет. Vidas okulo, sed mano ne trafas. Deziro tre
granda, sed mankas la forto. Granda volo, malforta muskolo.

В мгновение ока. Dum palpebruma dauro.
В тихом омуте черти водятся. Akvo trankvila estas akvo danghera. Parolo de
anghelo, sed penso pri shtelo.

Это из другой оперы. Tio apartenas al alia rubriko / temo.
Опыт - лучший учитель. Sperto estas plej bona instruisto. Praktiko nin
instruas. Per sperto estighas eksperto. Sperto saghon akrigas. Pasero sperta
estas lerta.

Орел или решка? Chu fronto au dorso?
Достанется тебе на орехи! Mi rompos al vi la ostojn / ripojn!
Остатки сладки. Che la fino la kulmino. Bona vino al la fino. La plej drasta
venos lasta. La parto plej vasta venos la lasta.

Каков отец, таков и сын. Kia patro, tia filo. Kia arbo, tia frukto.
Отцы терпкое поели, а у детей оскомина. Patro manghis sovaghpomon, dentoj de
filo agacas. Pro la kulpoj de patroj suferas / pagas la filoj.

Охота пуще неволи. Jugo propravola ne estas malmola. Volonta kruro ne
lacighas de kuro.

Втирать очки. Kovri ies okulojn. Nebuligi al iu la okulojn.
Человеку свойственно ошибаться. Neniu sanktulo estas sen makulo. Kiu ne
pekis, kiu ne eraris? Erari estas home.
Палец о палец не ударил. Ne movis ech unu fingron.
Смотреть сквозь пальцы на что-л. Fermi la okulojn al io.
Высосать из пальца. Elsuchi ion el fingro. Tion li prenis el aero.
Перегнуть палку. Trostrechi la pafarkon / shnuron. Trofleksi la bastonon.
Вставлять палки в колеса. Meti trabojn sur la vojo. Shovi bastonojn en
radojn.

Из-под палки. Per forto de perforto. Pli gheme ol eme.
Палка о двух концах. Duakra glavo. Bastono batas, bastono resaltas.
Или пан, или пропал! Au festo, au fasto!
Больший католик, чем сам папа. Pli papista ol la Papo. Pli rojalista ol la
regho.

Пар костей не ломит. Pli bone estas shviti ol frostotremi.
С легким паром! Servu la bano al via sano! Fartu sane postbane!
Не лезь поперек батьки в пекло. Ne iru fadeno antau kudrilo.
Хоть в петлю лезь. Senelira situacio. Sola vojo libera al la fundo rivera.
За семью печатями. Gardata per sep seruroj. Estas tenata malantau seruro kaj
riglilo.

Пеший конному не товарищ. Ne estas piediranto kolego al rajdanto.
Позолотить горькую пилюлю. Dolchigi amaran pilolon.
В чужом пиру похмелье. Eltiri por aliaj la maronojn / kashtanojn el la
fajro. Pagi sen partopreno por fremda festeno. Li havis viandon, mi havis
nur oston, - li havis la ghuon, mi pagis la koston.

Пир горой. Dauras festeno pompa kaj bomba / regalo sen egalo en la valo.
Festeno granda kaj franda.

Не красна изба углами, а красна пирогами. Tablon ornamas ne tuko, sed kuko.
Пишет как курица лапой. Li skribas kiel kokino. Skribo kiel skrapo de kato.
Что написано пером, не вырубишь топором. Diron oni neas, skribo ne pereas.
Пить пей, а дело разумей. Drinku tutajn tagojn, sed regu viajn agojn.
Напиться в доску. Drinkigi sin horizontala. Drinki ghis falo sub la tablon.
Будет день, будет и пища. Dio donis tagon, Dio donos manghon.
Не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Ne krachu en puton, char vi
trinki bezonos.

Сделано - так с плеч долой. Farita - elstrekita.
Запретный плод сладок. Kion legho malpermesas, tio plachi ne chesas. Frukto
malpermesita estas ekscita / plej bongusta.

Плясать под чужую дудку. Danci lau la fajfo de aliaj.
Повар и духом сыт бывает. Kuiriston vaporo satigas.
Повторенье - мать ученья. Kiu ripetas abunde, lernas plej funde. Ripetado
estas plej bona lernado.

Лучше поздно, чем никогда. Pli bone malfrue, ol neniam.
Поздно пришел - кости нашел. Por malfrua gasto restas nur osto. Kiu venis
post la mangho, restas sen mangho.

О покойниках - или хорошее, или ничего. Pri mortintoj nenion krom bonan.
Рожденный ползать летать не может. Kiu naskighis sciuro, ne farighos
vulturo.

Сочетать приятное с полезным. Ligi utilon kun agrablo. Kunligi agrablon kaj
utilon.

Попасть пальцем в небо. Pafi truon en aeron. Fari paradan maltrafon.
Вот тебе бог, а вот порог. Jen al vi vojo, chu dekstren, chu maldekstren.
Пороха не выдумает. Li ne elpensos la pulvon. Li ne elpensos la filozofian
shtonon. Li ne estas el la grandaj saghuloj.

Что посеешь, то и пожнешь. Kion vi semas, tion vi rikoltos. Kia semo, tia
frukto. Kion vi pripenas, tio al vi venas. Nenia ago restas sen pago.

Как постелишь, так и поспишь. Kiel oni sternas, tiel oni dormas. Chiu
manghas kiel li aranghas.

В поте лица добывать хлеб свой. Akiri vivpanon per shvito de la vizagho.
После нас хоть потоп! Post mia malapero renversighu la tero. Post mi la
diluvo.
Всеми правдами и неправдами. Per chia vojo kaj maniero.
Резать правду-матку. Paroli duran veron.
Правда в огне не горит и в воде не тонет. La tempo chiam malkashas la veron.
La vero chiam venkas.

Кто сильнее, тот и правее. Kiu havas forton, tiu havas rajton. Kie regas
forto, tie rajto silentas.

Будет и на нашей улице праздник. Ankau por ni eklumos la suno. Ankau al nia
nesto / strato venos iam festo.

Притча во языцех. Tion eblas koni per la busho de oni. Tion diras la lango
de la mondo. Paroli pri io sur stratoj kaj placoj.

Нет пророка в своем отечестве. Neniu estas profeto en sia urbeto / patrujo /
familio.

Хоть пруд пруди. Tiom, ke riveron oni povus per ghi digi.
Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь. Ne diru "hop" antau la salto. Ne
fanfaronu irante, fanfaronu revenante.

Пугало огородное. Chifonfiguro. Birdotimigilo.
Пустой колос гордо стоит. Spiko malplena plej alte sin tenas.
У пустого корыта и кони грызутся. En malsata familio mankas harmonio. Kiam
sako mizeras, amo malaperas.

Считать себя пупом земли. Pensi, ke chirkau li turnighas la mondo.
Лопнуть как мыльный пузырь. Krevi kiel sapveziko.
Пьяный проспится, дурак - никогда. Ebrieco pasas post dormo, malsagheco
neniam.

Пьяному море по колено. Por ebriulo ne ekzistas danghero.
И на солнце есть пятна. Ech sur la suno trovighas makulo.

дальше