ZLATKO TISHLJAR

INSTRUKCIARO
por kursgvidantoj
uzantaj la Zagreban Metodon

Internacia Kultura Servo - Zagrebo, 1989

ENHAVO

ANTAUPAROLO ENKONDUKO

CHAPITRO I : KURSOSPECOJ
1. Gheneralajhoj
2. ZM-kursoj por konsciaj, klare motivitaj plenkreskuloj dum du semajnfinoj
3. 24-30-horaj kursoj dum 8 semajnfinoj po plenkreskuloj
4. Kursoj por infanoj 10-15 -jaraghaj
5. Instruado al infanoj malpli ol 10-jaraj
6. Aliaj eblecoj de instruado

CHAPITRO II : INTERNACIAJ EKSPRESAJ KURSOJ

CHAPITRO III : EKZAMENADO
Skriba ekzameno
Parola ekzamenparto
Proponataj temoj por la parolaj ekzamenoj
Proponataj tekstoj por skriba traduko al Esperanto

CHAPITRO IV : ALDONOJ
1. Listo de chiuj ekzistantaj instruiloj de la Zagreba Metodo
2. Solvoj de ekzercoj A) el la baza lernolibro (demandofrazoj)
(Skema superrigardo de ekspresaj kursoj lau la ZM)
3. Solvoj de B) ekzercoj en la bazalernolibro
4. Demandoj surkasede post la lecionoj
5. Tekstoj de du kantoj surkasedaj neaperigitaj en la lernolibro

CHAPITRO V : PLIAJ DIVERSTIPAJ EKZERCOJ KAJ LUDOJ
1. Rekomendeblaj temoj por la monologoj antau la instruisto
2. Rekomendeblaj temoj por verkajhetoj
3. Tradukekzercoj, ludoj, facilaj legotekstoj lau la lecionoj

CHAPITRO VI : FACILAJ LEGAJHOJ post la kono de la tuta lernolibro
C. Piron: La felicho ami
C. Piron: Timiga diro