VENELIN MITEV

TRADUKARTO

BULGARA ESPERANTO-ASOCIO 1991

Enhavo

Pri la tradukarto profesie kaj arte
"Dividu kun pli multe da homoj viajn malgrandajn inventajhojn"
Kelkaj vortoj pri la historio de la tradukarto
Bulgara Esperanta tradukita literaturo
Chu chiu kapablas traduki?
Kiel traduki - ghuste au libere?
Elekto de l'autoro kaj de la tradukota verko
Vortaroj kaj helpiloj
Stilo
Pragmataj adaptoj en la teksto
Pri la neologismoj
...
Redaktado de tradukoj
Vi jam finis vian tradukon... Chu ja vere?
La tradukoj ankau maljunighas
Tradukado de sciencaj kaj teknikaj tekstoj
Devoj kaj rajtoj de la tradukisto lau la Charto de l'lnternacia Federacio de la Tradukistoj