L. N. TOLSTOJ
____

KRISTANISMO
KAJ
PATRIOTISMO

TRADUKIS I.MACHERNIS

1931

SENNACIECA ASOCIO TUTMONDA
ELDONA FAKO KOOPERATIVA I LEIPZIG


La franco-rusaj festoj, okazintaj en oktobro de pasinta jaro 1893 en Francio, elvokis en mi, vershajne tiel same, kiel en multaj homoj, komence senton de komuneco, poste de malkompreno, poste de indigno, kiujn mi volis esprimi en mallonga jhurnala artikolo; sed pripensante chiam pli kaj pli la chefajn kauzojn de tiu stranga fenomeno, mi venis al tiuj konkludoj, kiujn nun mi prezentas al la legantoj.

L. T.

I II III
IV V VI
VII VIII IX
X XI XII
XIII XIV XV
XVI XVII XVIII
ALDONO DE LA TRADUKINTO