HENRYK SIENKIEWICZ

NOVELOJ

El la pola originalo tradukis
Lidia Zamenhof

eldon-kleriga centro
RITMO

VARSOVIO 1985

TABELO DE ENHAVO

Enkonduko

Henryk Sienkiewicz

Lux in tenebris lucet

La maljuna servisto

Dioklo

Estu benita (Hinda legendo)

La anghelo