Mikaelo Bronshtejn

LEGENDOJ PRI
SEJM

"IMPETO"
Moskvo
1992

Al miaj kunbatalantoj,
miaj geamikoj-SEJM-anoj
mi sincere dedichas

ENHAVO

Preludo
La Alvokisto
Patroj kaj filoj
Respondeca sekretario
Apogo je autoritatoj
La kalkano de LIT
Ho, SEJT
Kien pafis la paperkanonoj?
La ora febro
Vojagho al UK
Glosaro
Nomlisto