Valdemar VINAR

LA SKANDALO
PRO JOZEFO

Kvinobla autenta atesto
pri la tikla evento
malnovtestamenta

CHEHHA ESPERANTO-ASOCIO
PRAHA 1981

Ofte oni cerbumas, kiamaniere malkashi la absolutan veron. Laudire chies aserto enhavas eron da vero, tamen neniu eldiras veron kompletan. Kiel do solvi la problemon?

Nenio shajnas al mi pli facila. Enmetu chies eldirojn en unu kaldronon, intermiksu - kaj kribru la erojn da pura vero.

Necesas nur ghuste elekti tiujn malfalsajn.

 

LA ATESTANTOJ:

NEGRA SKLAVINO

LA POTIFAR-EDZINO

JOZEFO LA HEBREO

POTIFAR

KORPGVARDIANO