INTERNACIA MONDLITERATURO

Kolekto de la plej famaj verkoj el chiuj naciaj literaturoj

AUGUST STRINDBERG

INSULO DE FELICHULOJ

El la sveda originalo tradukis

Oskar Frode

Fil. mag.

FERDINAND HIRT & SOHN EN LEIPZIG
1926 ESPERANTO-FAKO

Antauparolo

I II III IV V VI VII VIII IX X XI