Vojagho al Faremido


Kapilario

Hungara Esperanto-Asocio

Budapest, 1980

F. Karinthy:

Vojagho al Faremido

Kapilario

Vojagho al Faremido estas la kvina, Kapilario la sesa vojagho de Gulivero. Oni povas demandi, kial Karinthy revivigis la Swiftan heroon en la 20-a jarcento? La chefa kauzo kushas en tio, ke Karinthy estis elstara tradukanto de Swift al la hungara, kaj li sentis tre proksima al si la kirurgo-heroon de la angla satiristo.

Sed li trovis la figuron de Gulivero aparte tauga por montri la absurdajhon de la Europaj sociaj rilatoj en la komenco de nia jarcento. Per Vojagho al Faremido Karinthy aludas al la eblo de socio multe pli racia kaj vivinda ol la nia; kvazau la pensaron de tiu romano konstruas plu la konata Esperanta romano de Szathmari Vojagho al Kazohinio.

Kapilario estas kvazau filipiko kontrauvirina, tamen ankau tiu chi romano ne malhavas signifojn pli universalajn.

La internacia legantaro povas legi la du romanojn en la trafa traduko de L. Tarkony kaj A. Szabo.

 

ANTAUPAROLO

En chi tiu mia libro mi gloras la internacian lingvon de la plej praa, plej ghenerala, plej alta komunikigha formo: tiun de l' muziko. Mi estas fiera, ke nun Faremido-n prenis sur siajn flugilojn la muziko de l' plej perfekta intemacia mondlingvo. Kore mi dankas la tradukinton, la eldoniston, saluton al la leganto!

- Frederiko Karinthy

VOJAGHO AL FAREMIDO: 1 2 3 4 5 6 7 8

KAPILARIO:

LETERO AL H.G.WELLS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FRIGYES KARINTHY