Historio de Gudvin

  Gudvin sidigis la gastojn en molajn fotelojn kaj komencis:
  - Mia nomo estas Ghejms Gudvin. Mi naskighis en Kanzaso...
  - Kiel?! - miris Elli. - Chu ankau vi estas el Kanzaso?
  - Jes, mia infano!- konfesis Gudvin. - Mi kaj vi estas samlandanoj. Mi forlasis Kanzason antau multaj-multaj jaroj. Via apero kortushis kaj maltrankviligis min, sed mi timis senmaskigon kaj sendis vin al Bastinda. - Li kun honto mallevis la kapon. - Cetere, mi esperis, ke la arghentaj shuetoj defendos vin, kaj, kiel vi vidas, mi ne eraris... Sed ni turnu nin al mia historio. En juneco mi estis aktoro, prezentis reghojn kaj heroojn. Konvinkighinte, ke chi tiu okupo donas al mi malmulte da mono, mi farighis balonisto...
  - Kio? - ne komprenis Elli.
  - Ba-lon-ist-o! Mi levighadis en aeron per balono, tio estas aerostato, plenigita per malpeza gaso. Mi faris tion por amuzi la publikon, vagante lau foiroj. Mian balonon mi chiam ligis per shnuro. Foje la shnuro shirighis, mian balonon kaptis uragano, kaj ghi rapidflugis en nekonatan landon. Mi flugis tutan tagnokton, traflugis super dezerto kaj grandegaj montoj kaj mallevighis en Magia Lando, kiun nun oni nomas la lando de Gudvin. De chie alkuris homoj kaj, vidante, ke mi mallevighas de chielo, ili akceptis min kiel Grandegan Magiiston. Mi ne persvadis chi tiujn fidemajn homojn pri ilia eraro. Kontraue, mi rememoris la rolojn pri reghoj kaj herooj kaj ludis la rolon de magiisto sufice bone por la unua fojo (cetere, tie ne estis kritikistoj!). Mi deklaris min la reganto de la lando,  kaj la loghantoj subighis al mi kun plezuro. Ili atendis mian defendon kontrau la malicaj sorchistinoj, vizitantaj la landon. Unue mi konstruigis Smeraldan Urbon.
  - Kie vi akiris tiom da verda marmoro? - demandis Elli.
  - Kaj smeraldoj? - aldonis Timigulo.
  - Kaj tiom da chiaj verdaj ajhoj? - demandis Leono.
  - Toleru, miaj amikoj! Vi baldau ekscios chiujn miajn sekretojn, - diris Gudvin, ridetante. - En mia urbo estas ne pli multe da verda koloro ol en chiu alia. La tuta sekreto estas, - li enigmoplene mallautigis la vocon, - la sekreto estas en la verdaj okulvitroj, kiujn neniam demetas miaj shtatanoj.
  - Chu? - ekkriis Elli. - Sekve la marmoro de la domoj kaj pavimoj...
  - Estas blanka, mia infano!
  - Sed la smeraldoj? - demandis Timigulo.
  - Estas el ordinara vitro, tamen de la plej bona speco! - fiere aldonis Gudvin. - Mi ne avaris pri elspezoj. Kaj krome, smeraldoj sur la turoj de la urbo estas veraj. Ja ili estas videblaj demalproksime.
  Elli kaj shiaj amikoj miris pli kaj pli. Nun la knabino komprenis, kial la rubando chirkau kolo de Totochjo farighis blanka, kiam ili forlasis Smeraldan Urbon.
  Kaj Gudvin trankvile daurigis:
  - La konstruado de Smeralda Urbo dauris dum kelkaj jaroj. Kiam ghi finighis, ni ekhavis defendon kontrau la malicaj sorchistinoj. Tiam mi estis ankorau juna. En mian kapon venis penso, ke se mi estos inter la homoj, tiam ili divenos en mi ordinarulon. Sed tiam finighos mia potenco. Kaj mi izolighis en la trona salono kaj apudaj chambroj.
  Mi chesigis la rilatojn kun la tuta mondo, inkluzive miajn servistojn. Mi faris la aksesorajhojn, kiujn vi vidis, kaj komencis krei miraklojn. Mi proklamis min Grandega kaj Terura. Post kelkaj jaroj la homoj forgesis mian veran aspekton, kaj tra la lando komencis cirkuli chiaj onidiroj pri mi. Sed mi aspiris tion kaj chiel penis subteni mian famon de grandega magiisto. Ghenerale mi sukcesis tion, tamen estis malsukcesoj. Granda malsukceso estis mia kampanjo kontrau Bastinda. La Flugantaj Simioj venkis mian armeon. Feliche mi sukcesis eskapi kaj evitis kaptitecon. Poste mi ege timis sorchistinojn. Se ili nur ekscius, kio mi estas vere, mi tuj trovus mian vivofinon: ja mi ne estas sorchisto! Kaj kiel mi ekghojis, kiam mi eksciis, ke la dometo de Elli dispremis Gingema'n! Mi decidis, ke estus bone ekstermi ankau potencon de la dua sorchistino. Jen kial mi tiel insiste sendis vin kontrau Bastinda. Sed nun, kiam Elli degeligis shin, mi hontas konfesi, ke mi ne povas plenumi miajn promesojn! - kun sopirghemo finis Gudvin.
  - Lau mia opinio, vi estas malbona homo, - diris Elli.
  - Ho, ne, mia infano! Mi ne estas malbona homo, sed mi estas tre malbona sorchisto!
  - Sekve mi ne ricevos de vi cerbon? - suspiris Timigulo.
  - Por kio vi bezonas cerbon? Lau la tuta informo pri vi kian mi scias, vi havas konjektemon ne malpli bonan ol chiu homo kun cerbo,- flatis Gudvin al Timigulo.
  - Povas esti tiel,- oponis Timigulo,- sed sen cerbo mi estos malfelicha.
  Gudvin atente rigardis lin.
  - Chu vi scias, kia estas cerbo? - demandis li.
  - Ne! - konfesis Timigulo. - Mi tute ne scias, kiel ghi aspektas!
  - Bone! Venu al mi morgau, kaj mi plenigos vian kapon per altkvalita cerbo. Sed vi mem devas lerni uzi ghin.
  - Ho, mi lernos! - ghoje kriis Timigulo. - Mi jhuras al vi, ke mi lernos! Ej-gej-gej-go! Mi baldau havos cerbon! - dancete ekkantis Timigulo.
  Gudvin ridete rigardis lin.
  - Sed koncerne bravecon? - nekuraghe eldiris Leono.
  - Vi estas kuragha besto! - respondis Gudvin. - Al vi mankas nur fido je vi mem. Kaj krome, chiu vivulo timas dangheron, kaj braveco nur helpas venki timon. Vi scipovas venki vian timon.
  - Sed vi donu al mi tian bravecon, - obstine interrompis Leono, - por ke mi nenion timu.
  - Bone, - kun ruzeta rideto diris Gudvin. - Venu morgau, kaj vi ghin ricevos.
  - Kaj ghi bolas en poto sub ora kovrilo? - interesighis Timigulo.
  - Preskau tiel. Kiu al vi diris tion? - miris Gudvin.
  - Farmisto en vojo al Smeralda Urbo.
  - Li estas bone informita pri miaj aferoj,- mallonge rimarkis Gudvin.
  - Kaj chu al mi vi donos koron? - demandis Fera Hakisto.
  - Koro malfelichigas multajn homojn,- diris Gudvin.- Ne tre granda avantagho estas havi koron.
  - Tio estas diskutebla,- decideme oponis Fera Hakisto. - Mi chiujn malfelichojn toleros senplende, se mi havos koron.
  - Bone. Morgau vi ekhavos koron. Mi dum tiom da jaroj estis magiisto, ke malfacile estis nenion ellerni.
  - Sed koncerne revenon en Kanzason? - demandis Elli, kaj shia koro ekbatis tre forte.
  - Ahh, mia infano! Tio estas tre malfacila tasko. Sed donu al mi kelkajn tagojn kaj, povas esti, mi sukcesos transporti vin en Kanzason...
  - Vi sukcesos, nepre sukcesos! - ghoje ekkriis Elli. - Ja en la magia libro de Villina estas skribite, ke mi revenos hejmen, se mi estos helpinta al tri estajhoj atingi plenumojn de iliaj la plej intimaj deziroj.
  - Vershajne, estos tiel,- konsentis Gudvin kaj konsile aldonis: - Al la magiaj libroj necesas kredi. Kaj nun iru, miaj amikoj, kaj fartu en mia palaco kiel hejme. Ni renkontighos ciutage. Sed neniun-neniun informu, ke mi estas Trompulo!
  La amikoj, kontentaj, lasis la tronan salonon, kaj Elli ekhavis esperon, ke Grandega kaj Terura Trompulo revenigos shin en Kanzason.

История Гудвина

Гудвин усадил гостей в мягкие кресла и начал:
- Зовут меня Джеймс Гудвин. Родился я в Канзасе...
- Как!? - удивилась Элли. - И вы из Канзаса?!
- Да, дитя мое! - вздохнул Гудвин. - Мы с тобой земляки. Я покинул Канзас много-много лет назад. Твое появление растрогало и взволновало меня, но я боялся разоблачения и послал тебя к Бастинде. - Он со стыдом опустил голову. - Впрочем, я надеялся, что серебряные башмачки защитят тебя, и, как видишь, не ошибся... Но вернемся к моей истории. В молодости я был актером, играл царей и героев. Убедившись, что это занятие дает мало денег, я стал баллонистом...
- Кем? - не поняла Элли.
- Бал-ло-нис-том. Я поднимался на баллоне, то есть на воздушном шаре, наполненном легким газом. Я это делал для потехи толпы, разъезжая по ярмаркам. Свой баллон я всегда привязывал веревкой. Однажды веревка оборвалась, мой баллон подхватило ураганом и он помчался неведомо куда. Я летел целые сутки, пронесся над пустыней и огромными горами и опустился в Волшебной стране, которую теперь называют страной Гудвина. Отовсюду сбежался народ и видя, что я спускаюсь с неба, принял меня за великого волшебника. Я не разубеждал этих легковерных людей. Наоборот, я вспомнил роли царей и героев и сыграл роль волшебника довольно хорошо для первого раза (впрочем, там не было критиков!). Я объявил себя правителем страны и жители подчинились мне с удовольствием. Они ожидали моей защиты от злых волшебниц, посещавших страну. Первым делом я построил Изумрудный город.
- Где вы достали столько прекрасного зеленого мрамора? - спросила Элли.
- И изумрудов? - добавил Страшила.
- И столько всевозможных зеленых вещей? - спросил Железный Дровосек.
- Терпение, друзья мои! Вы скоро узнаете все мои тайны, - сказал Гудвин улыбаясь. - В моем городе не больше зеленого, чем во всяком другом. Тут все дело, - он таинственно понизил голос, - все дело в зеленых очках, которые никогда не снимают мои подданные.
- Как? - вскричала Элли. - Значит, мрамор домов и мостовых...
- Белый, дитя мое!
- А изумруды? - спросил Страшила.
- Простое стекло, но лучшего сорта! - гордо добавил Гудвин. - Я не жалел расходов. И потом, изумруды на башнях города - настоящие. Ведь их видно издалека.
Элли и ее друзья удивлялись все больше и больше. Теперь девочка поняла, почему ленточка на шее Тотошки стала белой, когда они покинули Изумрудный город.
А Гудвин спокойно продолжал:
- Постройка Изумрудного города продолжалась несколько лет. Когда она окончилась, мы имели защиту от злых волшебниц. Я был в то время еще молод. Мне пришло в голову, что, если я буду близок к народу, то во мне разгадают обыкновенного человека. А тогда кончится моя власть. И я закрылся в тронном зале и прилегающих ему помещениях. Я прекратил сношения со всем миром, не исключая и моих прислужников. Я завел принадлежности, которые вы видели, и начал творить чудеса. Я присвоил себе торжественные имена великий и ужасный. Через несколько лет народ забыл мой настоящий облик, и по стране пошли обо мне всевозможные слухи. А я этого и добивался и всячески старался поддерживать свою славу великого чародея. Вообще мне это удавалось, но бывали и промахи. Крупной неудачей был мой поход против Бастинды. Летучие обезьяны разбили мое войско. К счастью, я успел бежать и избавился от плена. С тех пор я страшно боялся волшебниц. Достаточно было узнать, кто я на самом деле и мне пришел бы конец: ведь я-то не волшебник! И как я обрадовался, когда узнал, что домик Элли раздавил Гингему! Я решил, что хорошо бы уничтожить власть и второй злой волшебницы. Вот почему я так настойчиво посылал вас против Бастинды. Но теперь, когда Элли растопила ее, мне совестно признаться, что я не могу выполнить своих обещаний! – со вздохом кончил Гудвин.
- По-моему, вы плохой человек! - сказала Элли.
- Нет, дитя мое! Я не плохой человек, но очень плохой волшебник!
- Значит, я не получу от вас мозгов? - со стоном спросил Страшила.
- Зачем вам мозги? Судя по всему, что я о вас знаю, у вас соображение не хуже, чем у любого человека с мозгами, - польстил Гудвин Страшиле.
- Может быть и так! - возразил Страшила, - а все-таки без мозгов я буду несчастен!
Гудвин внимательно посмотрел на него.
- А вы знаете что такое мозги? - спросил он.
- Нет! - признался Страшила. - Понятия не имею, как они выглядят.
- Хорошо! Приходите ко мне завтра, и я наполню вашу голову первосортными мозгами. Но вы сами должны научиться употреблять их.
- О, я научусь! - радостно вскричал Страшила. - Даю вам слово, что научусь! Эй гей-гей-го! У меня скоро будут мозги! - приплясывая, запел счастливый Страшила.
Гудвин с улыбкой смотрел на него.
- А как насчет смелости? - робко заикнулся Лев.
- Вы смелый зверь! - ответил Гудвин. - Вам недостает только веры в себя. И потом, всякое живое существо боится опасности, и смелость - в том, чтобы победить боязнь. Вы свою боязнь побеждать умеете.
- А вы дайте мне такую смелость, - упрямо перебил Лев.
- Чтобы я ничего не боялся.
- Хорошо, - с лукавой улыбкой сказал Гудвин. - Приходите завтра, и вы ее получите.
- А она у вас кипит в горшке под золотой крышкой? - осведомился Страшила.
- Почти что так. Кто вам сказал? - удивился Гудвин.
- Фермер по дороге в Изумрудный город.
- Он хорошо осведомлен о моих делах, - коротко заметил Гудвин.
- А вы мне дадите сердце? - спросил Железный Дровосек.
- Сердце делает многих людей несчастными, - сказал Гудвин. - Не очень большое преимущество - иметь сердце.
- Об этом можно спорить, - решительно возразил Железный Дровосек. - Я все несчастья перенесу безропотно, если у меня будет сердце.
- Хорошо. Завтра у вас будет сердце. Все-таки я столько лет был волшебником, что трудно было ничему не научиться.
- А как с возвращением в Канзас? - спросила Элли, и сердце ее сильно забилось.
- Ах, дитя мое! Это очень трудная задача. Но дай мне несколько дней сроку, и, быть может, я сумею переправить тебя в Канзас...
- Вы сумеете, обязательно сумеете! - радостно вскрикнула Элли. - Ведь в волшебной книге Виллины сказано, что я вернусь домой, если помогу трем существам добиться исполнения их самых заветных желаний.
- Вероятно, так и будет, - согласился Гудвин и наставительно добавил: - волшебным книгам надо верить. А теперь идите, друзья мои, и чувствуйте себя в моем дворце как дома. Мы будем видеться с вами каждый день. Но никому-никому-никому не открывайте, что я - обманщик! Друзья, довольные, покинули тронный зал Гудвина, а у Элли появилась твердая надежда, что великий и ужасный обманщик вернет ее в Канзас.

<< >>