Reveno en Smeraldan Urbon

  Viola Urbo de Palpebrumuloj restis malantaue. La vojaghantoj iris okcidenten. Elli estis kun Ora Chapo. La knabino hazarde trovis Chapon en chambro de Bastinda. Shi ne konis ghian magian forton, sed Chapo plachis al la knabino, kaj Elli surmetis ghin.
  Ili iris gaje kaj esperis post du-tri tagoj atingi Smeraldan Urbon. Sed en la montaro, kie ili batalis kontrau la Flugantaj Simioj, la vojaghantoj misvagis: ili perdis la vojon kaj iris en alian flankon.
  Tagoj pasis post tagoj, sed la turoj de Smeralda Urbo ne aperis che la horizonto.
  La provianto jam estis finighantaj, kaj Elli maltrankvile pensis pri la estonto.
  Foje, kiam la vojaghantoj ripozis, la knabino subite rememoris pri la fajfilo, donacita al shi de la musa reghino.
  - Kio okazos, se mi fajfos?
  Elli trifoje blovis en la fajfilon. En la herbaro audighis susuro, kaj sur la herbejeton elkuris la reghino de la kampaj musoj.
  - Bonvenon!- ghoje kriis la vojaghantoj, kaj Hakisto kaptis maltrankvilan Totochjon je la koljungo.
  - Kion vi volas, miaj amikoj? - demandis reghino Ramina per sia maldika vocheto.
  - Ni revenas en Smeraldan Urbon el la lando de Palpebrumuloj kaj misvagis,- diris Elli.- Helpu al ni trovi la vojon!
  - Vi iras inversflanken,- diris la musino,- baldau antau vi aperos montara cheno, kiu chirkauas la regnon de Gudvin. De chi tie ghis Smeralda Urbo estas multe-multe da vojaghtagoj.
  Elli chagrenighis.
  - Sed ni pensis, ke baldau vidos Smeraldan Urbon.
  - Pri kio povas chagrenighi la homo, kiu havas sur la kapo Oran Chapon? - mire demandis la musa reghino. Kvankam shi estis malalta, tamen shi apartenis al la familio de feinoj kaj sciis kiel uzi diversajn magiajn ajhojn. - Voku Flugantajn Simiojn, kaj ili portos vin, kien vi volas.
  Audinte pri la Flugantaj Simioj, Fera Hakisto ektremis, kaj Timigulo shrumpis pro teruro. Timema Leono  svingis  la  vilan kolhararon:
  - Denove Flugantaj Simioj? Mi ege dankas vin! Mi sufiche bone konas ilin, kaj por mi tiuj bestachoj estas pli malbonaj ol sabrodentaj tigroj!
  Ramina diris:
  - La Simioj obeeme servas al la posedanto de Ora Chapo. Vi rigardu la subshtofon: tie estas skribite, kion necesas fari.
  Elli rigardis internen.
  - Ni estas savitaj, miaj amikoj!- gaje diris shi.
  - Mi foriras,- digne diris la musa reghino.- Nia gento ne konkordas kun la gento de Flugantaj Simioj. Ghis revido!
  - Ghis revido! Dankon! - kriis la vojaghantoj, kaj Ramina malaperis.
  Elli komencis paroli la magiajn vortojn, skribitajn sur  la subshtofo:
  - Bambara, chufara, loriki, oriki...
  - Bambara, chufara? - mire demandis Timigulo.
  - Ahh, bonvolu ne malhelpi,- petis Elli kaj daurigis: - Pikapu, trikapu, skoriki, moriki...
  - Skoriki, moriki... - flustris Timigulo.
  - Aperu antau mi Flugantaj Simioj! - laute finis Elli, kaj en aero ekbruis aro de la Flugantaj Simioj.
  La vojaghantoj nevole klinis sin al la tero, rememorinte la lastan renkonton kun la Simioj. Sed la aro kviete mallevighis, kaj la tribestro Uorra respekte riverencis al Elli.
  - Kion ordonos la posedantino de Ora Chapo?
  - Transportu nin en Smeraldan Urbon!
  - Estos plenumite!
  Post unu momento la vojaghantoj estis alte en aero. La tribestro kaj lia edzino portis Elli; Timigulo kaj Fera Hakisto sidis rajde; Leonon prenis kelkaj fortaj simioj; juna simieto tiris Totochjon, sed la hundeto bojis al ghi kaj penis mordi. Komence la vojaghantoj timis,  sed baldau ili trankvilighis, vidante, kiel libere fartas la Simioj en aero.
  - Kial vi obeas al la posedanto de Ora Chapo?- demandis Elli.
  Uorra rakontis al Elli historion pri tio, kiel antau multaj jarcentoj la tribo de la Flugantaj Simioj ofendis potencan feinon. Por puni ilin la feino faris la magian Chapon. La Flugantaj Simioj devas plenumi tri dezirojn de la posedanto de Chapo, kaj poste tiu ne rajtas regi ilin.
  Sed se Chapo transiras al iu alia, tiu povas denove ordoni al la simia tribo. La unua posedantino de Ora Chapo estis la feino, kiu faris gin. Poste Chapo multfoje transiris el manoj al manoj, ghis trafis al la malica Bastinda, kaj poste al Elli.
  Post unu horo aperis la turoj de Smeralda Urbo, kaj la Simioj karese mallevis Elli'n kaj shiajn kunulojn ghuste che la pordego, sur vojon, pavimitan per flavaj brikoj.
  La aro levighis aeren kaj brue malaperis.
  Elli sonorigis. Eliris Faramant kaj ege ekmiris:
  - Chu vi revenis?
  - Kiel vi vidas! - digne diris Timigulo.
  - Sed ja vi vojaghis al la malica sorchistino de Viola Lando.
  - Ni estis tie,- respondis Timigulo kaj grave frapis teron per la bastoneto. - Vere, mi ne asertus, ke ni bone pasigis tempon tie.
  - Kaj vi foriris el Viola Lando sen permeso de Bastinda? - pridemandis ilin la mirigita Pordega Gardisto.
  - Sed ni ne petis shian permeson!- daurigis Timigulo. - Chu vi scias, ja shi degelis!
  - Chu? Degelis?! Tio estas bonega, charma novajho! Sed kiu degeligis shin?
  - Elli, certe! - grave diris Leono.
  Pordega Gardisto malalte riverencis  al  Elli,  kondukis  la vojaghantojn en sian chambron kaj denove fiksis al ili la jam konatajn al ili okulvitrojn. Kaj denove chio magie transformighis chirkaue, chio ekbrilis per
mola verda lumo.

Возвращение в Изумрудный город

Фиолетовый город мигунов остался позади. Путники шли на запад. Элли была в золотой шапке. Девочка случайно нашла шапку в комнате Бастинды. Она не знала ее волшебной силы, но шапка понравилась девочке и Элли надела ее. Они шли весело и надеялись в два-три дня добраться до Изумрудного города. Но в горах, где они сражались с летучими обезьянами, путники заблудились: сбившись с пути они пошли в другую сторону. Дни проходили за днями, а башни Изумрудного города не показывались на горизонте. Провизия была на исходе и Элли с беспокойством думала о будущем.
Однажды, когда путники отдыхали, девочка внезапно вспомнила о свистке, подаренной ей королевой мышью.
- Что если я свистну?
Элли поднесла свисток к губам. В траве послышался шорох и на поляну выбежала королева полевых мышей.
- Добро пожаловать! - радостно крикнули путники, а Дровосек схватил неугомонного Тотошку за ошейник.
- Что вам угодно, друзья мои? - спросила королева Рамина своим тоненьким голоском.
- Мы возвращаемся в Изумрудный город из страны мигунов и заблудились. - сказала Элли. - Помогите нам найти дорогу!
- Вы идете в обратную сторону, - сказала мышь. – Скоро перед вами откроется горная цепь, окружающая страну Гудвина. И отсюда до Изумрудного города много-много дней пути.
Элли опечалилась.
- А мы думали, что скоро увидим Изумрудный город.
- О чем может печалится человек, у которого на голове золотая шапка? - с удивлением спросила королева-мышь. Она хоть и была мала ростом, но принадлежала к семейству фей и знала употребление всякий волшебных вещей. - Вызовите летучих обезьян и они перенесут вас куда нужно. Услышав о летучих обезьянах, Железный Дровосек затрясся, а Страшила съежился от ужаса. Трусливый Лев замахал косматой гривой:
- Опять летучие обезьяны? Благодарю покорно! Я с ними достаточно знаком, и по мне - эти твари хуже саблезубых тигров!
Рамина рассмеялась:
- Обезьяны послушно служат владетелю золотой шапки. Посмотрите на подкладку: там написано, что нужно делать.
Элли заглянула внутрь.
- Мы спасены, друзья мои! - весело вскричала она.
- Я удаляюсь, - с достоинством сказала королева-мышь. - Наш род не в ладу с родом летучих обезьян. До свиданья!
- До свиданья! Спасибо! - прокричали путники и Рамина исчезла.
Элли начала говорить волшебные слова, написанные на подкладке:
- Бамбара, чуфара, лорики, ерики...
- Бамбара, чуфара! - с удивлением переспросил Страшила.
- Ах, пожалуйста, не мешай, - попросила Элли и продолжала: пикапу, трикапу, скорики, морики...
- Скорики, морики... - прошептал Страшила.
- Явитесь передо мной, летучие обезьяны! - громко закончила Элли и в воздухе зашумела стая летучих обезьян. Путники невольно пригнули головы к земле, вспоминая прошлую встречу с обезьянами. Но стая тихонько опустилась, и предводитель почтительно поклонился Элли.
- Что прикажете, владетельница золотой шапки?
- Отвезите нас в Изумрудный город!
- Будет исполнено!
Один миг и путники очутились высоко в воздухе. Элли несли предводитель летучих обезьян и его жена; Страшила и Железный Дровосек сидели верхом; Льва подняли несколько сильных обезьян; молоденькая обезьянка тащила Тотошку, а песик лаял на нее и старался укусить. Сначала путникам было страшно, но скоро они успокоились, видя, как свободно чувствуют себя обезьяны в воздухе.
- Почему вы повинуетесь владетелю золотой шапки? - спросила Элли.
Предводитель летучих обезьян рассказал Элли историю, как много веков назад племя летучих обезьян обидело могущественную фею. В наказание фея сделала волшебную шапку. Летучие обезьяны должны были выполнить три желания владетеля шапки и после этого он не имеет над ними власти. Но если шапка переходит к другому, этот может снова приказывать обезьянему племени. Первой владетельницей золотой шапки была фея, которая ее сделала. Потом шапка много раз переходила из рук в руки, пока не попала к злой Бастинде, а от нее к Элли. Через час показались башни Изумрудного города и обезьяны бережно опустили Элли и ее спутников у самых ворот, на дорогу, вымощенную желтым кирпичом. Стая взвилась в воздух и с шумом скрылась.
Элли позвонила. Вышел Фарамант и страшно удивился:
- Вы вернулись!?
- Как видите! - с достоинством сказал Страшила.
- Но ведь вы отправились к злой волшебнице Фиолетовой страны?
- Мы были у нее, - ответил Страшила и важно стукнул тростью по земле. - Правда, нельзя похвастать, что мы там весело провели время.
- И вы ушли из Фиолетовой страны без разрешения злой Бастинды? - допытывался удивленный привратник.
- А мы не спрашивали у нее разрешения! - продолжал Страшила. - Вы знаете, она ведь растаяла!
- Как? Растаяла? Прекрасное, восхитительное известие! Но кто же ее растопил?
- Элли, конечно! - важно сказал Лев.
Страж ворот низко поклонился Элли, повел путников в свою комнату и вновь надел на них уже знакомые им очки. И снова все волшебно преобразилось вокруг, все засияло мягким зеленым светом...

<< >>