Kiun similas Gudvin?

  Kiam Leono refortighis, la tuta kompanio gaje ekpashis sur mola verda herbo. Tiel ili atingis la vojon, pavimitan per flavaj brikoj, kaj ghojis al ghi kvazau al kara malnova amiko.
  Baldau ambauflanke de la vojo aperis belaj plektobariloj, trans ili estis farmulaj dometoj, kaj sur kampoj laboris viroj kaj virinoj. La plektobariloj kaj domoj estis farbitaj per bela helverda koloro, kaj la homoj portis verdajn vestojn.
  - Ehe, sekve, komencighas Smeralda Lando,- diris Fera Hakisto.
  - Kial? - demandis Timigulo.
  - Chu vi ne scias, ke smeraldo estas verda?
  - Mi nenion scias,- fiere respondis Timigulo. - Sed kiam mi ekhavos cerbon, tiam mi chion scios!
  La loghantoj de Smeralda Lando estis ne pli altaj ol la Maculoj. Sur kapoj ili havis similajn larghrandajn chapelojn kun akra pinto, sed sen arghentaj tintiloj. Shajnis, ke ili estis ne salutemaj: neniu venis al Elli kaj ech defore ne turnis sin por demandi ion. Fakte ili simple timis la grandan minacan Leonon kaj malgrandan Totochjon.
  - Mi opinias, ke ni devos tranokti en kampo,- notis Timigulo.
  - Sed kiel mi volas manghi!- diris la knabino.- La fruktoj chi tie estas  bonaj, tamen ili tedis al mi tiel, ke mi ne povas vidi ilin, mi chiujn ilin shanghus kontrau krusto de pano, kaj Totochjo tute maldikighis... Kion vi, kompatinda, manghas?
  - Ion, kion mi trovas...- eviteme respondis la hundeto.
  Li tute ne volis konfesi, ke chiunokte akompanis Leonon dum chasado kaj nutris sin per restajhoj de lia chasajho.
  Ekvidinte dometon, sur kies peroneto staris la mastrino, kiu aspektis pli salutema ol la aliaj loghantinoj de la vilagho, Elli decidis peti lokon por tranokti. Shi forlasis la amikojn antau la barilo kaj kuraghe venis al la peroneto. La virino demandis:
  - Kion vi volas, infano?
  - Bonvolu enlasi nin por tranokti!
  - Sed kun vi estas leono!
  - Ne timu lin: li estas dresita, kaj krome li estas timulo!
  - Se tio estas vera, eniru,- respondis la virino,- vi ricevos vespermanghon kaj litojn.
  La kompanio venis en la domon, miriginte kaj timiginte la infanojn kaj la mastron. Kiam pasis la komuna timo, la mastro demandis:
  - Kiuj vi estas kaj kien iras?
  - Ni iras en Smeraldan Urbon,- respondis Elli,- kaj ni volas viziti Grandegan Gudvin.
  - Chu vere? Chu vi certas, ke Gudvin volos vidi vin?
  - Sed kial ne?
  - Vidu, li neniun akceptas. Mi multfoje vizitis Smeraldan Urbon, tio estas mirakla kaj belega loko, sed mi neniam sukcesis vidi Grandegan Gudvin, kaj mi scias, ke neniu iam vidis lin...
  - Chu li neniam eliras?
  - Ne. Nokte kaj tage li sidis en la granda trona salono de sia palaco, kaj ech tiuj, kiuj servas al li, ne vidas lian vizaghon.
  - Kiun li similas?
  - Estas malfacile diri tion,- penseme respondis la mastro.- La afero jenas, ke Gudvin estas grandega saghulo kaj povas akcepti iun ajn aspekton. Foje li aperas aspektante kiel birdo au elefanto, sed alifoje surprize transformighas en talpon. Aliaj vidis lin en aspekto de fisho au musho kaj en chia alia aspekto, en kiun li decidas transformighi. Sed kia estas lia vera aspekto - neniu scias.
  - Tio estas mirinda kaj timinda,- diris Elli.- Sed ni provos lin viziti, char aliokaze nia vojagho estus vana.
  - Por kio vi volas viziti Gudvin la Teruran? - demandis la mastro.
  - Mi volas peti, ke li donu iomete da cerbo por mia pajla kapo,- respondis Timigulo.
  - Ho, tio estas vera bagatelo por li! Li havas cerbojn pli multe ol li mem bezonas. Kaj ili chiuj estas ordigitaj lau paketoj, en chiu paketo estas aparta speco.
  - Kaj mi volas, ke li donu al mi koron,- eldiris Hakisto.
  - Ankau tio ne estas malfacila,- respondis la mastro, ruzete palpebruminte. - Sur lia shnureto sekighas la tuta kolekto de koroj chiuformaj kaj chiuampleksaj.
  - Kaj mi volus ricevi de Gudvin bravecon,- diris Leono.
  - Gudvin havas en la trona salono grandan poton da braveco,- deklaris la mastro. - Ghi estas kovrita per ora kovrilo, kaj Gudvin kontrolas, ke la braveco ne elbolu trans la randon. Certe, li kun plezuro donos al vi porcion.
  La tri amikoj, auskultante la detalajn klarigojn de la mastro ekghojegis kaj kun kontentaj ridetoj rigardis unu alian.
  - Sed mi volas,- diris Elli,- ke Gudvin revenigu min kun Totochjo en Kanzason.
  - Kie estas Kanzaso? - demandis la mirigita mastro.
  - Mi ne scias,- malgaje respondis Elli. - Sed tio estas mia patrolando, kaj ghi devas ie ekzisti.
  - Do mi certas, ke Gudvin trovos por vi Kanzason. Tamen komence necesas  viziti lin, sed tio ne estas facila tasko. Gudvin ne shatas sin montri, kaj, vershajne, li havas por tio konsiderojn,- aldonis la mastro flustre kaj rigardis chirkauen, kvazau li timus, ke Gudvin tuj elsaltos elsub la lito au el la shranko.
  Chiuj iomete ektimis, kaj Leono apenau ne foriris sur la straton: li opiniis, ke tie estas pli sekure.
  La vespermangho estis surtabligita, kaj chiuj sidighis che la tablon. Elli manghis charman fagopiran kachon, kaj ovajhon, kaj nigran panon; kaj tre ghojis al tiuj manghajhoj, kiuj memorigis al shi la malproksiman patrolandon. Ankau al Leono oni donis la kachon, sed li manghis ghin kun abomeno, kaj diris, ke tio estas manghajho por kunikloj, sed ne por leonoj. Timigulo kaj Hakisto nenion manghis, kaj Totochjo formanghis sian porcion kaj petis ankorau unu.
  La virino enlitigis Elli'n, kaj Totochjo lokis sin apud sia malgranda mastrino. Leono sternis sin apud sojlo de la chambro kaj gardis ke neniu eniru, Fera Hakisto kaj Timigulo staris dum la tuta nokto en angulo, de tempo al tempo flustre konversaciante.

На кого похож Гудвин?

Когда Лев оправился, вся компания весело двинулась в путь по мягкой зеленой траве. Так они дошли до дороги, вымощенной желтым кирпичом и обрадовались ей, как милому старому другу. Скоро по сторонам дороги появились красивые изгороди, за ними стояли фермерские домики, а на полях работали мужчины и женщины. Изгороди и дома были выкрашены в красивый ярко-зеленый цвет, и люди носили зеленую одежду.
- Это значит, что началась Изумрудная страна, - сказал Железный Дровосек.
- Почему? - спросил Страшила.
- Разве ты не знаешь, что изумруд - зеленый?
- Я ничего не знаю, - с гордостью возразил Страшила. - Вот когда у меня будут мозги, тогда я буду все знать! Жители Изумрудной страны ростом были не выше жевунов. На головах у них были такие же широкополые шляпы с острым верхом, но без серебряных бубенчиков. Казалось они были неприветливы: никто не подходил к Элли и даже издали не обращался к ней с вопросами. На самом деле они просто боялись большого грозного Льва и маленького Тотошки.
- Думаю я, что нам придется ночевать в поле, - заметил Страшила.
- А мне хочется есть, - сказала девочка. - Фрукты здесь хороши, а все-таки надоели мне так, что я их видеть не могу и все их променяла бы на корочку хлеба! И Тотошка отощал совсем... Что ты, бедненький, ешь?
- Да так, что придется, - уклончиво отвечал песик. Он совсем не хотел признаться, что каждую ночь сопровождал Льва на охоту и питался остатками его добычи.
Завидев домик, на крыльце которого стояла хозяйка, казавшаяся приветливее других жительниц селения, Элли решила попроситься на ночлег. Оставив приятелей за забором, она смело подошла к крыльцу.
Женщина спросила:
- Что тебе нужно, дитя?
- Пустите нас, пожалуйста, переночевать!
- Но с тобой Лев!
- Не бойтесь его: он ручной, да и, кроме того, трус!
- Если это так, входите, - ответила женщина. - Вы получите ужин и постели. Компания вошла в дом, удивив и перепугав детей и хозяина дома. Когда прошел всеобщий испуг, хозяин спросил:
- Кто вы такие и куда вы идете?
- Мы идем в Изумрудный город, - ответила Элли. - И хотим увидеть великого Гудвина!
- О, неужели! Уверены ли вы что Гудвин захочет вас видеть?
- А почему нет?
- Видите ли, он никого не принимает. Я много раз бывал в Изумрудном городе, это удивительное и прекрасное место, но мне никогда не удавалось увидеть великого Гудвина, и я знаю, что его никто никогда не видел.
- Разве он не выходит?
- Нет. И день и ночь он сидит в большом тронном зале своего своего дворца, и даже те, кто ему прислуживает, не видят его лица.
- На кого же он похож?
- Трудно сказать, - задумчиво ответил хозяин. - Дело в том, что Гудвин - великий мудрец и может принимать любой вид. Иногда он появляется в виде птицы или слона, а то вдруг оборотится кротом. Иные видели его в образе рыбы или мухи и во всяком другом виде, какой ему заблагорассудится принять. Но
каков его настоящий вид - не знает никто из людей.
- Это поразительно и страшно, - сказала Элли. - Но мы попытаемся увидеть его, иначе наше путешествие окажется напрасным.
- Зачем вы хотите увидеть Гудвина великого и ужасного? - спросил хозяин.
- Я хочу попросить немножко мозгов для моей соломенной головы, - отвечал Страшила.
- О, для него это сущие пустяки! Мозгов у него гораздо больше, чем ему требуется. Они все разложены по кулькам, и в каждом кульке - особый сорт!
- А я хочу, чтобы он дал мне сердце, - промолвил Дровосек.
- И это ему не трудно, - отвечал хозяин, лукаво подмигивая. - У него на веревочке сушится целая коллекция сердец всевозможных форм и размеров.
- А я хотел бы получить от Гудвина смелость, - сказал Лев.
- У Гудвина в тронной комнате большой горшок смелости, - объявил хозяин. - Он накрыт золотой крышкой и Гудвин смотрит, чтобы смелость не перекипела через край. Конечно, он с удовольствием даст вам порцию. Все три друга, услышав обстоятельные разъяснения хозяина, просияли и с довольными улыбками посматривали друг на друга.
- А я хочу, - сказала Элли. - Чтобы Гудвин вернул меня с Тотошкой в Канзас.
- Где это - Канзас? - спросил удивленный хозяин.
- Я не знаю, - печально отвечала Элли. - Но это моя родина, и она где-нибудь да есть.
- Ну, я уверен, что Гудвин найдет для тебя Канзас. Но надо сначала увидеть его самого, а это нелегкая задача. Гудвин не любит показываться, и, очевидно, у него есть на этот счет свои соображения, - добавил хозяин шепотом и огляделся по сторонам, как бы боясь, что Гудвин вот-вот выскочит из-под кровати или из шкафа. Всем стало немного жутко, а Лев чуть не ушел на улицу: он считал, что там безопаснее. Ужин был подан, и все сели за стол. Элли ела
восхитительную гречневую кашу, и яичницу, и черный хлеб; она была очень рада этим кушаньям, напоминавшим ей далекую родину. Льву тоже дали каши, но он съел ее с отвращением и сказал, что это кушанье для кроликов, а не для львов. Страшила и Дровосек ничего не ели. Тотошка съел свою порцию и попросил еще. Женщина уложила Элли в постель, и Тотошка устроился рядом со своей маленькой хозяйкой. Лев растянулся у порога комнаты и сторожил, чтобы никто не вошел. Железный Дровосек и Страшила простояли всю ночь в уголке, изредка разговаривая шепотом.

<< >>