УРОК 24-й (dudek-kvara leciono)

Vortoj:
vojo - путь
signo - знак
tra - сквозь
potenco - мощь
densa - густой
pasho - шаг
brili - блестеть
atingi - достигать
kuragha - смелый
gloro - слава
stelo - звезда
estimi - уважать
direkto - направление
sinjoro - господин
fantomo - призрак
tuta - весь
sorto - судьба
regno - государство, держава
moko - насмешка
premi - давить, жать
klara - ясный
reciproka - взаимный
rekta - прямой
mano - кисть руки
difini - определять
ligi - связывать
elekti - выбирать
refuti - опровергать
flanko - сторона
necesa - необходимый
guto - капля
humila - покорный
frapi - стучать
gluti - глотать
bori - бурить
muro - стена
monto - гора
eterna - вечный
obstina - упрямый
speco - вид
pacienco - терпение
revo - мечта
afero - дело
natura - натуральный, естественный
naturo - природа

L. L. Zamenhof
La vojo (fragmento)

Tra densa mallumo briletas la celo
al kiu kuraghe ni iras.
Simile al stelo en nokta chielo,
al ni la direkton ghi diras.

Kaj nun ne timigas la noktaj fantomoj,
nek batoj de l' sorto, nek mokoj de l' homoj,
char klara kaj rekta kaj tre difinita
Ghi estas, la voj' elektita.

Nur rekte, kuraghe kaj ne flankighante
ni iru la vojon celitan!
Ech guto malgranda, konstante frapante,
traboras la monton granitan.

L' espero, l' obstino kaj la pacienco,
Jen estas la signoj, per kies potenco,
ni pasho post pasho, post longa laboro
atingos la celon en gloro.


Fragmentoj el parolado de doktoro Zamenhof che la malfermo
de la unua kongreso esperantista en Francio en 1905.

Estimataj sinjoroj kaj sinjorinoj! Mi salutas vin, karaj samideanoj,
fratoj kaj fratinoj, el la granda tutmonda homa familio, kiuj kunvenis
el landoj proksimaj kaj malproksimaj, el la plej diversaj regnoj de la
mondo por frate premi al si reciproke la manojn pro la nomo de granda
ideo, kiu chiujn nin ligas...
Ni kunvenis hodiau por montri al la mondo per faktoj nerefuteblaj, kion la
mondo ghis nun ne volis kredi. Ni montros al la mondo, ke reciproka kompreni
ghado inter personoj de malsamaj nacioj estas ne ia fantazia revo, sed afero
tute natura.KONTROLTASKO N 24
1. Elskribu el la tekstoj vortojn kun diversaj sufiksoj kaj traduku
ilin.

2. Rakontu pri iu filmo au libro.