РУССКО-ЭСПЕРАНТСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ (4)

Если бы да кабы. Se ne estus "sed" kaj "tamen", mi al chio dirus amen. Se
haroj ne mankus, oni kalvon ne havus.

Ждать у моря погоды. Atendi bonan veteron kaj laman kurieron. Atendi sur
tero, ghis sekighos la rivero.

Куй железо пока горячо. Fleksu arbon dum ghia juneco. Forghu feron dum ghi
estas varmega. Okazon kaptu che l' kapo, char la vosto estas glita. Kiu
okazon forshovas, ghin jam ne retrovas.

Женитьба по расчету. Edzigho pro intereso. Edzigho pro amo flamanta al la
sako sonanta.

Женился на скорую руку да на долгую муку. Tro rapida edzigho, porchiama
katenigho. Edzigho tro momenta estas longapenta. Fianchighis - por chiam
ligighis.

Не до жиру, быть бы живу! Jam ne havon, almenau savon!
Жить как у Христа за пазухой / припеваючи. Vivi kiel che la brusto de Dio.
Vivi en ghuo kaj bruo. Vivi kiel kuko en butero. Vivi inter forno hejtita
kaj tablo kovrita. Vivi sate kaj glate. Vivi en silko kaj veluro, en ghojo
kaj plezuro.

Жизнь прожить - не поле перейти. Vivon travivi estas arto malfacila. Vivon
travivi - ne kampon trairi.

Приказал долго жить. Adiauis al la vivo surtera. Li diris adiauon al la
mondo. Forlasis la mondon de vivantoj.

Жребий брошен. La jheto / loto estas farita. La kuboj jam falis / jam estas
jhetitaj.

Жребий пал на него. La loto falis sur lin / trafis lin.
Забот полон рот. Li havas mil kaj unu zorgojn.
Не моя / твоя забота. Kio min ne tushas, kushu kiel kushas. Ne zorgu pri
tio, kio estas ekster via scio / metio.

Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Ne prokrastu ghis
morgau, kion vi povas fari hodiau. Fareblan hodiau ghis morgau ne prokrastu.
Закон что дышло: куда повернешь, туда и вышло. Legho estas cedema: kien vi
deziras, tien ghi iras.

Запасливый лучше богатого. Richigas ne enspezo, sed prudenta elspezo.
За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Kiu chasas du leporojn,
kaptas neniun.

Заячья душа. Leporkorulo. Timulo. Timema / malkuragha kiel leporo.
Убить сразу двух зайцев. Pafi samtempe du leporojn. Trafi du celojn per unu
shtono.

Нужно, как зайцу пятая нога. Tio konvenas, kiel botoj sur manghotablo / kiel
kvina rado por charo.
Пить за чье-л. здоровье. Trinki por ies sano.
Начать за здравие, а кончить за упокой. Komenci per Dio, kaj fini per
diablo.

Здоровье дороже богатства. Sano estas pli valora ol oro.
Пригреть змею на груди. Dorloti / varmigi serpenton sur la brusto. Vi
varmigos serpenton, ghi al vi enpikos la denton.

Моя хата с краю, ничего не знаю. Mi flanke sidis, nek audis, nek vidis.
Много будешь знать - скоро состаришься. De tro multa scio krevas la kranio.
Se vi pri chio informighas, vi baldau maljunighos.

Поступай как знаешь. Faru lau via placho. Faru lauvole / lauplache.
Кабы знать, где упасть, так бы соломки припасть. Se mi scius, kie mi falos,
mi tien metus tapishon.

Познай самого себя! Ekkonu vin mem!
Знать как свои пять пальцев. Koni ion kiel siajn manplatojn.
Его знают как облупленного. Oni lin konas, kiel blankan lupon / makulharan
hundon.

Разговор - серебро, молчание - золото. Parolo estas arghento, oron similas
silento. Paroli estas arghento, silenti estas oro.

Не все то золото, что блестит. Ne chio estas oro, kio brilas. Ne chio
brilanta estas diamanto. Ne chio utilas, kio brilas.

Когда зубов не стало, так орехов принесли. Nuksoj venis, kiam dentoj
elfalis. Dio donis manghon, sed la dentoj mankas.

Куда иголка, туда и нитка. Fadeno iras kien kudrilo ghin tiras.
Искать иголку в стоге сена. Serchi kudrilon en fojnostako.
Сидеть как на иголках. Sidi kvazau sur pingloj / ardaj karboj.
Игра не стоит свеч. La tuta ludo ne valoras kandelon. Ne valoras la faro la
koston de l' preparo. La felo tanadon ne valoras. Tro kara arangho por
malkara tagmangho.

Это не игрушки. Tio ne estas ludo infana.
Играть с огнем. Ludi kun fajro. Ludi dangheran ludon.
Делать хорошую мину при плохой игре. Fari mienon fieran al ludo mizera.
Устами ребенка глаголит истина. Folulo kaj infano eldiras la veron.
Тертый калач. Li pasis akvon kaj fajron kaj marchojn kaj marojn.
Хочешь есть калачи, так не сиди на печи. Kiu volas panon, ne dorlotu la
manon. Ne lacighos mano, ne farighos pano. Grilo kantas somere, malsatas
vintre. Kiu amas la liton, ne akiros profiton.

Камня на камне не осталось. Ech signo ne restis, kie urbo estis. Ne restis
shtono sur shtono. Frakasi en polvon.

Как две капли воды (похожи). Egalaj kiel du ovoj / akvogutoj.
Ни капельки не похоже. Ne estas ech duonfingro da simileco.
Капля в море. Tio estas apenau pli ol nenio / malpli ol nenio / guto en
maro.

Последняя капля. La lasta guto (kiu plenigas pokalon).
Кто заварил кашу, тот пусть и расхлебывает. Kiu la kachon kuiris, tiu ghin
manghu. Kiu kachon aranghas, tiu ghin manghas.

Кашу маслом не испортишь. De pli da suko ne malbonighas la kuko.
Дать березовой каши. Drashi al iu la postajhon.

Кишка тонка. Mankas al li la spiro por io. Venos fino al lia spiro antau la
plenumo. Li ne havas sufiche da spiro por io.

Клевета как уголь: не обожжет, так замарает. Se kalumnio ne brulas, ghi
almenau makulas. Se kalumnio ech pasas, ghi chiam ion lasas.

Клин клином вышибают. Oni elbatas kojnon per kojno. Unu najlo alian
elpushas.

Куда ни кинь, все клин. Kie ajn mi pafas, chie mi maltrafas.
Козел отпущения. Propeka / pekoporta kapro.
Пустить козла в огород. Konfidi lardon al gardo de hundo. Enlasi la lupon en
la shafejon. Konfidi fishon al kato. Konfidi brasikon al gardo de kapro.

Как с козла молока. Melku virkapron / bovon senfine, ghi lakton ne donos.
Драть как сидорову козу. Bati / drashi iun kiel tamburon.
Ни кола, ни двора. Li havas domon sur dorso, panon en posho. Li havas nek
chelon nek kelon.

Хоть кол на голове теши. Lin tushas nek admono, nek ordono. Oni povus ech
haki lignon sur lia kapo.

Пройтись колесом. Salti radfare. Cirklosalti. Salti transkapighe.
Пятое колесо в телеге. Kvina rado che veturado.
Все хорошо, что хорошо кончается. Chio estas bona, kio finighas bone. Fino
bona, chio bona.

До самого конца. Ghis la pleja fino. Ghis la fino de la fino.
Дареному коню в зубы не смотрят. Al chevalo donacita oni bushon ne esploras.
Оседлать своего любимого конька. Sidighi sur sian amatan chevaleton.
Авгиевы конюшни. La staloj de Augio.
Троянский конь. La troja chevalo. La donaco de danaoj.
Конь о четырех ногах, и то спотыкается. Ech kvar piedoj de chevalo ghin ne
savas de falo.

Копейка рубль бережет. Shparu groshon, vi havos plenan poshon. Kiu groshon
ne respektas, richecon ne kolektas.

Большому кораблю - большое плаванье. Granda shipo bezonas profundon. Fisho
granda naghas profunde.

Нашла коса на камень. Hakilo estas trancha, sed ne cedas la brancho. Trafis
pugno pugnon. Trafis falchilo sur shtonon. Lia klingo rompighis per tio.
Liaj dentoj rompighis sur io.

Без кота мышам масленица. Kiam kato promenas, la musoj festenas. Se foriras
la katoj, festenas la ratoj. Mastro en vojo, servantoj en ghojo.

Знает кошка, чье мясо съела. Scias la kato, kies lardon ghi manghis.
Кошачий концерт. Miaua koncerto. Katmuziko.
Ходить вокруг да около, как кот вокруг горячей каши. Flankumi kiel kato
chirkau bolvarma kacho. Danci kiel kato chirkau poto. Saltadi chirkau afero,
kiel blovata neghero.

Две кошки в одном мешке дружбы не заведут. En unu sako du katoj, chiam
mordoj kaj gratoj.

Дал бог роток, даст и кусок. Dio donis bushon, Dio donos manghon.
Из-за куста и ворона остра. Malantau barilo kuragho estas facila. Kuraghe li
staras, kiam muro lin baras.

Валить всё в одну кучу. Vershi chion en la saman barelon.
Чье кушаю, того и слушаю. Kies panon oni manghas, ties agon oni laudas.
Одна ласточка весны не делает. Unu hirundo printempon ne alportas. Unu
kukolo printempon ne venigas.

Легкий как пушинка. Malpeza kiel lanugo / floko / libelo / plumo.
Лес рубят - щепки летят. Nenia konstruo povas esti sen bruo. Hakado de ligno
donas lignerojn.

Всякая лиса свой хвост хвалит. Chiu vulpo sian voston laudas. Al chiu besto
plachas ghia nesto.

Не тронь лихо, когда лежит тихо. Ne veku malfelichon, kiam ghi dormas. Ne
elvoku lupon el la arbaro. Se birdo tro bekas, la katon ghi vekas. Tro
saltas la rato - ghin kaptas la kato. En abelujon ne blovu.

Не поминайте лихом. Ne rememoru per malbona vorto.
Непроницаемое лицо. Nepenetrebla / nelegebla / nedechifrebla vizagho.
С лица воды не пить. Ne spicighas mangho de mastrina beleco.
На ловца и зверь бежит. Al bona chasisto mem iras la besto.
Ловкость рук и никакого мошенства! Lerteco sorchon ne bezonas.
Дорога ложка к обеду. Kara estas dono en minuto de bezono. Kiu donas rapide,
donas duoble. Rapida dono, duobla bono. Kara estas la ovo, kia, venos pasko.

В час по чайной ложке. Ghi pretighas rapidage, po najlo tage. Per helika
irado / rapideco.

Сосет под ложечкой. Malsato tordas la ventron.
У лжи короткие ноги. Mensogo malproksimen ne kondukas. Laman hundon kaj
mensogulon baldau oni kaptas. Kashu kiom vi povos, mensogo sin elshovos.

Ничто не ново под луной. Ekzistas nenio nova sub la suno.
Как с луны свалился. Kvazau falinta el la chielo / luno.
Любишь кататься, люби и саночки возить. Vi amas preni, amu ankau redoni.
Влюбиться по уши. Enamighi ghis la oreloj.

Старая любовь не ржавеет. Oni ne forgesas la unuan amon.
Любовь до гроба. Amo ghis la tombo / morto.

дальше