РУССКО-ЭСПЕРАНТСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ (2)

Вавилонское столпотворение. Babilona hhaoso / turkreado. Bedlamo.
Девятый вал. La naua ondo.
У него все валится из рук. Chio falas el liaj manoj.
У него голова / котелок варит. Multaj klapoj estas en lia kapo. Havi menson
kiel korktirilo. Li estas ruza sagaculo.

Вариться в собственном соку. Kuirighi en propra suko.
Перевернуть вверх дном / тормашками. Renversi ion la fundon supren.
Вдоль и поперек. Laulonge kaj laularghe.
Ему везет в игре. Li havas fortunon en la ludo.
Испокон века. De pratempoj. De kiam la mondo ekzistas.
На веки вечные. Por chiam. Por eternaj tempoj.
Золотой век. La ora epoko.
Каменный век. La shtona epoko.
От великого до смешного - один шаг. De majesta ghis ridinda estas nur unu
pasho.

Венец творения. La krono de l' kreado.
Конец - делу венец. La fino kronas la verkon.
Фома неверующий. Nekredema Tomaso.
Не верить своим глазам / ушам. Ne kredi al propraj okuloj / oreloj.
Служить верой и правдой. Servi al iu fidele kaj senkverele.
По нему веревка плачет. Pri li jam delonge pendigilo sopiras. Inda frukto de
pendingo. Li ne evitos pendigilon.

Быть бычку на веревочке. Pagos lupo por la supo.
Сколько веревочке ни виться, а конец будет. Chio havas sian finon.
Наобещать семь верст до небес. Promesi orajn montojn.
И все-таки она (Земля) вертится! Tamen ghi turnighas!
Он вертит кем-л. как хочет. Li fleksas iun kiel li volas.
Одержать верх. Superforti. Superi. Venki.
Взвешивать каждое слово. Pesadi chiun sian vorton.
Быть навеселе. Havi iom da vaporo en la kapo.
Бежать во весь дух. Kuri plenspire. Kuri per la tutaj fortoj.
Встать во весь рост. Starighi en la plenan alton.
Каким ветром тебя занесло? Kia vento vin alportis?
Попутный ветер. Favora vento. Dorsovento.
Ищи ветра в поле. Serchi venton sur la kampo.
Кто сеет ветер, пожнет бурю. Kiu semas venton, rikoltos fulmotondron.
Кануть в вечность. Droni en forgeso.
Ни взад ни вперед. Nek tien nek reen.
Взбрело ему в голову... Venis al li en la kapon. Ekideis al li...
На мой взгляд... Lau mia vidpunkto / opinio...
Нести вздор. Paroli sensencajhojn / stultajhojn.
Вздохнуть в облегчением. Ekspiri liberighe / malpezighe.
С него взятки гладки. Li estas elturnighema. Oni lin kapti ne povas.
Взять за горло / за жабры. Preni / kapti iun je la gorgho.
Взять за душу. Tushi la koron.
Взять себя в руки. Ekregi sin. Reakiri sinregadon.
Взять слово с кого-л. Jhurigi iun.
Взяться за ум. Prudentighi. Rekomenci prudentan vivon.
Взялся за гуж - не говори, что не дюж. Kiu sin enjungis, devas tiri. Kiu
komencis kuiri, ne forkuru de l' fajro.

Черт возьми! Diablo prenu!
Он видывал виды. Li estas frotita kaj polurita. Li pasis fajron kaj akvon.
Видеть кого-л. насквозь. Travidi ies animon. Vidi la profundon de ies koro.
Ни под каким видом. En neniu okazo. Sub nenia preteksto.
Упустить из виду. Perdi ion el la okuloj / vido.
Для вида. Nur pro formo. Por nura shajno.
Делать вид, что... Shajnigi, ke...
Исчезать из виду. Malaperi el la vido / de la horizonto.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Unu vido pli taugas, ol dek
audoj.

Поживем - увидим. Kiu vivos, tiu vidos.
Искупить вину. Elacheti sian kulpon.
Истина в вине. En vino estas vero. Vera opinio montrighas en ebrio. Homo
post drinko montras sin sen shminko.

Висеть на волоске. Pendi de hareto / fadeno.
Внести свой вклад во что-л. Alporti sian lepton al io. Kontribui al io.
Alporti sian briketon / shtonon por la konstruo.

Он замер, как вкопанный. Li preskau shtonighis / farighis salkolono.
Войти во вкус чего-л. Rekoni la bonan guston de io. Kompreni / ekshati la
guston de io.

О вкусах не спорят. Pri gustoj oni ne disputas.
На вкус и на цвет товарища нет. En chiu brusto sidas propra gusto. Chiu
havas sian propran guston. Kiom da homoj, tiom da gustoj.

Это дело вкуса. Tio estas demando de gusto.
Разделяй и властвуй! Dividu kaj imperu!
Влачить существование. Treni sian ekzistadon. Vegeti. Viveti.
Внешность обманчива. Shajno trompas.
Я весь внимание. Mi estas nurnura orelo kaj atento.
Вогнать в гроб кого-л. Enpeli iun en la tombon.
Как в воду канул. Malaperis kiel shtono en akvo.
Это льет воду на его мельницу. Tio alportas iom da ligno por lia fajrujo /
iom da oleo por lia lampo / iom da graso por lia kuirejo / iom da greno por
lia muelejo.

Мутить воду. Malklarigi akvon.
Носить воду решетом. Cherpi akvon per kribrilo.
Толочь воду в ступе. Pisti akvon. Drashi fojnon.
Как воды в рот набрал. Silentas, kvazau plenigis bushon per akvo.
С тех пор много воды утекло. Multe da akvo forfluis post tiam. Grandan
turnon de tiam faris la rado de la mondo.

Тихая вода берега подмывает. Akvo silenta subfosas la bordon.
Ловить рыбку в мутной воде. Fishkapti en akvo malklara.
Это еще вилами по воде писано. Tio estas ankorau skribita per forko sur
akvo.

Седьмая вода на киселе (дальнее родство). Parenco per Adamo. Li estas
preskau mia frato: nepo de kuzo de onklo de konato.

Это ему как с гуся вода. Tio tushas lin kiel akvo anseron.
Их водой не разольешь. Ili estas nedisigeblaj amikoj.
Выйти сухим из воды. Eliri sen frakaso el granda embaraso.
Похожи, как две капли воды. Ili similas unu la alian kiel du gutoj da akvo /
du ovoj.

Вода камень точит. De guto post guto disfalas granito. Senchese guto ech
shtonon traboras. Guto malgranda, sed shtonon ghi boras.

С кем поведешься, от того и наберешься. Kun kiu vi festas, tia vi estas.
Kamarado de malsaghulo farighas malsagha. Kun kiu vi kunighas, tia vi
farighas.

Водить за нос. Konduki je la nazo.
На свежем воздухе. En plena / fresha / libera aero. Sub libera chielo.
Строить воздушные замки. Konstrui kastelojn en aero.
Один в поле не воин. Unu soldato militon ne faras.
Волк в овечьей шкуре. Lupo en felo de shafido. Vizagho sen kulpo, sed koro
de vulpo. Vizagho agrabla kaj ungo diabla.

С волками жить - по-волчьи выть. Inter lupoj kriu lupe.
Волков бояться - в лес не ходить. Kiu timas lupojn, ne iru en arbaron.
И волки сыты, и овцы целы. Satigi la kaprinon kaj konservi la brasikon.
Kontentigi la katon kaj kune la raton. Ke la lup' estu sata, kaj la shaf' ne
tushata.
Про волка речь, и волк навстречь. Pri la lupo rakonto, kaj la lupo renkonte.
Матерый волк. Sperta lupo.
Дай-то бог нашему теляти волка съесть. Kapti lupon je l' oreloj kaj ne povi
delasi. Renkontighis la kato kun sentima rato.

Покраснеть до корней волос. Rughighi ghis la hararo.
У женщины волос долог, а ум короток. Virino havas haron longan kaj saghon
mallongan. Hararo multa, sagho kurta.

У него волосы стали дыбом. Liaj haroj strechighis. Lia hararo disstarighis.
Ни волоса с головы не упало. Ech hareto ne difektighis (al iu).
Рвать на себе волосы. Shiri al si la harojn (pro kolero au bedauro).
Волею судьбы. Lau Dia providenco.
Вольному воля. Liberulo iras, kien li deziras.
Из рук вон плохо. Treege malbone. Fiachege.
С глаз долой, из сердца вон. For de l' okuloj, for el la koro.
Вопрос жизни или смерти. Demando de vivo au morto. Vivgrava demando.
Это еще под вопросом. Tio estas ankorau tre malcerta / sub demandosigno.
Каков вопрос, таков ответ. Kia demando, tia respondo.
На воре шапка горит. Sur la shtelisto brulas la chapo.
Не пойман - не вор. Ne kaptita, ne punita.
Из пушки по воробям не стреляют. Por mushon mortigi, oni pafilon ne uzas.
Paseron oni ne pafas per kanono.

Стреляный воробей. Sperta / rafinita fripono.
Ворон ворону глаз не выклюет. Korvo al korvo okulon ne pikas. Lupo lupon ne
manghas. Shtelisto shteliston ne perfidas.

Пуганая ворона куста боится. Korniko vundita propran voston timas. Brogito
ech sur malvarman akvon blovas.

Ворона в павлиньих перьях. Ornami sin per fremdaj plumoj.
От ворот поворот. En bona ordo tra la pordo!
Вот-вот случится. Tuj-tuj okazos (io).
Попасть впросак. Veni en grandan embarason / konfuzon / kachon. Sidi en
amaso da embaraso.

Врачу, исцелися сам. Kuracist', sanighu mem (antau ol kuraci aliajn).
Вранье не споро: попутает скоро. Mensogu kiom vi volas, sed memoru, kion vi
parolas. Mensoganto devas havi bonan memoron.

Соврешь не помрешь, да вперед не поверят. Kiu mensogas per unu vorto, ne
trovos kredon ghis la morto.

Врет, как сивый мерин. Li mensogas tiel, ke la muroj krakas. Mensogas kiel
funebra parolo / kiel gazeto / kalendaro.

Тому врать легко, кто был далеко. Belaj rakontoj el trans la montoj. Pri
lando malproksima estas facile mensogi.
Завраться. Implikighi / embarasighi en mensogo.
Не все то правда, что бабы врут. Ne chiu raporto estas vera vorto.
Всякому овощу свое время. Por chiu faro estas horo. Por chio estas sia
sezono.

Время - лучший врач. Plej bona kuracisto estas la tempo. Konsolon tempo
donas.

Время - деньги. La tempo estas mono. Temp' estas valoro simila al oro.
С незапамятных времен. Ekde tempo nememorebla.
Другие времена, другие нравы. Aliaj tempoj, aliaj moroj.
В старые добрые времена. En la bona malnova tempo.
Кто рано встает, тому бог дает. Kiu frue levighas, facile richighas. Matena
horo estas plena de oro.

Всякая всячина. Chiaj chiajhoj. Tutti-frutti.
Искать вчерашний день. Serchi la pasintan tagon.
Выйти в свет. Ekvidi la mondon. Aperi.
Выйти из себя. Perdi la paciencon. Ekkoleri. Elhautighi.
На выстрел. Je distanco de pafo.
Безвыходных положений не бывает. Kontrau chiu malfacilo ekzistas konsilo.

дальше