РУССКО-ЭСПЕРАНТСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ (1)

Кто сказал "а", должен сказать и "б". Kiu diris "a", diru ankau "b". Kiu
levis la piedon, devas ekpashi. Se vi prenis la violonon, prenu ankau la
archon.

Авось да небось да как-нибудь. Estu lau la danco de l'shanco. Blinde pafi,
eble trafi. Fari ion trafe-maltrafe.

Надеяться на авось. Esperi pri hazardo.
Ад кромешный на душе. Peza shtono kushas sur la koro.
Благими намерениями ад вымощен. La vojo al la infero estas pavimita per
bonaj intencoj.

Адские муки. Inferaj turmentoj / suferoj.
От Адама. De Adamo. De pratempo. De la diluvo. De la pleja komenco.
В костюме Адама. En la kostumo de Adamo. Tia, kian lin la Dio kreis /
patrino naskis.

Азы чего-л. Aboco de io.
Он ни аза не знает. Li shvitas ankorau super la alfabeto. Li neniam venkis
la alfabeton. Li scias netan nenion pri io.

От аза до ижицы. De alfa ghis omega. De A ghis Z.
С азов. De l'aboco. De la pleja komenco.
Он вошел в азарт. Lin kaptis pasio de la ludo.
Открыть Америку. Malkovri la malkovritan Amerikon. Reinventi la pulvon.
Приятного аппетита! Bonan apetiton!
Аппетит приходит во время еды. Apetito venas / akrighas dum manghado.
Точно, как в аптеке. Kun apoteka precizeco. Kalkulo de apotekisto.
Апрель, никому не верь. Komenco aprila, trompo facila. Aprilo-trompilo.
Мерить все на свой аршин. Mezuri chion per sia mezurilo. Chion rigardi per
sia mezurilo. Chion rigardi tra sia vitro.

Как аукнется, так и откликнется. Kia sono, tia resono. Kia sufloro, tia
aktoro. Kia ago, tia pago.

Ахиллесова пята. La kalkano de Ahhilo. Tikla / dolora punkto / loko.
Нести ахинею. Paroli ahhineon / sensencajhon / blagon / absurdon /
abrakadabron.
Базарная баба. Kverelul(in)o. Skandalul(in)o.
Бабье лето. Postsomero. Resomero. Frua autuno. Filandro.
Бабьи сказки. Fabeloj por enlulado.
Бабья дорога от печи до порога. Virta virino straton ne konas.
Это еще бабушка надвое сказала. Ghi estas ankorau pasero en la aero / muziko
de futuro. Ghi estas ankorau birdo sur tegmento.

К чертовой бабушке. Al chiuj diabloj.
Рассказывать бабушкины сказки. Shpini aerajn fantaziojn.
Бить баклуши. Kalkuli mushojn.
Как банный лист пристал. Algluighis kiel sinapa plastro.
Задать баню (головомойку). Tani ies hauton. Tradrashi iun.
Уставился, как баран на новые ворота. Gapas kiel bovido. Rigardas stulte
kiel shafo.

Гнуть в бараний рог. Butonumi iun malvaste. Teni iun per mallonga kondukilo.
Беда одна не приходит. Malfelichoj kaj batoj venas chiam kun fratoj.
Malfelicho malofte venas sola.

Лиха беда начало. Plej granda potenco kushas en komenco.
Долго ли до беды. El tio devenos malbono. Tio kauzos malbonon.
Чужой беде не смейся. Ne moku mizeron de alia, char baldau venos via.
Пришла беда - отворяй ворота. Se vizitas mizero, ghi venas tra pordoj kaj
fenestroj.

Семь бед - один ответ. Pro dek kulpoj estos unu puno. Dek punojn vi ne
ricevos, unun vi ne evitos.

Одна беда другую накликает. Malfelichon sekvas malfelicho.
Беду не ждут, она сама приходит. Malfelichon sekvas malfelicho.
Бедность не порок. Malricheco ne estas malvirto. Malricheco ne estas honto.
Manko de oro ne estas malhonoro.

Крайняя бедность. Profunda / ekstrema mizero / malricheco.
Беден как церковная мышь. Malricha kiel muso pregheja.
Он как белены объелся. Li fungon englutis. Li frenezighis.
Белая ворона. Blanka korvo.
Белый свет. La vasta / subsuna / tuta / blanka mondo.
Вертеться как белка в колесе. Turnighadi kiel sciuro turnanta sian kaghon.
Не знать ни бельмеса. Scii netan nenion. Ech abocon ne scii.
Как бельмо на глазу. Ghi estas por iu makulo en la okulo. Kiel sablo /
splito en okuloj.

Бередить рану. Dolorigi vundon. Trafi / piki la doloran punkton.
Дать березовой каши. Drashi iun.
Беречь как зеницу ока. Gardi kiel okulglobon.
Береженого бог бережет. Kiu sin gardas, tiu sin savas. Singardeman Dio
gardas.

Бес в него вселился. Diablo lin obsedis / eniris.
Седина в бороду, а бес в ребро. Ne chiam per agho maturighas sagho. Granda
agho, grandaj pekoj.

С жиру бесятся. Se al hundo mankas nenio, ghin atakas rabio.
Продувная бестия. Senhonora / malhonesta fripono. Arhhifripono.
Играть в бирюльки. Kalkuli mushojn. Ludi infanajn ludojn.
Метать бисер перед свиньями. Jhetadi la perlojn antau porkoj.
Бьют - беги, дают - бери. Oni invitas - venu, oni donacas - prenu.
Бить в набат / тревогу. Sonorigi alarmon.
Жизнь бьет ключом. La vivo shprucas / bolas.
Бить мимо цели. Mistrafi. Celis anseron, trafis chielon.
Бить по карману. Esti tro kara por ies posho. Kaso en embaraso.
Бить челом. Petklinighi antau iu.
Бить через край. Superflui.
Биться как рыба об лед. Batadi sin kiel fisho kontrau glacio.
Биться об заклад. Veti.
Лучше бить, чем быть битым. Pli felicha estas martelo insultata ol amboso
kompatata.

За битого двух небитых дают. Suferinto pli valoras ol lerninto.
Бич Божий. Skurgho de Dio.
Ни за какие блага / сокровища в мире. Ech por la trezoro de la tuta mondo
ne.

Орет благим матом. Krias / shrikas el la plena gorgho.
Благодать божья. Vera beno de Dio.
В знак благодарности. Kiel signo de dankemo / rekompenco.
Блаженны нищие духом. Felichaj estas la malrichaj en spirito.
Быть на верху блаженства. Esti en la sepa chielo.
Жить бобылем. Vivi en plena soleco.
Бог миловал. Dio savis de tio.
Боже мой! Dio mia!
Давай бог ноги. Konfidi sin al rapido de kruroj.
Избави / упаси боже. Dio savu / gardu.
Позавтракать чем бог послал. Matenmanghi per donaco de Dio.
Молить бога за кого-л. Preghi al Dio por iu.
Ради бога! Pro Dio!
С богом! Kun Dio! Dio helpu!
Христом-богом прошу. Je la sankta nomo de Dio! Mi petas je nomo de Dio.
Бог дал, бог и взял. Dio donis, Dio prenis.
Отдать богу душу. Meti / redoni animon al Dio.
Бог его прибрал к себе. Dio lin prenis al si.
Положиться на волю божью. Submeti / konfidi sin al volo de Dio.
До царя далеко, до бога высоко. Ne atingos krio ghis la trono de Dio.
Бороться с самим собой. Batali / lukti kun si mem. Hezitadi.
Вступить в противоборство с кем-л. Akcepti provokon / duelon. Pashi en la
arenon kontrau iu.

Борьба за существование. Batalo / lukto por vivo / ekzisto.
Выбросить за борт. Jheti trans la randon / eksteren / elen.
Человек за бортом! Homo transrande!
Бездонная бочка. Vershi vinon en likantan barelon. Provi plenigi senfundan
barelon.

Пить как бочка. Drinki kiel funelo / spongo / sablo.
Как сельдей в бочке. Kunpremighante kiel sardeloj en barelo.
Пустая бочка пуще гремит. Barelo malplena sonas plej laute. Rado malbona
knaras plej multe.

Всякой бочке затычка. Shovi sian nazon en chiun vazon. Shovi sian kuleron en
chiun teleron.

Ни сват ни брат. Li estas al mi nek frato, nek konato.
Брать быка за рога. Preni bovon je la kornoj. Alpashi rekte al afero.
Гнуться под бременем чего-л. Fleksighi sub peza shargho de io.
Взвалить на плечи тяжкое бремя. Preni preman sharghon sur la shultrojn.
Он и бровью не ведет. Li ech brovon ne movetas.
Не зная броду, не суйся в воду. Ne konante profundon, ne iru en riveron.
Бросать слова на ветер. Vane perdi vortojn. Senutile malshpari vortojn.
Ползать на брюхе перед кем-л. Rampi mane-piede antau iu.
Блестящее будущее. Bela / brila futuro.
Человек с большой буквы. Homo digna je chi nomo. Majuskla homo.
Он ни бум-бум. Li ech ne unu vorton komprenas.
Бумага все стерпит. Al papero ne mankas tolero.
Буря в стакане воды. Granda frakaso en malgranda glaso. Multe da bruo pro
nenio. Multa tumulto pro malmulto.

Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Kio licas al Jovo, ne licas al
bovo. Kion rajtas leono, ne rajtas azeno.

С бухты-барахты. Tushe-fushe. Mise-dise.
Была не была! Estu, kio estos! Okazu, kio okazi devas!
Что было, то прошло. Kio pasis, ne revenos. Kio pasis, nin forlasis.
Было, да быльем поросло. Pasinta doloro for el memoro.
Не было печали. Venas chagreno sen granda peno. Malfelicho sin ne ghenas,
faru geston - ghi tuj venas.

Как ни в чем не бывало. Kvazau nenio okazis.
Чтоб и духу твоего здесь не было! For de chi tie! Ech piedo via chi tie
neniam plu estu!

Бытие определяет сознание. La ekzisto determinas la konscion.
Чему быть, того не миновать. Kio estos, tion ni ne evitos.
Будет тебе! Chesu! Sufichas!
И был таков. Kaj malaperis / forvaporighis. Pafis sin for.

дальше