ПОСЛОВИЦЫ ИЗ СЛОВАРЯ В.И.ДАЛЯ

Человек так, а Бог инак.
Homo tiel, sed Dio aliel.

Широк путь в тюрьму, а из тюрьмы тесен.
Vasta vojo al prizono, sed malvasta el prizono.

Две матери, две дочери, да бабушка с внучкой, а всего их трое.
Du patrinoj, du filinoj kaj avino kun nepino, kaj kune triopo (enigmo).

А чтоб тебе пригодилось (твое слово), да на свой же двор воротилось!
Ke al vi chi vorto konvenu, kaj al via korto revenu!

Або добыть, або домой не быть.
Au akiri, au hejmen ne reiri.

Это при Адаме было.
Tio estis en la tempo de Adamo.

И в аду люди живут.
Ankau en infero homoj loghas.

Всяк ада боится, а дорожка торится.
Chiu inferon timas, sed la pekan vojon pavimas.

Лучше с умным в аду жить, чем с дураком в раю.
Pli bone vivi kun saghulo en infero, ol kun stultulo en paradizo.

Пусти душу в ад, будешь богат.
Lasu animon al infero, tuj venos ora prospero.

Одинокому - охо-хо, а женатому - ай-ай!
Solulo: ho-ho (suspiras), sed edzighinto: oh-oh! (veas).

Дурака и в алтаре бьют.
Stultulon oni ech en altaro batas.

Счастья алтыном не купишь.
Felichon oni ne achetos per mono.

Алтынного вора вешают, полтинного чествуют.
Shtelis groshon - ricevis drashon, shtelis milon - ricevis admiron.
Etmonan shtelinton oni pendigas, milionan shtelinton honorigas.

Счастье - бедному алтын, богатому миллион.
La felicho estas por malrichulo - grosho, por richulo - miliono.

Падок мотылек на аленький цветок.
Rapidas la abelo al floreto bela.

У него в амбаре и мыши перевелись.
En lia grenejo ech musoj mankas / formortis.

Аминем беса не избудешь.
Ameno diablon ne forpelas.

Под аминь пришел (слишком поздно).
Venis al ameno (kiam la afero jam finighis).

Ангел помогает, а бес подстрекает.
Anghelo subtenas, sed diablo malsupren trenas.

В людях - ангел, а дома - черт.
En publiko - anghelo, sed hejme - diablo.

Аравою города берут.
Per amaso oni urbojn konkeras.

Аравою (оравой) песни орать, а говорить порознь.
Kanti estas pli bone kune, sed paroli - po unu.
Kantu multope, parolu unuope.

Не мазана арба скрипит, не сечен мужик рычит.
Ne shmirita charo knaras, ne vipita chevalo staras.
Ne nutrita chevalo stumblas, ne batita edzino / servisto grumblas.


Ахал бы, дядя, на себя глядя.
Veu, onklin', rigardante mem vin.

Баба с печи летит, семьдесят семь дум передумает.
Dum virino de forno falas, shi sepdek sep pensojn shanghas.

Бабьи умы разоряют домы.
Pro virinaj entreprenoj malrichighas bienoj.

Пусти бабу в рай, а она и корову за собой ведет.
Lasu en paradizon virinon, shi tien trenas ankau bovinon.

Где черт не сладит, туда бабу пошлет.
Kie diablo ne sukcesas, tien li virinon sendas.

Лукавой бабы и в ступе не утолчешь.
Ruzan virinon oni ech en pistujo ne kaptos.

Бабья дорога от печи до порога.
Virina vojo - de forno ghis sojlo.

Сердилась баба на торг, а торг про то и не ведал.
Koleris virino kontrau bazaro, sed la bazaro pri tio ech ne sciis.

Курица не птица, баба не человек.
Ne birdo - kokino, ne homo - virino.

Не петь курице петухом, не быть бабе мужиком.
Ne kantos koke kokino, ne agos vire virino.

Мужик да собака на дворе, баба да кошка в избе.
Viro kaj hundo - en korto, virino kaj kato - en domo.

Бабу бей, что молотом, сделаешь золотом.
Edzinon batu kun fervoro, shi farighos trezoro.

Мужик того не выносит мешком, что баба растрясет рукавом.
Edzo tiom ne alportos per barelo, kiom edzino forjhetos per kulero.

Бабе волю дать, не унять.
Kiu al virino liberon donas, en hejmo pacon ne konas.

(переведено автором сайта)