NOTOJ

 1. The British Esperantist, 1967, p.159.
 2. EICHHOLZ, Vilma. Impresoj de esperantistino en Srilanko. Magnetofona Servo de UEA, Kanado, 1979.
 3. BRECKON, Bill. "The European Parliament Ч a New Babel", in TheListener, 19a de feb., 1981.
 4. GLEMET, R. "Conference Interpreting", in Aspects of Translation, Londono, 1958, p.122.
 5. Lau raporto en San Francisco Chronicle.
 6. HARRY, Ralph; MANDEL, Mark. Language Equality in International Cooperation. Esperanto Documents, New Series: 21A, p. 4-5.
 7. Verk. cit. sub (6), p.7.
 8. Verk. cit. sub (3).
 9. Letero okaze de la 90-jara Jubileo de Esperanto, en El unu verda vivo, Kuopio, 1978, p.20.
 10. DREZEN, E. Historio de la mondolingvo. 2a eld., Leipzig, 1931, p.26.
 11. JUNG, Teo. De Muheddin ghis Mundilatin. Purmerend, 1937, p.17.
 12. Verk.cit. sub(10), p.106.
 13. PRIVAT, Edmond. Esprimo de sentoj en Esperanto. 2a eld., Den Haag, 1937.
 14. LAPENNA, Ivo. Retoriko. 2a eld., Rotterdam, 1958, p.106.
 15. WELLS, John. Lingvistikaj aspektoj de Esperanto. Rotterdam, 1978.
 16. PIRON, Claude. Esperanto: chu europa au azia lingvo? Rotterdam, 1977.
 17. Monumento de Carlo Bourlet. Rio de Janeiro, 1940, p. 11.
 18. JAKOB, Hans. Universala Esperanto-Asocio 1908-1933: Historia skizo. chenevo, 1933.
 19. LINS, Ulrich. La danghera lingvo. Kioto, 1973.
 20. League of Nations. Esperanto as an International Auxiliary Language. 1922
 21. AULD, William (red.). Esperanta antologio. 2a eld., Rotterdam, 1984. 887p.
 22. Plena vortaro de Esperanto. SAT, 1930. 517p.
 23. vd. AULD, William. "Kompara literaturo: chu ebla studobjekto?" en Facetoj de Esperanto. Londono, 1976.

<< >>